Üyelikler

Also available in: English, العربية

Üyelikler
Turkish Council of Higher Education
http://www.yok.gov.tr/
Üyelikler
Yükseköğretim Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu
http://www.yodak.gov.ct.tr
Üyelikler
International Associations of Universities
http://www.iau-aiu.net/
Üyelikler
European Associations of Universities
http://www.eua.be/
Üyelikler
Federation of the Universities of the Islamic World
(FUIW)
http://www.fuiw.org/
Üyelikler
Study in North Cyprus
http://www.studyinnorthcyprus.org/
Üyelikler
International Universities Search and Rescue Council
http://www.iusrc.org/
Üyelikler
American Chemical Society
http://portal.acs.org/portal/acs/corg/content
Üyelikler
Turkish Society of Toxicology
http://www.turktox.org.tr/tr/
Üyelikler
Ankara Pharmaceutics Sciences Association
http://www.fabad.org.tr/pdf/FABADTuzuk.pdf
Üyelikler
Federation of European Society in Plant Biology (FESEP)
http://www.fespb.org/fespb/?xafwgha32gag325ga
Üyelikler
Biyologlar Derneği (BIODER) KKTC
http://www.biyologlardernegi.org/
Üyelikler
Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği (FFD)
http://www.ffd.org.tr/
Üyelikler
Türk Eczacılar Birliği (TEB)  Danışma Kurul Üyesi
http://www.teb.org.tr/
Üyelikler
Türk Eczacıları Birliği (TEB)
http://www.teb.org.tr/
Üyelikler
Ankara Eczacı Odası (AEO)
http://www.aeo.org.tr/
Üyelikler
Türk Farmakoloji Derneği (TFD)
http://www.tfd.org.tr/
Üyelikler
Klinik Eczacılık Derneği (TKED)
http://www.klinikecza.org/index.asp
Üyelikler
Turk Eczacıları Birliği Akademisi (TEB Akademi) ve TEB Akademi Danışma Kurulu Üyesi
http://www.teb.org.tr/
Üyelikler
International Pharmaceutical Federation (FIP)
http://www.fip.org/
Üyelikler
International Union of Pharmacology (IUPHAR)
http://www.iuphar.org/
Üyelikler
European Society of Clinical Pharmacy (ESCP)
http://www.escpweb.org/cms/
Üyelikler
European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP)
http://www.eafponline.eu/
Üyelikler
Kimyagerler Derneği
http://www.kimyager.org/