İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Also available in: English

Görev ve Vizyon
İngilizce Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün (İDEB) görevi güçlü öğretimi ve yaratıcı edebi faaliyeti devam ettirerek öğrencilerin okuma, yazma, yorumlama ve kültürel farkındalıklarını arttırmaktır.

Hedefler
İngilizce Dili ve Edebiyatı Bölümü edebi öğrenimi teşvik ederek öğrencilerinin entellektüel gelişimini sağlamayı hedefler. Bölümün uzun vadedeki hedefleri öğrencilerine Shakespear’den günümüze kadar olan bütün çalışmaları ve onnarın bulunduğu bağlamların (edebi, tarihsel, sosyal ve entellektüel) sağlam bilgisini vermektir. İngilizce Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak, öğrencilerimize sürekli gelişen ve insanları insan kimliğinin derin sorularına ve değerlerine maruz bırakan, kişisel bakış açılarını ve bireysel entellektüel bağımsızlığı kazandıran bir anlayış vermeyi hedeflemekteyiz. Bölümümüz, edebiyatı analiz etmedeki becerileri telkin etmeyi, ve buna dahil olarak modern edebi teorisini okuyup tanıma ve yaklaşımları uygulayabilme, ayrıca öğrencilere yazılı veya sözlü eleştirel tartışmaları sürdürebilecek iletişim becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Amaç:

Kesin Amaçlarımız;

  1. Tüm formlara, stillere ve yapılara, kiplere uygun okuma ve edebi çalışmalardaki yakın okuma yeteneğini dile getirebilme.
  2. İngiliz Edebiyatının büyük çalışmalarına, türlerine, dönemlerine ve eleştirel yaklaşımlarına aşina olmak.
  3. Etkin, yaratıcı, ve içeriğe, bağlama ve konunun doğasına uygun olarak yazım stilini değişdirerek yazma.
  4. Araştırma projelerini geliştirip sürdürme
  5. Kültürler, tarihler ve metinler arasındaki ilişkiyi dile getirme.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü