Matematik Bölümü

Also available in: English

Amaç
Matematik sadece sayılarla hünerli bir şekilde işlem yapmak veya yerinde doğru formülü kullanmak değildir. Grafik de çizebilen gelişmiş hesap makinalarının ve bilgisayar yazılımlarının kullanılmasıın pek çok yararı olsa bile, asla abartılmamalıdır ve en önemlisi, bu da matematik değildir. Matematik Bölümünde lisans öğrenimi görmeyi amaçlayanlar, ancak bu gerçeği kavradıklarında matematikçi olma hedefine kilitlenmiş olurlar. Aslında matematik pek çok şeydir. Matematik gözlemdir, muhakemedir, açıklayabilmedir ve temelde düşünmedir. Matematik aynı zamanda buluştur. Peki, matematikte bir buluş yaptığımıza inandığımız zaman bunun doğruluğundan nasıl emin olabiliriz? Tek yol, bunun doğruluğunu ispat edebilmektir. Üstelik, bu ispata başkalarını da ikna edebilmek zorunluluğu vardır.

Hedef
Matematik bölümünün temel hedefi bilimsel araştırmalar önderliğinde

  • evrensel değerlere sahip,
  • çoğulcu ve eleştirel düşünebilen,
  • araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş,
  • çağdaş öğretim yöntemlerini uygulama yetisi olan,
  • matematik alanlarına hâkim öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Bu bağlamda, 58 dersten oluşan Matematik Bölümü Lisans Programı’nın %57’si alana uygun temel derslere, %33’ü alana uygun eğitime, %10’u ise alan içi ve alan dışı seçmeli derslere ayrılmıştır.

Matematik Bölümü