Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Also available in: English

Amaç ve Hedefler
Mütercim-Tercümanlık bölümünün amacı, öğrencilerin İngilizce ve Türkçe dillerinde dil bilincini geliştirmek; çeviri ve yorumlamadaki teori ve teknikleri öğretmek suretiyle onları yeterli ve yetkin yapmak; her iki dilin kültürü ve kurumları konusunda bilgili, çeviri dalında kuramsal ve eleştirel bilgi birikimine, aynı zamanda uygulama deneyimine sahip kılmak; bir yandan edebiyat, iktisat, hukuk, sosyal bilimler, uluslar arası ilişkiler, fen bilimleri ve tıp, hukuk, teknik konular, medya-iletişim, sosyal bilimler ve diğer güncel konularla ilgili terminoloji, kavramlar, yazma, okuma, anlama ve çevirme ile ilgili bilgiyle donatırken bir yandan da çeviri kuram ve teknikleri ile simultane konferans çevirmenliğinin temel bilgilerine hakim olmalarını sağlamaktır. Eğitim programında İngilizce’nin dışında en az bir yabancı dili daha çeviri yapabilecek düzeyde bilen öğrenciler yetiştirmek de hedeflenmektedir.

İş Olanakları
Mütercim tercümanların iş yelpazesi son derece geniştir: Çevirmenlik, Edebi Çevirmenlik, Konferans, Ulusal ve Uluslararası Kongre Çevirmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Uluslararası Şirketler, Medya, Basın-Yayın, Reklam ve Halkla İlişkiler, Turizm, Diplomasi alanlarında iş bulabilirler. Resmi ve özel kurumlar bu alanlarda istihdam yapmaktadır. Mütercim-Tercümanlar, Dışişleri Bakanlığı’nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel okulları başta olmak üzere, yabancı dil eğitimi veren bütün kurum ve kuruluşlarda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, diplomasi çevirmenliği için yabancı misyon temsilciliklerinde, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi bünyesinde, üniversitelerin ilgili bölümlerinde, İngilizce öğretmeni istihdam eden resmi ve özel kuruluşlarda, uluslararası özel şirketlerde, bankalarda, TRT’de, özel televizyon kuruluşlarında, yayınevlerinde, özel çeviri bürolarında, yerli ve yabancı haber ajanslarında, çeşitli konularda düzenlenen uluslararası konferans ve kongrelerde, turizm sektöründe, yayınevleri editörlüğü görevinde, özel veya yayınevlerine bağlı olarak kitap-belge çevirmenliği işinde, özellikle iş dünyasının ve Avrupa Birliği’nin beklentilerini karşılayabilecek biçimde yazılı ve sözlü çeviri alanlarında görev yaparlar.

Ayrıca, Mütercim Tercümanlık Bölümünden mezun olan öğrenciler, Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinde akademik kariyer yapabilirler.

Mütercim-Tercümanlık Bölümü