Faaliyetlerimiz

2007 kuruluş yılından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı Tarafından organize edilen toplantı, kongre, sempozyumlar;

 1. International Conference on Environmental; Survival and Sustainability, 19-24 February 2007. Northern Cyprus
 2. Türk Eczacıları Birliğinin Yapısı ve Eczacının Hayatındaki Yeri  Ecz. Erdoğan Çolak konulu Konferans 12 Nisan 2010,
 3. İlaç Eczacılık Alanındaki Gelişmeler ve Ecza Kooperatifleri  konulu konferans, Ecz. Sait Yücel, 29 Nisan 2010.
 4. Dünyada ve Coğrafyamızda İlaç ve Eczacının Geleceği  Ecz. Mehmet Domaç, konulu konferans, 10 Ocak 2011,
 5. Dermakozmetikler Kursu 09 Mart, 16 Mart, 23 Mart 2008, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
 6. KKTC Sağlık Bakanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi işbirliği ile 26.11.2008, Farmakovijilans toplantısı.
 7. Fitoterapi Kursu , Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi>,  Aralık 2007-Şubat 2008,
 8. Geleneksel 14 Mayıs Eczacılık Günü kutlamaları; toplantı ve balosu 2007-2011 her yıl
 9. Nisan 2009, 3 hafta sonu devam eden  “İyi Eczacılık Uygulamaları”., KKTC deki eczacılara yönelik Pazar günleri tüm gün süren Meslek İçi Eğitim Programı
 10. 14 Mayıs 2009  Eczacılığın Dünü , bu Günü ve Yarını Sempozyumu
 11. Mayıs 2009  Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu
 12. 9 Mayıs 2009  Türk Eczacılar Birliği , TEB Akademi Yönetim Kurulu toplantısı
 13. 10 Mayıs 2009 1. Türkiye Eczacılık Fakülteleri Dekanları Konseyi YAKIN Doğu Üniver. Ecz. Fak. Yapmışlardır 14 Mayıs 2010  İlaç Ruhsatlandırılması Paneli ve  Eczane Hizmetleri Standardizasyonu Paneli
 14. 14 Mayıs 2011  Öğrenci Gözüyle Eczacılık Mesleği Toplantısı
 15. Uluslararası  Placement Programı: Bath Üniversitesinden 2 öğrenci Fakültemize 1 sömestr gelmiştir. (2009-2010 Güz Dönemi ve 2010-2011 Güz Dönemi)
 16. 11 Kasım 2011  İlaç Endüstrisinde Deneyimler Konferansı Biofarma genel Müdür Yardıcısı Uygur Tamur
 17. 4 Kasım 2011  Endüstriyel Eczacılık Konferansı Fatma Taman, Farmavizyon Genel Müdürü .
 18. 4 Ekim 2011  Eczane İşletmeciliği Konferansı., Sezai Çetinkaya, Mehmet Kazaroğlu (Nevzat Ecza Deposu Direktörü)
 19. 17 Ekim 2011  Eczane Muhasebesi Konferansı, Hasan Çaylak, Sadettin Çakılı
 20. 31 Ekim 2011  Eczane SGK İlişkileri Konferansı, Tunç Köksal (SGK Genel Müdürlük Eczacısı-İlaç Firması Yöneticisi Bayer Türk Kimya San.)
 21. 23-27 Mayıs 2011  Lab Safety kursu;
 22. 28 Mayıs 2010,  XVII. Farmakoloji Eğitim SempozyumuTerapötik İlaç Düzeyi İzlemi, Türk Farmakoloji Derneği
 23. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Laboratuvar I dersi öğrencilerinin poster sunumları 22.12.2011 ve 29.12.2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

KKTC ve Yurt dışında katılınan diğer kongre, sempozyumlar, toplantılar;

 1. 12th – 14th June 2008  (Poster Sunum) Annual Conference of the European Association of Faculties of Pharmacy  (EAFP-AB Eczacılık Fakülteleri Dekanları Yıllık Toplantısı), Lille, Pharmacy School Turkish Students Satisfaction of the Five Year Degree Program in English  (YDÜ Eczacılık Fakültesini temsilen katıldı)
 2. 6-Türk Eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi 2010- 1. Danışma Kurulu Toplantısı 17 Haziran 2010, Ankara  (Danışma Kurulu Üyesi)  (YDÜ Eczacılık Fakültesini temsilen)
 3. Yılda iki kez Eczacılık Fakülteleri Konseyi Toplantısı (YDÜ Eczacılık Fakültesini temsilen)
 4. 23 June 2010  Oslo/Norway EAFP (AB Eczacılık Fakülteleri Dekanları Yıllık Toplantısı) Congress, R Demirdamar Key Note Lecture Continious Professional Training in Turkey
 5. 23-25 June 2011 Lisbon/Portugal.  Annual EAFP Congress
 6. 19-22 Ekim 2011 21.  Ulusal Farmakoloji Kongresi, Eskişehir KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesindeki Hemşirelerin Akılcı İlaç Kullanımı Konusundaki Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi Sunumu
 7. 1st International Conference on e-Health and Telemedicine: Designing for Emerging Technologies Aimed at Aiding Patient-Healthcare Community Communication; Irmak Nur SUNAL (School of the Arts, Loughborough University, UK)  Rümeysa DEMİRDAMAR (Faculty of Pharmacy, Near East University, North Cyprus)