Yrd. Doç. Dr. Mahmut Çerkez ERGÖREN

Also available in: English

30 Temmuz 1982 tarihinde Girne’de doğdu. Lise eğitimini Lefkoşa 20 Temmuz Fen Lisesi’nde tamamlandıktan sonra TC Haliç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü kazandı. Lisans eğitimi sırasında The Cyprus Institute of Neurology and Genetics, Sitogenetik Bölüm Başkanı şimdiki Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanı Prof. Dr Philippos C. Patsalis’in yanında bölüm stajını tamamlarken, bir yıl sonra Imperial College London, St. Mary’s Hastanesi Hepatoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Stuart Forbes’un danışmanlığında Siroz hastalıklarında kök hücre tamir mekanizmaları konusunda bölüm stajını yaptı. Lisans bitirme tezini “karaciğer hastalıklarında kök hücre tamir mekanizmaları” üzerine tamamlayarak 2005 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümden yüksek başarı ile mezun oldu. 2005-2006 yılları arasında Imperial College London’da Dr. Christopher Palmer’ın yanında Polikistik böbrek hastalığı 2 geni (PKD2) için mikrobiyal modellerin araştırılması konusunda çalıştı. 2006 yılında University of Leicester, Genetik Bölümü Öğretim üyesi ve DNA parmakizini keşfeden ünlü İngiliz biliminsanı Profesör Sir Alec Jeffreys’in danışmanlığında insan krosoverlerinde mayotik rekombinasyon kontrolu üzerine doktora programına başladı. Doktora eğitimi sırasında uluslararası birçok kongrede hem yazılı hem de sözlü bildirileri bulunmaktadır. Profesör Sir Alec Jeffreys’in son doktora öğrencisi olan Dr. Ergören, Prof. Sir Jeffreys’in emekliye ayrılmasından sonra vatani görevini yapmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geri dönüş yapmıştır. Bir süre Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra Ağustos 2013’den itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Bölümünde Prof. Dr. Nedime Serakıncı ile birlikte çalışmaya başlamıştır. 2014 Nisan ayında İngiltere’de Avrupa İnsan Reprodüksiyon ve Embriyoloji Topluluğu (ESHRE)’nin, British Society of Andrology ve University of Birmingham’ın düzenlediği “Basic Semen Analysis” kursuna ve yine ESHRE’nin Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlediği “Stem cells: Origins, genetic, properties and significance for fertility preservation” workshop’una katılmıştır. 2014 Haziran ayında 2017 yılına kadar ESHRE’nin Kıbrıs Ulusal Temsilcisi seçilmiştir, bu göreve seçilen ilk Kıbrıslı Türk olmuştur. Halen Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Bölümü ve Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi olan Dr. Ergören, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde de bu görevi sürdürmektedir. Ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Laboratuvarı Moleküler Genetik Laboratuvarında Prof. Dr. Nedime Serakıncı bölüm başkanlığında sorumlu olarak çalışmaktadır.
Araştırma profil/ alanları:
DNA ceşitliliği ve böylece hastalık ve evrimi oluşturan mutasyon, rekombinasyon ve polimorfizm gibi temel işlevlerini anlamak başlıca araştırma konularım arasına giriyor. Diğer ilgi alanım ise, üreme genetiği ve kök hüğcre tedavilerinin üreme ve embriyoloji alanlarında kullanımıdır. Doktora eğitimim sırasında Profesör Sir Alec Jeffreys’le birlikte, insan genomunda rekombinasyon hotspotlarının nasıl belirlendiğini ve nasıl yüksek dinamik varlıklarıyla evrimlestiğini kapsayan, insan mayotik rekombinasyonlarının modellerini ve işlevlerine odaklandım. Bir araştırmacı olarak, insan genetik ceşitliliğinin fenotipik sonuçları özellikle, insan genomunun dinamik bölgeler içindeki genlerin genetik varyasyonları ve hastalığa karşı hassas olan bu varyasyonlarının ilişkisi ve klinikte tanılarının konulabilmesi için tekniklerin geliştirilmesi ve özellikle kişisel tıp kullanılabilirlikleri de ilgi araştırma konularım arasına giriyor.