İletişim

İsim – Soyisim Görev Dahili
Prof. Dr. İhsan ÇALIŞ Dekan 125
Doç. Dr. Dudu Özkum YAVUZ Dekan Yardımcısı
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı
127
Yrd. Doç. Dr. Banu KEŞANLI Dekan Yardımcısı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanı
123