Bölüm Başkan Mesajı

TARİHÇE
Yakın Doğu Üniversitesi Coğrafya Bölümü YÖDAK’ın 19 Temmuz 2013 tarihli kararlarıyla öğrenci almaya başlamıştır.

Güçlü Yönleri
Coğrafya Bölümü güçlü yönleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Nitelikli akademik personel,
 • Genç ve dinamik kadro,
 • Yüksek lisans programı,
 • Öğretim kadrosunda Kıbrıs Coğrafyası uzmanlarının bulunması yanında bölümdeki tüm dersleri alan uzmanları tarafından verilmesi,
 • Demokratik yönetim,
 • Öğrenci başına düşen öğretim üyesi çokluğu,
 • Etkili ve hızlı karar alma, uygulama.

Misyon
Coğrafya Bölümü’nün misyonu, coğrafyanın temel prensip ve işleyişini kavramış, analiz ve sentez yoluyla olayları irdeleme yeteneği kazanmış, problem çözme yöntemlerine vakıf, söz konusu bilimler ile hayatın diğer alanları arasında bağlantı kurabilen bireyler yetiştirmektir

Vizyon
Coğrafya Bölümü; objektif düşünen, aktif, üretici, yeniliklere açık, Türkiye’yi, Türk Dünyası’nı ve Dünya’yı tanıyan doğal çevre şartları ile beşeri ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurabilen, çağdaş coğrafya eğitimi almış nitelikli coğrafyacılar yetiştirmeyi vizyon edinmiştir

Teknolojik Altyapı
Programın yürütülmesi sürecinde Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi içerisinde teorik ders amaçlı bir sınıf, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde teorik ders amaçlı iki sınıf, bölüm için tahsis edilmiştir. Teorik ortamlar dışında tam donanımlı en son teknolojide bir bilgisayar odası bulunmaktadır. Ayrıca derslerde kullanılmak üzere tepegöz, projeksiyon makinaları da bölümümüzde mevcuttur. Birçok konuyu ve bölgeyi öğrenciler daha iyi kavratmak için derslerde görsel malzemeler de kullanılacaktır. Bilgisayar laboratuvarı bilgisayar derslerinde ve internete dayalı programlarla ilgili gözlem ve araştırma çalışmaları kullanımına uygundur.
Üniversitemizde 2005-2006 öğretim yılında kurulan Yakın Doğu Büyük Kütüphanesi bugünkü kapasitesi ile Kıbrıs’ın en büyük, Orta Doğu’nun ise sayılı kütüphanelerinden biridir Yakın Doğu Büyük Kütüphanesi Fen, Mühendislik, Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar konularında yaklaşık 350.000 cilt kitap, slayt, film, video, elektronik veri tabanları (CD-Rom) gibi çeşitli türde kaynakların yanı sıra 500’ün üzerinde devamlı gelen süreli yayınlar koleksiyonu ile araştırıcıların sıklıkla başvurduğu ülkemizin ve bölgenin en önemli bilgi belge merkezidir. Öğrenciler ücretsiz olarak EBSCO, Web of Science, IEEE Xplore, Science Direct, Taylor & Francis ve Ulakbim veri tabanlarında bulunan tüm dergilere ulaşabilirler. Ayrıca öğrenciler okul numaraları ve şifreleri ile diledikleri yerden online kütüphaneye de erişebilmektedirler. Yılda yaklaşık 400.000 kişinin yararlandığı sistem Kütüphaneler arası ödünç verme, kütüphaneler arası fotokopi, bilgisayarla bilgi tarama ve vido etkinlikleri ile kullanıcılarına çağdaş hizmetle sunmaktadır. Gereksinim duyulan bilginin izini sürmede indeks ve özetler en önemli danışma kaynakları arasındadır. “Library of Congress” sınıflama sistemine göre sınıflandırılmış olan bu kaynaklar açık raflarda kullanıma sunulmuştur. Biological abstract, INSPECT, ERIC, Social Sciences index ve Science Citation Index bu kaynaklara örnek gösterilebilir. Bu ve benzeri türü kaynaklar kütüphanenin girişinde danışma koleksiyonu içerisinde yer alır. Indeks ve özetler doğrudan kullanılacağı gibi gereken durumlarda danışma masasındaki görevlilere de başvurulabilir. Üniversite bilgi işlem ağı dünya ile bilgi erişim sistemine bağlıdır.

COĞRAFYA BÖLÜMÜ’NÜN BAŞLICA ARAŞTIRMA ALANLARI VE KONULARI:

 • Coğrafyada analitik yaklaşımlar;
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA);
 • İklim değişikliği ve değişebilirliği;
 • Sinoptik klimatoloji ve meteoroloji (hava tipleri; geniş ölçekli atmosferik dolaşım ve uzak
  bağlantı desenleri, vb.);
 • İklimin istatistiksel ölçek küçültmesi ve çok değişkenli istatistiksel yöntemlerin
  coğrafyadaki ve klimatoloji/ meteorolojideki uygulamaları;
 • Doğrusal olmayan dinamik sistemler ve eşzamanlılık yaklaşımlarının klimatoloji ve
  meteorolojideki uygulamaları;
 • Yönlü (açısal) istatistiksel yöntemlerin coğrafyadaki ve klimatoloji/meteorolojideki uygulamaları;
 • Ulusal ve küresel iklim politikaları (BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü, vb.);
 • Şehirleşme ve arazi kullanım sorunları;
 • Kırsal kalkınma;
 • Mekan organizasyonu;
 • Su kaynakları yönetimi;
 • Uygulamalı jeomorfoloji;
 • Doğal afetler;
 • Siyasi Coğrafya ve Seçim Coğrafyası;
 • Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası;
 • Turizm coğrafyası;
 • Sanayi Coğrafyası;
 • Tarım Coğrafyası;
 • Kültürel Coğrafya;
 • Avrupa Birliği Çalışmaları;
 • Avrasya Coğrafyası (Eski Sovyetler Birliği), vb.

İş Olanakları
Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nü başarı ile tamamlayanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti devlet okullarında ve özel okullarda pedagoji derslerini almaları halinde coğrafya öğretmenliği yapabilme imkânına sahiptirler. Ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), arazi kullanımı ve planlaması, haritalama, çevre analizi değerlendirilmesi, çevresel yönetim, şehir ve bölge planlaması, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, MTA, DSİ ve CBS programlarının kullanıldığı kamu ve özel sektöre ait kurumlarda çalışabilirler.

 • Öğretmen,
 • Araştırmacı-uygulayıcı-planlamacı bireyler olarak gerekli bilgi ve beceriye sahiptirler.
 • Maden Tetkik Arama Enstitüsü,
 • Devlet Su İşleri,
 • Köy Hizmetleri,
 • Orman Genel Müdürlüğü,
 • Karayolları,
 • Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü,
 • Devlet İstatistik Enstitüsü,
 • Devlet Planlama Teşkilatı,
 • Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı gibi bakanlıklarda çalışabilmektedir.

Ayrıca mezunlarımız, bölge planlama çalışmalarında ve belediyelerin planlama faaliyetlerinde görev yapabilmektedirler