Coğrafya Bölümü

Amaç
Coğrafya Bölümünün amacı, hür ve objektif düşünen, ekonomik hayatın üretici bir bireyi olan, toplumsal ilişkiler kurabilen, yeniliklere açık, milli çıkarları kişisel çıkarların üstünde tutan bireyler yetiştirmektir. Kıbrıs’ı, Türk Dünyası’nı ve Dünya coğrafyasını tanıyan, doğal çevrenin özellikleri ile çevre-insan ilişkileri, nüfus dağılımı ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurabilen, çağdaş ve modern coğrafya eğitimi almış, kazandıkları bilgi ve becerileri doğal ve beşeri ortamın sorunları ve potansiyellerini değerlendirmede kullanabilen,aynı zamanda nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm bu amaçlarını gerçekleştirme sürecinde konferans, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerle daha geniş akademik çevrelere ulaşarak bilime ilgiyi artırma, coğrafyanın uygulama yönünü ön plana çıkararak halkın doğal ortamdan rasyonel yararlanmasını sağlama bilime, evrensel değerlere katkıda bulunma amacını da kendine ilke edinmiştir.

Hedef
Coğrafya bölümünün temel hedefi bilimsel araştırmalar önderliğinde

  • evrensel değerlere sahip,
  • çoğulcu ve eleştirel düşünebilen,
  • araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş,
  • çağdaş öğretim yöntemlerini uygulama yetisi olan,
  • Coğrafya alanında kendini geliştirmiş ve alanına hâkim öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmektir.