Yrd. Doç. Dr. Ejdan SADRAZAM

Also available in: English, العربية

Lefkoşa, 24 Mart 1969 tarihinde doğdu. 1985’te Lefkoşa Türk Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Ekonomi Fakültesi, Uluslararası Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü’nde eğitimine devam etti. “Kıbrıs Sosyo-Ekonomik Yapısının Tarihsel Gelişimi” adlı tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı Enstitüde Doktora eğitimini (1998-2003) tamamladı. Doktora Tezinin başlığı “Kilise, Şövalye ve Manastır Hareketi: Tarihsel Bir Buluşma, Dini, Askeri Düzenlerin Oluşumu” idi. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü’nü bitirdi. 2003 yılında, Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ve ayrıca Tarih Öğretmenliği Bölümü ile Sahne Sanatları Bölümünde dersler vermeye başladı. Verdiği dersler arasında “Batı Toplumlarının Sosyo-Ekonomik Oluşumu “, “Çağdaş Siyasal İdeolojiler” ve “Çağdaş Devlet Kuramları”, “İlkçağ Tarihi ve Medeniyeti”, “Uygarlık Tarihi”, “Bizans Tarihi“, “Anadolu Uygarlıkları Tarihi” ve “Mitoloji Giriş” bulunmaktadır. Sosyal, ekonomik ve siyasal tarihi üzerine ulusal ve uluslararası çeşitli yayınlar vardır. Başlıca akademik çalışma alanları siyasal tarihi, siyasal antropoloji ve siyasal iletişimdir.