İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Also available in: English

Amaçlar ve Hedefler
1992 yılında eğitime başlayan İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün amacı, İngiliz dili, edebiyatı ve kültürünü çok iyi bilen, dünya edebiyatını değerlendirme birikimine sahip, evrensel değerlerle yerelliği kaynaştırmayı başaran, eleştirel ve bağımsız düşünebilen, araştıran, sorgulayan ve alanında üstün nitelikleri olan bireyleri ve araştırmacıları ülkemize ve insanlığa kazandırmaktır.

İş Olanakları
İngiliz Dili ve Edebiyatından mezun olan T.C uyruklu öğrenciler, “Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”na katılmak suretiyle İngilizce Öğretmenliği hakkını alabilirler. Ayrıca, üniversitemiz bünyesinde T.C Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından da uygun görülüp kabul edilmiş, “İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı”na da katılarak eğitim sertifikasını alan öğrenciler, İngilizce Öğretmenliği hakkını alabilirler. Ayrıca üniversitelerde araştırma görevliliği ve okutmanlık yapabilir, serbest alanlarda yabancı dil ile ilgili işlerde veya yazılı ve sözlü alanlarda çevirmen olarak çalışabilirler. Yetenekli mezunlar edebiyat dünyasına katılıp kendi kısa hikaye, roman ve şiirlerini yazabilirler. Sanat, edebi yazı ve Tiyatro oyunu eleştirmeni olabilirler. Herhangi bir gazete ve sanat ağırlıklı dergide çalışabilirler. İngiliz dili, kültür ve sanatını çok iyi tanıdıklarından dolayı Avrupa Birliği çerçevesinde ve siyasi görevlerde de iş bulma olanakları söz konusudur.

Bölüm Olanakları
T.C Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış, üniversitemiz bünyesindeki”İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı”na katılarak bu sertifikayı, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olurken, ayni anda sertifika programını da bitirerek alabilecekleri için İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans diplomaları ve bu sertifikalarıyla birlikte, İngilizce Öğretmenliği başvurusunda bulunabilirler. Bölümümüzde dört yıl boyunca ingilizcenin yanında Fransızca veya Almanca seçilmesi zorunludur. Böylece öğrenciye ikinci bir dil de kazandırılır.Ayrıca seçmeli ders olanakları verilen öğrenciler, İngilizce Öğretmenliği Bölümünden veya kendi bölümlerinden farklı dersler de alma şansına sahiptirler. Ayrıca, Bölümümüz bilgisayar dersleri ve tercümanlık dersleri de vermektedir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü