Doç. Dr. Pınar TÜLAY

Doç. Dr. Pınar Tülay, 8 Ekim 1985 yılında Lefkoşa’da doğdu. Lise eğitimini Lefkoşa Türk Maarif kolejinde tamamladı. Lisans eğitimini Kimya ve Matematik dallarında çift diploma alarak 2006 yılında University of Missouri’de tamamladı. Doç. Dr. Tülay Imperial College’in Institute of Chemical Biology bölümüne katılarak yüksek lisans programını N-myristole enziminin kanser üzerindeki etkisini araştırarak tamamladı. 2008 yılında Doç. Dr. Tülay University College London (UCL) Preimplantasyon Genetik Grubu’na katılarak ikinci yüksek lisansına başladı ve insan embriyolarında farklı teknikler kullanarak tüm genom amplifikasyon çalışmalarını tamamladı.

2009 yılında tam zamanlı doktora öğrencisi ve yarı zamanlı preimplantasyon genetik tanı uzmanı olarak UCL Centre for PGD’de araştırmalarına devam etti. Doktora tezi, insan oositlerinde ve embriyolarında DNA onarımını, gen ifadesi ve protein fonksiyonunu inceleme üzerine yoğunlaşmıştır. Doktora eğitimi sırasında uluslararası birçok kongrede bildirileri yer almaktadır. Klinik PGD uygulamalarında ise fluoresence in situ hybridisation tekniğini kullanarak translokasyon taşıyıcı hastalarına PGD uygulamalı, array comparative genomic hybridisation tekniğini kullanarak preimplantasyon genetik tarama testleri ve son olarak da kalıtsal tek gen hastalığı olan hastalara PGD uygulamaları yapmıştır.

Doç. Dr. Tülay Doktora programını tamamladıktan sonra İstanbul Bahçeci Tüp Bebek Merkezinde genetik uzmanı olarak çalışmıştır. Buradaki araştırmaları translokasyon taşıyıcılarından oluşan insan embriyolarındaki segregasyon analizi üzerine yoğunlaşmıştır. 2014 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim dalında görev yapmaya başladı. Doç. Dr. Tülay’ın çalışmaları insan embriyolarının gelişiminin moleküler yolakları ve kadın sağlığına, özellikle osteoporozun moleküler mekanizması ve meme kanserinde ilaç tedavilerine yoğunlaşmıştır.

Doç. Dr. Tülay, Preimplantation Genetic Diagnosis International Society (PGDIS) ve European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) uluslararası dernekler üyedir.