Bölüm Başkan Mesajı

İş Olanakları
Matematik Bölümü’nden mezun olanlar, yurt içi veya yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak üniversitelerde akademik kariyere geçmenin yanısıra, birçok başka alanlarda da lisansüstü eğitim alabilmektedirler. Örneğin işletme, ekonomi, iktisat, bankacılık, aktuarya, Bilgisayar Mühendisliği ve programcılık bu alanlardan sadece birkaçıdır.

Matematik eğitimi, bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından, lisans mezunları, özel veya kamu kuruluşlarında bilgisayar ağırlıklı işlerde çalışabilmektedirler. Günümüzde bilgi-işlem, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında matematikçilere fazlasıyla gereksinim duyulmaktadır. Mezunlar, ayrıca Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşullarda orta eğitimde, özel lise ve dershanelerde öğretmen olarak çalışabilmektedirler.

Bölüm Olanakları
Bölümümüzde derslere uygun dersliklerin yanısıra, bilgisayar, fizik ve istatistik derslerinin uygulamalarının yapıldığı laboratuarlarda bulunmaktadır.