Dersler

Also available in: English

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI SAAT KREDİ
ELL 101 İngilizce Dilbilgisi I 3 3
ELL 103 Okuma Becerileri I 3 3
ELL 104 Yazma Becerileri I 3 3
ELL 105 Konuşma Becerileri I 3 3
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2
ELEC I * Seçmeli I 3 3
Toplam Kredi 17 17

*ELEC I – Seçmeli I
Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ I derslerinden birini tamamlamaları gerekir.
GER 101 Almanca
FRE 101 Fransızca
GRE 101 Yunanca

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI SAAT KREDİ
ELL 111 İngilizce Dilbilgisi II 3 3
ELL 112 Edebiyat Terimleri 3 3
ELL 113 Okuma Becerileri II 3 3
ELL 114 Yazma Becerileri II 3 3
ELL 115 Konuşma Becerileri II 3 3
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 2
ELEC II * Seçmeli II 3 3
Toplam Kredi 20 20

*ELEC II – Seçmeli II
Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ II derslerinden birini tamamlamaları gerekir.
GER 111 Almanca
FRE 111 Fransızca
GRE 111 Yunanca

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI SAAT KREDİ
ELL 201 İleri Dilbilgisi 3 3
ELL 202 Edebiyata Giriş 3 3
ELL 203 Dünya Mitolojisi 3 3
COM 101 Bilgisayar 3 3
ELEC III * Seçmeli III 3 3
ELEC IV * Seçmeli IV 2 2
Toplam Kredi 17 17

*ELEC III – Seçmeli III
Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ III derslerinden birini tamamlamaları gerekir.
GER 201 Almanca
FRE 201 Fransızca
GRE 201 Yunanca

Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ IV derslerinden birini tamamlamaları gerekir.
ELL 206    Sözcük Bilgisi
ELL 207    İngiliz Dili Tarihi
ELL 208    İngiliz Dili Sesbilgisi

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI SAAT KREDİ
ELL 221 18. Yüzyıl İngiliz Şiiri 3 3
ELL 222 18. Yüzyıl İngiliz Romanı 3 3
ELL 223 İleri Yazma Becerileri 3 3
ELL 224 İngiliz Kültürü ve Medeniyeti 3 3
ELL 225 Genel Dilbilimi I 3 3
ELEC V * Elective V 3 3
Toplam Kredi 18 18

*ELEC V – Seçmeli V
Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ V derslerinden birini tamamlamaları gerekir.
GER 211 Almanca
FRE 211 Fransızca
GRE 211 Yunanca

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI SAAT KREDİ
ELL 301 19. Yüzyıl İngiliz Şiiri I 3 3
ELL 302 19. Yüzyıl İngiliz Romanı I 3 3
ELL 304 Genel Dilbilimi II 3 3
ELL 305 ** İngilizce-Türkçe Çeviri I 3 3
ELEC VI * Seçmeli VI 3 3
Toplam Kredi 15 15

*ELEC VI – Seçmeli VI
*Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ VI derslerinden birini tamamlamaları gerekir.
PED 101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş
PED 315 Özel Öğretim Yöntemleri I
ELL 316 Yabancı Dil Sınıflarında İnternet

** Türkçe konuşamayan öğrenciler *yıldızla işaretli derslerin yerine aşağıdakilerden birini almalıdırlar.
ELL 311 Edimbilim
ELL 312 Sosyodilbilim
ELL 313 Drama (Oyun) İncelemesi Öğretimi

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI SAAT KREDİ
ELL 321 19.Yüzyıl İngiliz Şiiri II 3 3
ELL 322 19. Yüzyıl İngiliz Romanı II 3 3
ELL 323 ** Türkçe-İngilizce Çeviri II 3 3
ELL 324 İngiliz Draması 3 3
ELL 325 Shakespeare I 3 3
ELEC VII * Seçmeli VII 3 3
Toplam Kredi 18 18

*ELEC VII – Seçmeli VII
Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ VII derslerinden birini tamamlamaları gerekir.
ELL 317 Yanlış Çözümlemesi
ELL 318 Ölçme ve Değerlendirme
ELL 319 İleri Okuma Becerileri
PED 316 Özel Öğretim Yöntemleri II

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI SAAT KREDİ
ELL 401 20.Yüzyıl İngiliz Şiiri 3 3
ELL 402 20. Yüzyıl İngiliz Romanı 3 3
ELL 403 İngiliz Draması II 3 3
ELL 404 Shakespeare II 3 3
ELL 405 Amerikan Edebiyatı Taraması 3 3
ELEC VIII * Seçmeli VIII 3 3
Toplam Kredi 18 18

*Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ VIII derslerinden birini tamamlamaları gerekir.
ELL 420 İngilzce Öğretiminde Yaklaşımlar
ELL 423 Dil Edinimi
ELL 424 Karşılaştırmalı Dilbilgisi
ELL 426 İleri Çeviri

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI SAAT KREDİ
ELL 421 20. Yüzyıl İngiliz Şiiri II 3 3
ELL 422 20. Yüzyıl İngiliz Romanı II 3 3
ELL 406 Araştırma Yöntemleri ve Yazısı 3 3
ELL 413 İngiliz Draması III 3 3
ELEC IX * Seçmeli IX 3 3
Toplam Kredi 15 15

* Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ IX derslerinden birini tamamlamaları gerekir.
ELL 425 Dil Öğretiminde Anlambilim
ELL 428 Çeviri Kuramı
PED 209 Gelişim ve Öğrenme
ELL 429 Sömürge sonrası Edebiyat

DERSLERİN AÇIKLAMALARI:

ELL101/ELL 111 – İngilizce Dilbilgisi I/II (3-0) 3
Bugünkü dil kullanışı için gerekli olan cümle oluşturmanın genel ilkelerinin çalışmasını da içeren elemanların sınıflandırılması ve oluşturulmasına odaklanarak İngilizce sözdiziminin anlatımsal analizini sunar.

ELL 103 – Okuma Becerileri I (3-0) 3
Bu öğrencilerin bir seri kısa öyküler okudukları bir giriş dersidir. Bu dersin amacı öğrencilerin, seçilmiş okuma parçaları yoluyla okuma, yazma, konuşma, analiz, düşünme, gözlemleme ve yaratma becerilerini geliştirmektir.

ELL 104 – Yazma Becerileri I (3-0) 3
Cümlelerin temel yapısına ve kavramlarına giriş. Bu derste, cümle analiz terminolojisi ve cümle bileşenlerini algılama ve tanıma çalışılacaktır. Ayrıca, temel kompozisyon becerileri ve cümle birleştirme ile ilgili yoğun çalışma vasıtasıyla standart İngilizcenin mekaniklerine, noktalama ve dilbilgisi çalışmasına da odaklanacaktır. Paragraf oluşturmanın temel becerilerini geliştirmek için yoğun yazma çalışması yapılır.

ELL 105 / ELL 115 – Konuşma Becerileri I/II (3-0)3
Bu canlı ve yüksek derecede etkileşimli ders, bireysel, ikili ve küçük grup çalışmaları yoluyla İngilizcenin gerçekçi kullanımını teşvik ederek öğrencilere İngilizce konuşma ve dinleme becerilerini uygulama fırsatı vermek için tasarlanmıştır. Görev-merkezli ve problem-çözme etkinlikleri gerçek yaşam durumlarını yansıtır ve akıcılığı geliştirmeye yarar.

AİT 101 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2
Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve kuruluş aşamasında Atatürk’ün üstün organizasyon yeteneği ile oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin temel ilkeleri ele alınacaktır.

ELEC I – Seçmeli I (3-0) 3
Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ I derslerinden birini tamamlamaları gerekir.

Bu derslerde ilgili dersin harfleri, okunması, yazılması, düzenli-düzensiz fiiller sayılar, soru kelimeleri, soru cümleleri, emir cümleleri konuları işlenmektedir.
GER 101 Almanca
FRE 101 Fransızca
GRE 101 Yunanca

ELL 112 – Edebiyat Terimleri (2-0) 2
Edebiyat alanına özgü terimleri örneklerle ele almayı amaçlayan bu ders özellikle İngiliz edebiyatında geçen belli başlı terimleri öğrencilere yine adı geçen edebiyattan tipik örneklerle sunar.

ELL 113 – Okuma Becerileri II (3-0) 3
Bu ders, öğrencilerin kısa öyküler, şiir ve düzyazıyı da içeren seçilmiş çeşitli okuma parçalarındaki dil ile olan eleştirel tepkiyi incelemeyi ortaya koyar. Aynı zamanda derin bir biçimde okuma becerilerini geliştirir. Dersin amacı üç yönlüdür: İçeriğin kavranması, sözdizimsel analiz ve eleştirel yorumlama.

ELL 114 – Yazma Becerileri II (3-0) 3
Cümlelerin temel yapısına ve kavramlarına giriş. Bu derste, cümle analiz terminolojisi ve cümle bileşenlerini algılama ve tanıma çalışılacaktır. Ayrıca, temel kompozisyon becerileri ve cümle birleştirme ile ilgili yoğun çalışma vasıtasıyla standart İngilizcenin mekaniklerine, noktalama ve dilbilgisi çalışmasına ve deneme yazma becerilerinin geliştirilmesine de odaklanacaktır.

ELEC II – Seçmeli II (3-0) 3
Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ II derslerinden birini tamamlamaları gerekir.

Bu derslerde Fiillerle cümle kurmak, pratiğe yönelik(saat, buluşma, yer), parçaların okunması ve çevrilmesi konuları işlenmektedir.
GER 111 Almanca
FRE 111 Fransızca
GRE 111 Yunanca

ELL 201 – İleri Dilbilgisi (3-0) 3
Bu dersin iki amacı var; çağdaş İngilizcedeki ana sözdizimsel yapıların bir tarama olarak bağımsız kullanılması için ya da daha kapsamlı dilbilgisinde kullanılan anlatımsal çerçeveye giriş için uygun olmak. Öğrencilerin ayrıca iletişimsel amaçlar için dilbilgisel noktaları kullanmada yaratıcı olmaları beklenir.

ELL 202 – Edebiyata Giriş (3-0) 3
İngiliz edebiyatına roman, oyun ve şiiri de içeren Beowulf’dan 18.yüzyıla kadar giriş. Öğrenciler bir seri kısa makalelerle analitik becerilerini geliştireceklerdir.

ELL 203 – Dünya Mitolojisi (3-0) 3
Bu ders dünya mitolojisine tematik girişi sağlar. Geniş bir kültür ağından ve uygarlıklardan seçilen mitolojiler, öğrencilerin eski mitolojiye ilişkin küresel bir görüş oluşturmalarına yardımcı olacaktır. Seçilen mitolojileri derin bir biçimde incelemenin yanında öğrenciler değişik kültürlerle bunların mitoloji gelişimine etkilerinin direkt bağını göreceklerdir.

COM 101 – Bilgisayar (3-0) 3
Bu ders, dil öğretimi merkezinde bilgisayar kullanımı ve yazılım çeşitlerinin öğretim metodolojisi açısından analizini içerir.

ELEC III – Seçmeli III (3-0) 3
Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ III derslerinden birini tamamlamaları gerekir.

Bu derslerde Soru ve Cevap Şekilleri, Tekiller ve Çoğullar, kelime öğrenip, öğrenilen fiillerle kullanmak, Renkleri kullanmak(Tekil-Çoğul).
GER 201 Almanca
FRE 201 Fransızca
GRE 201 Yunanca

ELEC IV – Seçmeli IV (2-0) 2
Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ IV derslerinden birini tamamlamaları gerekir.

ELL 206 – Sözcük Bilgisi
Kelime oluşturma çalışılmaktadır; esas vurgu sözcüklerin morfemlere dönüşüm tekniği analizi üzerinedir.

ELL 207 – İngiliz Dili Tarihi
Bu ders, İngilizcenin art zamanlı ses, sözcük ve tümce düzeyinde değişimini ve bu değişim olgusunu dilbilimi açısından ele alır.

ELL 221 – 18. Yüzyıl İngiliz Şiiri (3-0) 3
Bu dersin amacı öğrencilerin Dryden ve Restorasyon döneminden Romantik Döneme kadar olan İngiliz Şiirindeki ana gelişmeleri değerlendirme ve takdir etmelerini sağlamaktır.

ELL 222 – 18. Yüzyıl İngiliz Romanı (3-0) 3
Romanın gelişimine giriş; Daniel Defoe ve “Mol Flanders”, Samuel Richardson ve “Pamela”. Bu iki romanın edebi değerlendirmesini içerir.

ELL 223 – İleri Yazma Becerileri (3-0) 3
Çelişkisel, kültürel, politik, sosyal, tarihsel, sanatsal ve edebi konular hakkında yazılmış eleştiri, makale ve denemelerin tasarlanması, kompozisyonu ve cilası ile ilgili alıştırmalar içerir. Buradaki bağlam İngilizlerin “Yüksek Gazetecilik” diye andıkları bağlamdır. Bu dersin amacı yayımlanabilecek kadar profesyonel materyaller yaratmaktır.

ELL 224 – İngiliz Kültürü ve Medeniyeti (3-0) 3
Orta Çağlardan günümüze kadarki İngiliz kültürünü ve uygarlığını içerir. İngiliz kültürü bağlamında coğrafya, edebiyat, film, sanat, mimari, müzik ve tiyatroların disiplinler arası taraması. Bu dersin amacı, genelde gözden kaçan İngilizlerin derin kültürel, tarihsel ve sosyal mirasını irdelemektir. Öğrenciler aşağıdaki ilgi çekici konularla çalışabileceklerdir: İngiltere’de Kraliçenin ve Kraliyetin rolü nedir? İngiltere’de en ünlü ve tarihsel olarak önemli olan tarihi yerler nelerdir? Bu ders ayrıca İngiliz kültürünün aşağıdaki özelliklerini de inceleyecektir: İngiliz Edebiyatı, İngiltere’de konuşulan değişik diyalektler, sosyal gelenekler ve uygulamalar, İngiliz mimarisi ve dini inanç. Burada da, öğrencilerin katılımı katı kurallı ders anlatmaya göre daha fazla vurgulanacaktır.

ELL 225 – Genel Dilbilimi I (3-0) 3
Dilin ve yapısının çalışmasının genel bir taraması: Dil oluşumları; Fonetik ve Fonoloji; Morfoloji ve semantik; Dilin değişimi ve çeşitlilik; Dil tipolojisi; transformasyonal türetimci dilbilgisi; formal semantik; dilbilimsel pragmatik ve metinin yapısı; sözlü ve yazılı dil.

ELEC V – Seçmeli V (3-0) 3
Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ V derslerinden birini tamamlamaları gerekir.

Bu derslerde kelime haznesini geliştirici parçaların okunması, sıfatların incelenmesi, Bağlaçlar konuları incelenmektedir.
GER 211 Almanca
FRE 211 Fransızca
GRE 211 Yunanca

ELL 301 – 19. Yüzyıl İngiliz Şiiri I (3-0) 3
Bu ders, kısa sosyal-tarihsel bir girişten sonra Avrupa’ya ait bir edebi hareket olarak, 18. Yüzyıl Klasisizmine bir tepki olan Romantizmin oluşumunu izler ve Blake’ten Byron’ a kadarki şiirsel ve eleştirel çalışmaların ana unsurlarının düşünsel ve pratik gelişimini inceler.

ELL 302 – 19. Yüzyıl İngiliz Romanı I (3-0) 3
Victoria Çağı, endüstri devrimi, sosyal gelişmeleri Charles Dickens ve ” Büyük Umutlar”, Jane Austin ve “Persuasion” ve değerlendirme dersin ana unsurlarıdır.

ELL 304 – Genel Dilbilimi II (3-0) 3
Dil edinimi işlemlerini anlama; dil edinimi kuramları ile dil öğretimi yöntemleri arasındaki ilişkiyi ve dilin Yukarılumsal işlevini anlama.

** ELL 305- İngilizce-Türkçe Çeviri I (3-0) 3
İngilizceden Türkçeye çeviriler, bu dillerin semantik biçimlerinin ve işlevlerinin incelenmesi ve algılanması yoluyla yapılır.

ELEC VI – Seçmeli VI (3-0) 3
Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ VI derslerinden birini tamamlamaları gerekir.

PED 315 – Özel Öğretim Yöntemleri
Dil öğretimi metodolojisindeki kuram ve uygulamalara bir giriş. Bu ders öğrencilere bu dillerdeki kuramsal ve uygulamaya ilişkin ana unsurları sunar ve şu anki eğilimlere eleştirel bakmayı geliştirir ve sınıf öğretmeni olarak gereken pratik becerileri kazanmalarına fırsat verir.

ELL 316 – Yabancı Dil Sınıflarında İnternet
Bu ders öğrencileri internetle bilgilendirir; sınıfta kullanılabilecek bir çok aktivite sağlar.

ELL 321 – 19.Yüzyıl İngiliz Şiiri II (3-0) 3
Bu ders Victoria döneminin ana şairlerinin ( Tennyson, Browning, Arnold, Hopkins) çalışmalarının sosyal bağlam doğrultusunda ana tema ve biçimlerini (örneğin “dini kuşku” ve ” dramatik monolog”) inceler. Ayrıca Victoria dönemi kadın şairleri ve Raphaelites öncesi şiiri inceler.

ELL 322 – 19. Yüzyıl İngiliz Romanı II (3-0) 3
Geç Victoria dönemi sosyal, kültürel ve edebi gelişmeleri Emily Bronte’in “Wuthering Heights” ve Oscar Wilde’ın “The Picture of Dorian Gray” romanlarını analiz ederek yansıtır.

** ELL 323 – Türkçe-İngilizce Çeviri II (3-0) 3
Çevirinin kuramı ve pratiği; Türkçe ve İngilizceye ilişkin özel çeviri teknikleri içerir. Öğrencilerin İngilizce Dil bilgilerini geliştirmek ve özellikle seçilmiş okuma parçalarının çevirisiyle de öğrencilerin kendi çevirme becerilerini oluşturmalarına yardımcı olur.

ELL 324 – İngiliz Draması (3-0) 3
Dramaya giriş; oluşumlar, mucizeler ve ahlaki yapılar. Trajedinin, tarihi oyunun ve komedinin başlangıcı. Tiyatronun gelişimi. Erken Elizabeth komedisi ve Shakespeare öncesi oyun ve yazıları inceler.

ELL 325 – Shakespeare I (3-0) 3
Bu dersin ana amacı öğrencilerin Shakespeare’i bir oyun yazarı olarak algılayarak, Elizabeth dönemini anlamalarıdır. Bu döneme ilişkin edebi ve sanatsal ögeler ön planda tutularak birbiriyle çelişen ( komedi ve trajedi) iki metinin dil ve yapısı açısından incelenmesini kapsar.

ELEC VII – Seçmeli VII (3-0) 3
Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ VII derslerinden birini tamamlamaları gerekir.

ELL 317 – Yanlış Çözümlemesi
Yanlış çözümlemesi, öğrencilere yanlışların sadece anadilin etkisinden dolayı oluşmadığını, öğrenme, öğretme ve dilin yapısından da ortaya çıkabileceğini, dil öğrenmede ve öğretmede ‘aşırı – genellemenin’ de yanlışlar oluşturabileceğini örneklerle ortaya koyar; yapılan ve yapılması muhtemel yanlışların giderilmesini öz-düzeltim, arkadaş kümesi içinde düzeltim ve öğretmen düzeltimi açısından ele alır.

ELL 318 – Ölçme ve Değerlendirme
Öğretimde değerlendirmenin rolü üzerinde durulur ve değerlendirmeyi öğretimsel amaçlarla ilişkilendirir. Test oluşturma, geçerlilik, güvenirlilik ve benzer test elemanlarını sınar. Sınav okuma ve bunları raporlaştırarak sunma da dersin bir başka ögesini oluşturur.

ELL 401 – 20.Yüzyıl İngiliz Şiiri (3-0) 3
Bu ders 1901-1939 yılları arasında Britanya’da yayınlanmış şiire derin bir bakış sağlar. Ders Hardy’den Eliot’a bireysel şairlerin metinsel ayrıntılı incelemelerini de içerir. Aynı zamanda, bir biriyle çelişen akım ve edebi oluşumları, I-IV. George devrini, savaş şairlerini ve modernizmin ortaya çıkışını irdeler.

ELL 402 – 20. Yüzyıl İngiliz Romanı (3-0) 3
1900 – 1939 yılları arasındaki İngiliz modern romanına bakış. Bu derste incelenenler Conrad’ın yaşamı ve çalışmaları, özellikle “Heart of Darkness”, Bloomsbury Grubu, Beyin Akışı ve Virginia Wolf’un “To the Lighthouse”.

ELL 403 – İngiliz Draması II (3-0) 3
Oyun ile ilgili daha sonraki gelişmeler. Shakespeare’in çağdaşları Ben Johnson, Thomas Dekker ve Domestik Drama. Aynı zamanda John Heywood, George Chapman, Restorasyon dönemi drama ve 18. Yüzyıl da bu derste etraflıca incelenmektedir.

ELL 404 – Shakespeare II (3-0) 3
Bu dersin ana amacı daha önceki giriş dersinde sunulan ana bakış açılarını ve olguları daha da incelemek ve döneme ait oyunlarının analitik irdelenmesi ile Shakespeare sanatının çeşitliliğini göstermek ve algılamaktır.

ELL 405 – Amerikan Edebiyatı Taraması (3-0) 3
Bu ders Amerikan Edebiyatının önemli yazarlarının çalışmalarını irdeler.

ELL 406 – Araştırma Yöntemleri ve Metinsel Yazım (3-0) 3
Bu ders, bilimsel araştırma yönteminin ilkelerini, kavramları ve uygulamasını organize bir biçimde sunmak için tasarlanmıştır. Öğrenciler, derste araştırma tekniklerini kullanarak belirli bir format doğrultusunda bir araştırma yapmaya ve bununla bağlantılı olarak birincil ve ikincil kaynakları araştırmalarında kullanmaya odaklanırlar.

ELL 413 – İngiliz Draması III (3-0) 3
19. Yüzyıl Dramasındaki gelişmeler sunulur ve tartışılır. Ders ayrıca Bernand Shaw, 20. Yüzyıldaki İngiliz tiyatrosunun ana hatlarını ve çağdaş dramayı içerir.

ELL 421 – 20. Yüzyıl İngiliz Şiiri II (3-0) 3
Bu dersin amacı, 1930 yılından başlayarak her on yıldaki şiire ait gelişmeleri, tematik yenikler, biçim ve şiirsel teknik ve şairin kendi görevine ilişkin görüşü bağlamında incelemektedir. Şiirleri üzerinde çalışılan bazı şairler şunlardır: W.H. Auden. D. Thomas, J. Betjemen, P. Larkin ve T. Hughes.

ELL 422 – 20. Yüzyıl İngiliz Romanı II (3-0) 3
1939’dan günümüze kadarki romanın sosyal ve tarihsel gelişimini irdeler. Ana yazar ve yapıtların incelenmesi ve taranması dersin ana amaçları arsındadır. 1950’li ve 60’lı yılların romanı ve özellikle W. Golding ve J. Fowles’ın çalışmaları incelenmektedir. Derste ayrıca roman anlatım tekniği ve roman kuramı üzerinde durulmaktadır.

ELEC VIII – Seçmeli VIII (3-0) 3
Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ VIII derslerinden birini tamamlamaları gerekir.

ELL 424 – Karşılaştırmalı Dilbilgisi
Bu ders karşılaştırmacı analiz ile özellikle yabancı dil öğretimindeki potansiyel zorluklara değinerek Türk dili ve İngiliz dili fonolojisi, morfolojisi, sözdizimi ve semantiğini karşılaştırarak analiz eder.

ELL 426 – İleri Çeviri
Öğrencilere çevirinin kuramsal ve uygulama bütünlüğü çerçevesinde özellikle Türk ve İngiliz dillerine dayanan çeviri teknikleri sunar. Derste, öğrencilerin İngilizce bilgilerini geliştirmek ve kendilerine özgü bir çeviri yöntemi oluşturmalarına yarayan dikkatlice seçilmiş okuma parçaları kullanılır.

ELEC IX – Seçmeli IX (3-0) 3
Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ IX derslerinden birini tamamlamaları gerekir.

ELL 425 – Dil Öğretiminde Anlambilim
Bu ders bir giriş dersidir ve özellikle semantik bilimine pragmatik yaklaşımı vurgular. Geleneksel konulara ek olarak, bu ders metinsel bir perspektif ile dilin semantik özelliklerini analiz etmeyi amaçlar.

ELL 428 – Çeviri Kuramı
Bu derste, çeviri sorunları ele alınır; bu sorunların, ‘Çeviri Kuramı’ açısından çözüm biçimleri tartışılır; ayrıca çeviri sorunlarının çözümüne dilbilimin yanı sıra edimbilimin de katkıları belirtilir.

** Türkçe konuşamayan öğrenciler * yıldızla işaretli derslerin yerine aşağıdakilerden birini almalıdırlar.

ELL 310 – Dil Edinimi
Dilin öğrenilmesi ile ilgili araştırmalar tartışılır. Çocuk ve yetişkin dillerinin benzerlikleri ve karşıtlıkları psiko-dilbilimsel bakış açısıyla araştırılır.

ELL 311 – Edimbilim
Bu ders iletişim sırasındaki dilin kullanımı, özellikle cümleler ve kullanıldıkları bağlamlar ve durumlarla ilişkilerini içeren bir giriş dersidir.

ELL 312 – Sosyodilbilim
Bu ders Birleşik Krallık ve Amerikan Birleşik Devletleri’ndeki dilbilimsel ve kültürel çeşitlilikleri araştırır. Derste çalışılan konular şunlardır: Dil prestiji, dilin değişimi, bölgesel sosyal diyalekt çeşitliliği, yanlılık ve çokdillilik, dil ve cinsiyet.

ELL 313 – İleri Okuma
Bu ders akademik düzyazının sosyal fonksiyonları ve retorik kurallarının bir çalışmasını sunar.