Doç. Dr. Ülgen OKYAYUZ

Also available in: English, العربية

1942 yılında Vize’de (Kırklareli) doğmuştur. Mersin Lisesi’nden mezundur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Felsefe/Psikoloji alanında tamamlamıştır. Hague, Hollanda’da bir yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde çalışmıştır. Yükseklisans ve doktora eğitimini Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 1969 yılında İmar ve İskân Bakanlığı Araştırma Enstitüsü’nde çalışmaya başladı ve 1978’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı’na geçti. Doçentlik unvanını 1992 yılında Ankara Üniversitesi’nde aldı. Psikiyatri Ana Bilim Dalı görevlisi olarak çalışırken, hem Ankara Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde hem ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi gibi farklı üniversitelerde ders verdi.

Grup psikoterapiler ve Sağlık Psikolojisi alanında psiko-onkoloji özellikle ilgi duyduğu alanlardır.

Türkiye’deki ilk psikodrama terapistlerinden biridir.

Editörü ve yazarlarından biri olduğu Sağlık Psikolojisi kitabı Türkiye’de bu alanda yayınlanmış ilk kitaptır ve 2013 yılında yenilenmiş ikinci basımı çıkmıştır.