Bölüm Başkan Mesajı

Bölüm ismi:
Moleküler Biyoloji ve Genetik

Fakülte:
Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm bilgisi:
Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2014/2015 eğitim yılında Prof. Dr. Nedime Serakıncı yönetiminde 8 kişilik uzman kadrosu ile kurulmuş ve öğrenci kabulüne başlamıştır. Moleküler Biyoloji ve Genetik dalı yüzyılımızın en hızlı ilerleyen bilim dallarından biri olup biyokimya, hücre biyolojisi ve genetik ortak gelişimi ile ortaya çıkmış bir bilim dalıdır.

Yakın Doğu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, genetiğin ve genomiğin temel prensipleri ve hastalıklara uygulanabilirliğini öğretmeyi hedefleyen bir bölümdür. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümümüz benzerlerinden farklı olarak insan genetiği ve insan biyolojisine ağırlık vererek klinik ile temel bilimler arasında ilişki kuran eğitim ve öğretimi hedeflemektedir.

Bölümümüzde biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik altyapısını sağlayacak temel derslerin yanı sıra sunduğumuz adli genetik, gen terapi, kök hücre biyolojisi, farmakogenetik ve kişiselliştirilmiş tıp ve yaşlanma gibi seçmeli dersler ile öğrencilerimize güçlü alt yapı sağlamayı hedefliyoruz.

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümümüzün ilk yılında öğrencilerimizin genel biyoloji ve hücre biyolojisi, moleküler hücre biyolojisi ve genetik temel derslerini hem teorik olarak hem de uygulamalı olarak öğrenme olanağı olacaktır. Bölümümüzde yer alan temel derslerimizin yanı sıra kimya, fizik, biyokimya, mikrobiyoloji, anatomi ve fizyoloji derslerimizle de öğrencilerimize disiplinlerarası sağlam bir temel oluşturmayı hedefliyoruz. Programımızın ikinci ve üçüncü yıllarında ders konularımız insan genetiğine odaklanarak kalıtım, tıbbi genetik, popülasyon genetiği, genetik epidemioloji ve üreme ve rejenaratif tıp, konularında öğrencilerimizin bilgilerini sağlam zemin üzerine kurmayı hedefliyoruz. Genetik, popülasyon genetiği, kanser genetiği, nörogenetik, nutrigenetik ve kişiselleştirilmiş tıp, genetik epidemiyoloji, genomik, biyoinformatik, kök hücre, doku mühendisliği, gelişim genetiği ve daha birçok konuları içeren bitirme projesiyle geniş bir eğitim programı ile mezunlarının hem uygulamada hem de araştırmada multidisipliner bakış açısına sahip olarak yetişmelerini amaçlamaktayız.

Bu bölümden mezun olan öğrencilerin biyoteknoloji şirketlerinde, özellikle medikal/farmasötik endüstrisinde, gıda ve ilaç sektörlerinde, hastanelerde, özel kliniklerde ve laboratuvarlarda (araştırma ve tanı laboratuvarları, tüp bebek üniteleri gibi), enerji ve tarım sektörlerinde iş bulma şansları vardır. Mezunlarımızın özel sektörde araştırma-geliştirme ve kalite kontrol birimlerinde ya da yönetim kademelerinde moleküler biyolog olarak görev alma fırsatları da mevcuttur. Mezunlarımız istekleri doğrultusunda akademik kariyere yönelip yüksek lisans eğitimlerine başvurabilir. Öğrencilerimize mezuniyet sonrası gerek Kıbrıs gerekse Dünyadaki önemli üniversitelerin lisanüstü programlarına kabul edilebilecek donanımı sağlamayı hedefliyoruz.

YDÜ Yüksek Lisans ve Doktora olanakları

Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programını tamamlayan öğrencilerimizin Yakın Doğu Üniversitesinde Tıbbi Biyoloji ve Genetik yüksek lisans ya da doktora programına başvurma olanağına sahiptirler. Yüksek lisans programı öğrenim süresi en az iki senedir. Programın ilk yılında öğrencilerimiz zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersler ile yirmi krediyi tamamlayıp, ikinci sene tez çalışması gerçekleştirirler.

Doktora programında ise öğrencilerimiz dört yarı yıl süresince en az otuz kredi değerinde ders alıp yeterlilik sınavına girerler. Ders dönemi süresinde öğrencilerimiz laboratuvar teknikleri ile de tanışarak pratik eğitimlerini ilerletirler. Yeterlilik sınavı sonrasında ise öğrencilerimiz tez önerisi sunarak deneysel çalışmalara başlarlar.

Araştırma

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümündeki öğretim üyelerimizin birçok devam eden araştırma projeleri vardır. Projelerimiz Mesenkimal kök hücre, Telomer ve Telomerase biolojisi, MTHFR mutasyonlarının tekrarlayan düşüklerdeki rolü, KKTC popülasyonunda kardiyovaskular hastalıkların genetik haritasının çıkarılması, genetik mutasyon veri tabanlarının oluşturulması, FMF’te fenotip ve genotip ilişkilendirmesi ve vitamin D reseptör geninin kardiyometabolik hastalıklardaki rolü konularına odaklanmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümümüzün misyonu hücre ve moleküler düzeyde insan genetiği ve genomiğine odaklanarak temel kavramları öğrencilerimize öğretip uygulamalı araştırmalar yaparak yetiştirmektir.

Bölümümüzün vizyonu ise gelişmekte olan moleküler tıp kavramını yansıtan, dinamik bir eğitim programı tasarlayıp uygulayan ve model yaratan, genombilim alanında teknolojik yetkinlik kazanmış, uluslararası seviyede temel araştırma yapan bir bölüm olmaktır.