Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Also available in: English

Görev ve Vizyon
Mütercim Tercümanlık Bölümü bilgili, araştırmaya ve öğrenmeye açık, çok kültürlü, güncel sorunlarla ve kültürel ilişkilerle ilgilenen, piyasanın beklentilerinden ve koşullarından haberdar, ve mütercim Tercümanlık hakkındaki bilgi ve deneyimlerini bilimsel metodlarla uygulayabilen bireyler yetiştirmektedir. Görevimiz tercümanları ve mütercimleri meslek için gerek teorik gerekse pratik gerekli bilgi ve yeteneklerle donatmaktır.

Bölümümüz mütercim tercümanlık için en önde gelen kurum olmaya gayret gösterip mezunları için hem domestik hem de yerel dil endüstrilerinde onlara iş imkanı sağlamayı hedeflemektedir.

Hedefler
Mütercim Tercümanlık Bölümü’nün kurulmasının arkasındaki hedef Tıp, sosyal bilimler, uluslararası ilişkiler, hukuk, ekonomi ve edebiyat gibi özel çerçevelerde İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çeviri yapabilen nitelikli bireyleri eğitmektir.

Amaç

Kesin Amaçlarımız:

  • Öğrencilerin her iki kültürü de iyi tanıması, iki dilin de yapılarını iyi bilmesi ve gerekli tecrübeye sahip olması
  • Mütercim Tercümanlık için gerekli temel bilgileri ve becerileri öğrencilere sağlamak
Mütercim-Tercümanlık Bölümü