Prof. Dr. Sabri KOÇ

Also available in: English, العربية

Sabri Koç, 10 Kasım 1946’da Kavakalan, Balıkesir’de doğmuştur. İlkokulu Kavakalan Köyü’nde, ortaokulu Soma’da, liseyi Blaıkesir’de bitirmiştir. Haziran 1968’de Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümünden İngilizce öğretmeni olarak mezun olmuş ve iki yıl Samsun Koleji’nde çalışmıştır. Lisans derecesini 1972’de Ankara, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden almıştır. Yüksek lisans derecesini 1976’da Lancaster, İngiltere, Lancaster Üniversitesi İngiliz Dili Öğretimi ve Dilbilim Bölümü’nde yapmıştır. 1982’de Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Bölümü’nde doktora derecesini almış ve 1972 yılında çalışmaya başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 1983’te yardımcı doçent, 1986’da program geliştirme alanında doçent ve 1992’de İngiliz dili eğitimi alanında profesör olarak atanmıştır. ODTÜ’de 1983-2000 yılları arasında İngiliz Dili Eğitimi Bölüm Başkanlığı, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

İngilizce öğretim yöntemleri, program geliştirme, ders materyali geliştirme, bilgisayar destekli eğitim, hizmet içi öğretmen eğitimi ve fakülte-okul işbirliği konularında 20’den fazla döner sermaye, araştırma fonu ve Milli Eğitim Bakanlığı/Dünya Bankası eğitimi geliştirme projesi yürütmüştür. İngiliz dili öğretimi ve Türkçe dilbilim çalışmaları alanında 2 uluslararası ve İngiliz dili öğretimi ve İngiliz Edebiyatı alanında 3 ulusal konferans düzenlemiştir.

1999’da ODTÜ Geliştirme Vakfı “Best Educator- En İyi Öğretici” ödülünü almıştır. 3 İngiliz Kültür Heyeti bursu (1975, 1980, 1984) ve Amerikan Büyükelçiliği “Uluslararası Ziyaretçi” ödülü (1985) almıştır.

2000-2011 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde İngiliz Dili Eğitimi Bölüm Başkanı, Yabancı Diller Okulu Müdürü, Eğitim Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2011-2012 akademik yılında Girne Amerikan Üniversitesi, İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü olarak çalışmıştır.

İngilizce Eğitimi Derneği (İNGED) kurucu üyelerindendir (1995) ve 1996-1997 dönemi İNGED Başkanlığı yapmıştır. TESOL, CALICO, ATEE, EUROCALL gibi uluslararası meslek dernekleri üyeliği bulunmaktadır.

22 lisans projesi, 68 yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir. Kimileri ortak yazarlı 16 kitabı, Edward de Bono’dan 3 kitap çevirisi ve üçü ortak yazarlı olmak üzere ulusal ve uluslararası dergilerde ya da kitap bölümü olarak basılmış toplam 41 yayını bulunmaktadır.
Eylül 2013’ten bu yana Yakın Doğu Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü’nde olarak çalışmakta ve program geliştirme, dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme, öğretmen eğitimi ve dil öğretiminde eğitim teknolojileri kullanımı konularında ders vermektedir.