Psikoloji Bölümü

Also available in: English

Amaç
Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümünün amacı teorik ve uygulamaya dönük içeriği olan akademik programlar uygulayarak öğrencileri meslek hayatlarına donanımlı şekilde hazırlamak, öğrencilerini yaşam boyu okumaya, etik ilkeleri uygulamaya motive etmek, ve psikoloji alanına bilimsel araştırmalarla katkı koymak ve yaşadığımız topluma hizmet etmektir.

Hedef
Psikoloji bölümünün temel hedefi

  • araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş,
  • mesleki yöntemleri uygulama yetisi olan,
  • etikilkeleri uygulayan,
  • eleştirel düşünebilen,
  • Psikoloji alanına hâkim psikolog ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Bu bağlamda, 43 dersten oluşan Psikoloji Lisans Programı’nın %60’ı alana uygun temel derslere, %18’i alana uygun eğitime, %17.4’ü ise alan içi seçmeli ve %4.6’sı alan dışı seçmeli derslere ayrılmıştır.

Psikoloji Bölümü