Matematik Bölümü

Also available in: English

Amaçlar ve Hedefler
Matematik sadece sayılarla hünerli bir şekilde işlem yapmak veya yerinde doğru formülü kullanmak değildir. Grafik de çizebilen gelişmiş hesap makinalarının ve bilgisayar yazılımlarının kullanılmasıın pek çok yararı olsa bile, asla abartılmamalıdır ve en önemlisi, bu da matematik değildir. Matematik Bölümünde lisans öğrenimi görmeyi amaçlayanlar, ancak bu gerçeği kavradıklarında matematikçi olma hedefine kilitlenmiş olurlar. Aslında matematik pek çok şeydir. Matematik gözlemdir, muhakemedir, açıklayabilmedir ve temelde düşünmedir. Matematik aynı zamanda buluştur. Peki, matematikte bir buluş yaptığımıza inandığımız zaman bunun doğruluğundan nasıl emin olabiliriz? Tek yol, bunun doğruluğunu ispat edebilmektir. Üstelik, bu ispata başkalarını da ikna edebilmek zorunluluğu vardır.

Bu bağlamda, Yakın Doğu Üniversitesi Matematik Bölümü’nün esas amacı, matematiği kullanan bir kimsenin, matematiği anlayan bir birey olma yolunda ilerleme uğraşısına yardımcı olmaktır.

İş Olanakları
Matematik Bölümü’nden mezun olanlar, yurt içi veya yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak üniversitelerde akademik kariyere geçmenin yanısıra, birçok başka alanlarda da lisansüstü eğitim alabilmektedirler. Örneğin işletme, ekonomi, iktisat, bankacılık, aktuarya, Bilgisayar Mühendisliği ve programcılık bu alanlardan sadece birkaçıdır.

Matematik eğitimi, bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından, lisans mezunları, özel veya kamu kuruluşlarında bilgisayar ağırlıklı işlerde çalışabilmektedirler. Günümüzde bilgi-işlem, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında matematikçilere fazlasıyla gereksinim duyulmaktadır. Mezunlar, ayrıca Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşullarda orta eğitimde, özel lise ve dershanelerde öğretmen olarak çalışabilmektedirler.

Bölüm Olanakları
Bölümümüzde derslere uygun dersliklerin yanısıra, bilgisayar, fizik ve istatistik derslerinin uygulamalarının yapıldığı laboratuarlarda bulunmaktadır.