Zorunlu Dersler

BİRİNCİ YIL

1. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T P C ECTS
NEPHAR 100 Yabancı Dil I 2 0 2 2
NEPHAR 101 Anatomi 4 0 4 5
NEPHAR 102 Genel Kimya 3 0 3 6
NEPHAR 103 Fizik 2 0 2 4
NEPHAR 104 Matematik 3 0 2 3
NEPHAR 105 Fizyoloji 4 0 4 5
NEPHAR 106 Türk Dili I 2 0 2 2
NEPHAR 116 Histoloji 1 0 1 2
NEPHAR 118 Eczacılığa Giriş 0 1 0 1
TOPLAM KREDİ 16 30

2. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T P C ECTS
NEPHAR 107 Biyoistatistik 2 0 2 3
NEPHAR 108 Tıbbi ve Moleküler Biyoloji 2 0 2 4
NEPHAR 109 Organik Kimya I 3 0 4 5
NEPHAR 110 Analitik Kimya I 3 0 3 4
NEPHAR 111 Analitik Kimya I Lab. 0 3 1 3
NEPHAR 112 Türk Dili II 2 0 2 2
NEPHAR 113 Patoloji 3 0 3 5
NEPHAR 115 Yabancı Dil II 2 0 2 2
NEPHAR 117 Sosyal Eczacılık 2 0 2 2
TOPLAM KREDİ 17 30

İKİNCİ YIL

3. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T P C ECTS
NEPHAR 200 Yabancı Dil III 2 0 2 2
NEPHAR 201 Analitik Kimya II 2 0 2 4
NEPHAR 202 Analitik Kimya II Lab. 0 3 1 3
NEPHAR 203 Biyokimya 3 0 3 4
NEPHAR 205 Farmakoloji I 5 0 5 6
NEPHAR 206 Atatürk İlke ve İnkilapları Tarihi I 2 0 2 2
NEPHAR 209 Organik Kimya II 2 0 2 2
NEPHAR 216 Farmasötik Bilgi Yönetimi 1 2 2 3
NEPHAR 290 Staj I (yıllık) 0 4 2 4
TOPLAM KREDİ 15 30

4. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T P C ECTS
NEPHAR 207 Farmasötik Botanik 2 0 2 3
NEPHAR 208 Farmasötik Botanik Lab. 0 3 1 3
NEPHAR 211 Farmakoloji II 4 0 4 8
NEPHAR 212 Klinik Biyokimya 2 0 2 4
NEPHAR 214 Atatürk İlke ve İnkilapları Tarihi II 2 0 2 2
NEPHAR 215 Mikrobiyoloji 3 0 3 3
NEPHAR 218 Yabancı Dil IV 2 0 2 2
NEPHAR 219 Eczacılıkta İletişim Becerileri 1 0 1 2
Seçmeli Ders (Grup I) 2 0 2 3
TOPLAM KREDİ 15 30

ÜÇÜNCÜ YIL

5. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T P C ECTS
NEPHAR 301 Farmakognozi I 2 0 2 3
NEPHAR 302 Farmakognozi I Lab. 0 3 1 2
NEPHAR 303 Farmasötik Teknoloji I 3 0 3 5
NEPHAR 304 Farmasötik Teknoloji I Lab. 0 3 1 2
NEPHAR 305 Farmasötik Kimya I 2 0 2 4
NEPHAR 306 Farmasötik Kimya I Lab. 0 3 1 2
NEPHAR 307 Farmakoloji III 5 0 5 7
NEPHAR 308 Eczacılık Mevzuatı ve Deontoloji 2 0 2 2
Seçmeli Ders (Grup I, II) 2 0 2 3
TOPLAM KREDİ 19 30

6. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T P C ECTS
NEPHAR 310 Farmakognozi II 2 0 2 4
NEPHAR 311 Farmakognozi II Lab. 0 3 1 2
NEPHAR 312 Farmasötik Teknoloji II 2 0 2 3
NEPHAR 313 Pharmaceutical Technology II Lab. 0 3 1 2
NEPHAR 314 Farmasötik Kimya II 2 0 2 3
NEPHAR 315 Farmasötik Kimya II Lab. 0 3 1 2
NEPHAR 316 Toksikoloji 3 0 3 3
NEPHAR 318 Kozmetik 2 0 2 2
NEPHAR 320 Toksikoloji Lab. 0 3 1 2
NEPHAR 390 Staj II 1 2 2 4
Seçmeli Ders (Grup I, II) 2 0 2 3
TOPLAM KREDİ 17 30

DÖRDÜNCÜ YIL

7. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T P C ECTS
NEPHAR 400 Farmasötik Teknoloji III 3 0 3 4
NEPHAR 401 Seminer 0 1 0 1
NEPHAR 402 Farmakognozi III 2 0 2 3
NEPHAR 403 Farmakognozi III Lab. 0 3 1 2
NEPHAR 406 Farmasötik Kimya III 2 0 2 4
NEPHAR 407 Farmasötik Kimya III Lab. 0 3 1 2
NEPHAR 409 Klinik Eczacılık I 3 0 3 3
NEPHAR 411 Farmasötik Teknoloji III Lab. 0 3 1 2
NEPHAR 412 Farmakokinetik ve Biyofarmasötik 1 0 1 2
NEPHAR 490 Staj III (yıllık) 0 4 2 4
Seçmeli Ders (Grup I, II) 2 0 2 3
TOPLAM KREDİ 16 30

8. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T P C ECTS
NEPHAR 404 Fitoterapi 3 0 3 3
NEPHAR 410 İlk Yardım 1 1 1 2
NEPHAR 413 Farmasötik Teknoloji IV 3 0 3 4
NEPHAR 414 Farmasötik Teknoloji IV Lab. 0 3 1 2
NEPHAR 415 Eczane İşletmeciliği ve Muhasebe 2 0 2 3
NEPHAR 416 Klinik Eczacılık II 3 0 3 3
NEPHAR 417 Radyofarmasi 1 0 1 2
NEPHAR 418 Farmasötik Biyoteknoloji 1 0 1 2
NEPHAR 419 Farmasötik Bakım 1 0 1 2
NEPHAR 491 Staj IV 1 2 2 4
Seçmeli Ders (Grup I, II) 2 0 2 3
TOPLAM KREDİ 18 30

BEŞİNCİ YIL

9. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T P C ECTS
NEPHAR 501 Mezuniyet Projesi 1 3 2 10
NEPHAR 502 Akılcı İlaç Kullanımı 2 0 2 4
NEPHAR E 800 Eczane Yönetimi 4 0 4 5
NEPHAR E 801 Endüstriyel Eczacılık 4 0 4 5
NEPHAR E 802 Eczane Hizmetleri 6 0 6 6
TOPLAM KREDİ 18 30

10. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T P C ECTS
NEPHAR 590 Staj V 0 35 15 30
TOPLAM KREDİ 15 30

*NEPHAR E 802 Pharmacy Services (Communication Skills, OTC Drugs,
Herbal Products, Clinical Rounds, Pharmaceutical Care)

Ders İçerikleri

NEPHAR 100 İngilizce I
Dil öğrenimi için gerekli olan dört temel beceriyi uygun metod ve tekniklerle öğrenciye aktarmak, kendi disiplinleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirmek, kelime hazinelerini bölüm derslerini takip edebilecek seviyeye ulaştırıp Akademik İngilizce kullanımını etkin hale getirmek.

NEPHAR 101 Anatomi
Anatomiye giriş, genel terim ve genel kavramlar, üst ekstremite; alt ekstremite; throax anatomisi ve diaphragma; kalp ve dolaşım sistemi, burun larynx; trachea ve akciğerler, karın önduvarı peritoneum; ağız boşluğu, pharynx; oesohagus, mide, ince ve kalın bağırsaklar, karaciğerler, safra yolları ve portal sistem; pankreas ve dalak; kadın ve erkek genital organları, üriner sistem; kafa iskeleti; yüz anatomisi; kafa derisi ve mimik kasları, boyun ön ve yan bölgeleri, sinir sistemine giriş, medula spinalist bulbus, pons ve mesencephalon, cerebellum, cranial sinirler; diencephalon, telencephalon, beyin omurilik sıvısı, ventriküller, beyin zarları ve sinüsleri; merkezi sinir sistemi damarları, atonom sinir sistemine giriş, atonom sinir sistemi: sempatikler- parasempatikler; orbita ve içindekiler, göz ve görme yolları; kulak işitme ve denge yolları, endokrin bezler.

NEPHAR 102 Genel Kimya
Bu derste öğrencilere, kimyadaki temel kavramların ve ilkelerin öğretilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ders müfredatında anlatılan konular: Madde ve Özellikleri, Atom ve Atom Kuramları, Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Tepkimeler, Sulu Çözelti Tepkimeleri, Gazlar, Atomun Elektron Yapısı, Periodik Çizelge, Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge, Asitler ve Bazlar.

NEPHAR 103 Fizik
Ölçme ve birimler, vektörler; bir boyutta ve düzlemde hareket; parçacık dinamiği ve Newton yasaları; iş,enerji; elektrik alan, Coloumb yasası; Gauss yasası ve elektrik potansiyeli; kondansatörler ve dielektrikler; akım ve direnç; magnetik alan gibi temel konular işlendikten sonra akışkan mekaniği ile teknoloji derslerine temel oluşturulur.

NEPHAR 104 Matematik
Fonksiyon, dizi ve fonksiyon türleri; limit ve süreklilik, türev ve türevin uygulamaları; logaritma ve logaritmik ve üstel fonksiyonlar ve özellikleri; integral ve integral teknikleri; intagral uygulamaları; diferansiyel denklemler; matris cebiri, determinantlar ve doğrusal denklemler; doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri.

NEPHAR 105 Fizyoloji
Hücre fizyolojisi; kan fizyolojisi; kas fizyolojisi; sinir sistemi fizyolojisi; dolaşım fizyolojisi; solunum fizyolojisi; boşaltım fizyolojisi; sindirim fizyolojisi; endokrin fizyolojisi; duyu fizyolojisi.

NEPHAR 106 Türk Dili I
Dil, dilin özellikleri; dünya dilleri; konuşma ve yazı dilleri; sözcüğün yapısı; kök ve ekler; cümle çeşitleri; yazım kuralları; noktalama işaretleri; anlatım özelliği; anlatım bozuklukları.

NEPHAR 107 Biyoistatistik
Biyoistatistik, araştırma düzeyinde gerekli olan istatistik ve araştırma ile ilgili temel davranışların, beceri ve bilgilerin aktif öğrenimini sağlar. Bu dersi aldıktan sonra, öğrenci bilimsel araştırmalarda kullanılan temel istatistiksel teknikleri kullanmayı ve yorumlamayı, elindeki verileri sunabilmeyi, hastane istatistikleri ile ilgili temel kavramları öğrenir. Biyoistatistik dersleri interaktif şekilde işlenmekte, öğrencilerden alınan bildirimlere göre dersin akışı biçimlendirilmektedir. Bu ders; öğrencilere istatistik yöntemlerini ve bu yöntemleri sağlık hizmetleri alanında araştırma yaparken kullanabilme becerisini kazandırmayı amaçlar.

NEPHAR 108 Tıbbi ve Moleküler Biyoloji
Ders sırasında öncelikle hücrenin temel fonksiyonlarından öncelikle hücre zarından başlamak üzere organeller, hücre bölünmesi ve döngüsü, ve hücre ölümünden bahsedilecektir. Ardından genetik materyalden ve genetik materyalin replikasyonu okunmasından bahsedilerek genetik bozukluklardan, kanserden, DNA teknolojisi ve kök hücre uygulamalarından bahsedilecektir.

NEPHAR 109 Organik Kimya I
Organik kimyaya giriş ve temel konular anlatılmaktadır. Atomik ve moleküler orbitaller, hibritleşme, kimyasal bağlar, izomerler, rezonans yapıları, asid ve bazlar, stereokimya, kimyasal reaksiyonlar, temel reaksiyon tipleri, alkanlar, alkenler, alkinler, aromatiklik ve benzen, alkil halojenürler, nomenklatür, elde ediliş ve kimyasal özellikler verilmektedir.

NEPHAR 110 Analitik Kimya I
Bu dersin amacı öğrencilerin nicel ve nitel analiz için uygulanan temel klasik analitik teknikler hakkında teorik bilgiye sahip olmaları hedeflenmektedir. Aşağıdaki konular ele alınacaktır: Gravimetrik analiz yöntemleri, titrimetrik analiz yöntemleri, sulu çözeltilerin kimyası, nötralleşme titrasyonlarının teorisi, kompleks asit/baz sistemlerin titrasyon eğrileri, çöktürme titrimetrisi, kompleksleşme titrasyonları, elektrokimyaya giriş, ve standart elektrot potansiyellerinin uygulamaları.

NEPHAR 111 Analitik Kimya I Lab
Öğrencilerin analitik kimyadaki temel nitel ve nicel analizler hakkında pratik bilgiye sahip olmaları hedeflenmektedir. Aşağıdaki deneyler yapılacaktır: Grup I katyonların analizi, Grup VII anyonların analizi, gravimetrik analiz (kola yoğunluğunun ölçülmesi ve cam malzemelerin kalibrasyonu), nötralleşme titrasyonları (kuvvetli asit/kuvvetli baz ve kuvvetli asit/zayıf baz titrasyonları), çöktürme titrasyonu (potasyum bromürün belirlenmesi), ve kompleksleşme titrasyonları (kalsiyum miktarının titrasyonla tayini ve suyun sertliğinin belirlenmesi).

NEPHAR 112 Türk Dili II
Sözlü Anlatım ve konuşmanın insan hayatındaki önemi. Doğru ve etkili konuşma yöntemleri, diksiyon ve önemi. Konuşma çeşitleri. Sözlü anlatım türlerine giriş, önemli günler için konuşma hazırlama. Konferans, Görüşme/Mülâkat. Nutuk. Tartışma. Münazara. Panel. Forum. Sempozyum. Açık Oturum. Yukarıda belirtilen türlerden birinin uygulmasının yapılması.

NEPHAR 113 Patoloji
Patolojiye giriş; iltihap ve reparasyon; zedeleyici etkenlere hücresel cevap; dolaşım bozukluğu patolojisi ve hipertansiyon; neoplazi; ilaç etkileri.

NEPHAR 115 İngilizce II
Mineraller. Kuş gribi. Farmakolojide referans. Tedavi. Reçete yazımı ve ilaçlar. Vitaminler I. Vitaminler II. Semptomlar ve yaygın hastalıklar. Semptomlar ve yaygın hastalıklar II. İlaç etkileri. İlaç kullanımında tarif. Kan. Sağlıklı Vücut. Sözlük çalışması

NEPHAR 116 Histoloji
Öğrencilerin histoloji ile ilgili temel bilgileri edinmeleri ve bu bilgileri diğer bilim dalları ile ilişkilendirebilmeleri; Hücre ve dört temel doku kavramını yerleştirmek, hücre ve dört temel doku organizasyonunu kavratmak, sistemler ve ilgili organlarının histolojik yapılarını tartışıp, bu yapısal özellikleri fonksiyonlarıyla ilişkilendirerek sistemlerin bütünlüğünün yapısal ve işlevsel önemini ortaya koymaktır. Histolojiye giriş ve terminoloji, mikroskop ve mikroskobik teknikler, hücre ve organeller, hücre zarı, nükleus-nükleolus, hücre içi transport sistemleri, hücre iskeleti, Epitel Dokusu, Bağ Dokusu, Kıkırdak Dokusu, Kemik Dokusu, Kas Dokusu, Sinir dokusu, Sistemler ve Temel Özellikleri; Kan ve Kardiyovasküler Sistem, Solunum Sistemi, Gastrointestinal Sistem, Endokrin ve Genital Sistemleri, Üriner Sistem.

NEPHAR 117 Sosyal Eczacılık
Sosyal eczacılık, ilaç ve ilaç kullanımını sosyal, davranışsal ve insani açılardan ele alan disiplin olarak tanımlanabilir. Sosyal Eczacılık dersinin amacı eczacılık mesleğinin ilaç konularındaki toplumsal düzeydeki sorumluluklarını göstermektir. Sosyal Eczacılık ilaç kullanımını etkileyen sosyal faktörleri vurgulayarak eczacının sağlık hizmetlerindeki aktif toplumsal rolünü algılamasını sağlar. Eczacının hastanın inanç ve tutumlarını anlamasını sağlar ve eczacıya en iyi sağlık hizmetini vermesi için yol gösterir. Eczacının tıbbi etik kuralların içselleştirmesini sağlar. Uygun fiyata doğru ilacı elde etmeyi amaçlayarak, akılcı ilaç kullanımına yardımcı olur. Dersin içeriği: Eczacılık tarihi, halk sağlığı, sağlık ve hastalık davranışları, sağlık psikolojisi, farmako epidemiyoloji ve sosyal epidemiyoloji, deontoloji ve biyoetik, eczacılık iletişimi ana ilkeleri, farmako ekonomi, klinik eczacılık. Sonuç olarak dersin amacı öğrenciye sosyal ve davranışsal bilimlerin eczacılık mesleğindeki yerini detaylı bir biçimde anlatmaktır.

NEPHAR 118 Eczacılığa Giriş
Bu derste eczacılık tarihi, eczacılık eğitimi ve eczacılık anabilim dalları, stajlarla ile ilgili bilgiler verilecektir. Fakültenin ve üniversitenin kuralları, ayrıca eczacılık kariyer imkanları anlatılacaktır.

NEPHAR 200 İngilizce III
Dil öğrenimi için gerekli olan dört temel beceriyi uygun metod ve tekniklerle öğrenciye aktarmak, kendi disiplinleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirmek, kelime hazinelerini bölüm derslerini takip edebilecek seviyeye ulaştırıp Akademik İngilizce kullanımını etkin hale getirmek.

NEPHAR 201 Analitik Kimya II
Öğrencilerin analitik kimyadaki temel nitel ve nicel analizler hakkında teorik bilgiye sahip olmaları hedeflenmektedir. Aşağıdaki konular ele alınacaktır: spektrometrik yöntemlere giriş, optik cihazların bileşenleri, atomik absorpsiyon (AAS) ve emisyon spektrometresi (AES), ultraviyole/görünür bölge spektrometresi (UV/VIS), infrared spektroskopi (IR), kromatografik ayırmalar, yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC), gaz (GC), süper kritik akışkan (SFC) ve ince tabaka kromatografisi (TLC), kapiler elektroforez (CE) ve bazı ekstraksiyon tekniklerini.

NEPHAR 202 Analitik Kimya II Lab
Öğrencilerin analitik kimyadaki temel nitel ve nicel analizler hakkında pratik bilgiye sahip olmaları hedeflenmektedir. Aşağıdaki deneyler yapılacaktır: Analitik kimyada temel istatistik, asit, baz ve tamponlar, standart ekleme ve kalibrasyon eğrilerin geliştirilmesi, ince tabaka kromatografisi (TLC), yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) (içeceklerde kafein miktarının tayini), atomik absorpsiyon (AAS) ve emisyon spektrometresi (AES) (içme sularındaki kalsiyum miktarının tayini).

NEPHAR 203 Biyokimya
Canlı sistemlerin yapısal ve fonksiyonel birimi olan hücrenin kimyasal yapı taşlarını ve bunların katıldığı reaksiyonları incelemek. Karbonhidratların Genel Özellikleri, Karbonhidratların Sınıflandırılması, Glukoz Metabolizması, Glikojen Metabolizması, Glukoneogenez Karbonhidratların Sindirimi, Karbonhidrat Metabolizma Bozuklukları, Lipidlerin genel Özellikleri, Lipidlerin Sınıflandırılması, Lipid Metabolizması, Lipidlerin Sindirimi, Lipid Metabolizması Bozuklukları, Aminoasitler, Proteinlerin Genel Özellikleri, Proteinlerin Sınıflandırılması, Proteinlerin Sindirimleri, Protein Metabolizma Bozuklukları, Enzimlerin genel özellikleri, Enzimlerin Sınıflandırılmaları, Enzimlerin Etki Mekanizmaları, Enzimlerin Tanı ve Prognozda Kullanımı, Vitaminler ve Koenzimler, Hormonların Genel Özellikleri, Hormonların Etki Şekilleri, Hormonların Sınıflandırılması, Nükleik Asitler.

NEPHAR 205 Farmakoloji I
Farmakolojide temel konseptler ve bununla ilişkili moleküler ve hücresel mekanizmalar farmakodinamik ve farmakokinetik kavramları, farmakogenetik, farmakovijilans, akılcı ilaç kullanımı ve ilaç etkileşmeleri, ilaç suistimali gibi farmakolojiye özel alanlar. Otakoidlerin fizyolojik ve patofizyolojik roller, ve terapötik kullanımları.

NEPHAR 206 Atatürk İlke ve İnk. Tar. I
İnkılâbın tanımı ve Türk İnkılâbı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalarç Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

NEPHAR 207 Farmasötik Botanik
Farmasötik Botanik dersinin amacı tıbbi, zehirli, ekonomik değeri olan faydalı (gıda,baharat,boya,dokuma vb) bitkilerin bilimsel adlarını tanıtıcı botanik özelliklerini öğretmektir. Tıbbi, zehirli ve faydalı bitkiler ile alg, liken, yenilebilen ve zehirli mantarların botanik özellikleri, yetiştiği yerler ve yayılışı ile doğada tanınması ve etken maddeleri ile tıbbi ve diğer kullanılışları öğretilir. Flora, herbaryum, doğanın ve çevrenin korunması konuları da işlenir.

NEPHAR 208 Farmasötik Botanik Lab

Bitkilerin adlandırılması, morfolojik ve anatomik özelliklerinin tanımlanması, herbaryum örneği hazırlanması ve saklanması, bitkilerin kök, gövde, yaprak çiçek ve meyve gibi yapılarının öğrenilmesi ve tıbbi bitki gruplarında bu yapıların incelenmesi. Eczacılıkta önemli bitkilerin (tıbbi bitkilerin) teşhisi ile ilgili genel kavramlar, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs floralarındaki eczacılık açısından önemli Coniferae ve Angiospermae bitkilerinin familyalarının tayini.

NEPHAR 209 Organik Kimya II
Fonksiyonel grupların tanıtımı ve reaksiyonları, alkoller, fenoller, eterler, epoksitler, karbonil grubu, aldehitler ve ketonlar, karboksilli asitler ve türevleri, aminler, organik bileşiklerin adlandırılması, organik bileşiklerin elde edilişleri ve kimyasal özellikleri anlatılmaktadır.

NEPHAR 211 Farmakoloji II
Non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAIDs), Gastrointestinal sistem, solunum sistemi ve kardiyovasküler sistemi etkileyen ilaçların farmakolojik özellikleri.

NEPHAR 212 Klinik Biyokimya
Sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları, hastalıkların önlenmesi, tanı ve ayırıcı tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesindeki testleri, laboratuar sonuçlarının tıbbi yorumlarının irdelenmesi. Karbonhidrat metabolizma bozuklukları, Lipit metabolizma bozuklukları, Proteinler, Aminoasitler, Yapı Bozuklukları İle Görülebilecek Hastalıklar, Demir Porfirin ve Hemoproteinlerin Bozuklukları, İyonların, Metallerin Dengeleri ve Denge Bozuklukları İle Görülebilecek Bozukluklar, Böbrek, Karaciğer Fonksiyonları ve Bozuklukları İle Hastalıklar, Hastalıklarda Artabilen Enzim Aktiviteleri ve Değerlendirilmeleri, Serum Proteinleri ve Değişimleri İle Hastalıkların Bağlantıları, Kalıtsal Hastalıklar ve Biyokimyaları.

NEPHAR 214 Atatürk İlke ve İnk. Tar. II
Lozan Barış Antlaşmasından itibaren dış devletlerle olan ilişkiler ve antlaşmalar, hukukî, siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür alanlarında yapılan inkılaplar, Mustafa Kemal dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkelerin ve Atatürkçü düşüncenin genç nesillere aktarılması Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

NEPHAR 215 Mikrobiyoloji
Hastanın sağlık sorunlarında ilk başvurduğu eczacının mikroorganizma-ilaç bağlantılı bilgilere sahip olması, enfeksiyonlar hakkında bilgili olması, hastayı yönlendirmesi, halk sağlığı konularında eğitici olması, ilaç kuruluşlarında bilgili ve yetkili olması için eğitim verilmektedir. Eczacının çevresinde, sağlık kuruluşlarında; ilaç, mikroorganizma, kozmetik, koruyucu tedavi hizmetleri, bilgilendirme, yönlendirme yetkinliği ve kazanımları amaçlanmaktadır. Mikrobiyolojiye giriş, Genel bakteriyoloji, Genel mikoloji, Genel viroloji, Sterilizasyon, antisepsis ve dezenfeksiyon, anti mikrobiyal maddeler ve etki mekanizmaları, antibiyotik direnç mekanizmaları, enfeksiyon hastalıkları, immünolojiye giriş, ilaç-kozmetik- mikroorganizma bağlantıları, eczacının mikrobiyolojideki yeri

NEPHAR 216 Farmasötik Bilgi Yönetimi
Dersin temel amacı farmasötik ve tıbbi bilgi yönetiminin temelleri üzerine açık bir anlayış geliştirmektir; öğrenciler farmasötik ve tıbbi bilgi yönetiminin temelleri üzerine bilgi ve deneyim elde edeceklerdir. Farmasötik ve tıbbi bilgi yönetimi ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar, farmasötik ve tıbbi bilgi yönetiminde bilgi gereksinimi ve bilgi arama davranışları, bilgi kaynakları, farmasötik ve tıbbi bilgi yönetiminde bilgi teknolojisi, farmasötik ve tıbbi bilimlerde enformasyon ve bilgi yönetimi, mesleki ve yönetsel becerileri geliştirme, farmasötik ve tıbbi bilgi yönetimindeki gelişmeler, farmasötik endüstrisinde tıbbi bilgi, farmasötik endüstrisinde araştırma bilgisi, farmasötik ve tıbbi bilgi yönetiminde yasal ve etik gereksinimler, farmasötik ve tıbbi bilgi yönetiminde kariyer geliştirme.

NEPHAR 218 İngilizce IV
Dil öğrenimi için gerekli olan dört temel beceriyi uygun metod ve tekniklerle öğrenciye aktarmak, kendi disiplinleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirmek, kelime hazinelerini bölüm derslerini takip edebilecek seviyeye ulaştırıp Akademik İngilizce kullanımını etkin hale getirmek.

NEPHAR 219 Eczacılıkta İletişim Becerileri
Eczacı adaylarının insanlar arası iletişim konusunda bilgilenmeleri, çeşitli hasta grupları ve sağlık çalışanları ile etkili iletişim kurmada bilgili ve bilinçli hale gelmelerini sağlamak

NEPHAR 290 Staj I
Stajın yapıldığı eczanenin genel görünüşü hakkında bilgi edinme (Eczanenin kısımları, yerleşimi-ilaçların nasıl dizildiği dahil-, dolapların konumu gibi), eczaneyi küçük bir kroki üzerinde tanımlama, eczanede bulunan defterleri ve ne amaçla kullanıldığını öğrenme, majistral preparatlar hakkında bilgi edinme (hazırlanış şekli, kullanılan ambalaj, etiketi vs.), eczanede bulunan teraziyi, bulunan vezinlerini, terazi denetimleri hakkında bilgi edinme, eczanede bulunan kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar ile kırmızı ve yeşil reçeteler hakkında bilgi edinme, eczanede satılan ilaç harici ürünleri gruplandırma (kozmetik, dermokozmetik, pansuman malzemesi, parfümeri, ıtriyat vb. ) ve ürün hakkında bilgi edinme, eczanede satılan ürünlerden (ilaç olarak kullanılan) reçetesiz satılabilecek olanların isimlerini öğrenme, bir reçeteli ve bir reçetesiz hasta teşhisi, hastanın aldığı ilaçlar, hastanın eczacı ile diyaloğu ve eczacının hastaya önerileri” şeklinde iki örnek hakkında bilgi edinme.

NEPHAR 301 Farmakognozi I
Farmakognozinin tanımı, farmakognoziye giriş, farmakognozinin tarihçesi, primer (glusitler, lipitler amino asitler, peptit, protein ve enzimler) ve sekonder metabolizma ürünlerinin (fenilpropan türevleri; kumarin, flavonoit, antranoit, tanen vb) tanımları, fiziksel ve kimyasal özellikleri, ayırım yöntemleri, kalitatif, kantitatif analiz yöntemleri, biyolojik aktiviteleri ile bu maddeler yönünden zengin droglar, halk arasındaki kullanılışları ve farmakolojik özellikleri verilmektedir.

NEPHAR 302 Farmakognozi I Lab
Mikroskobun tanımı, teoride mikroskobik analiz, kantitatif mikroskobi (=mikroskopta ölçüm); Bitki hücre ve dokuları, mikroskobik analiz: Ergastik maddeler (billurlar: tek, ikiz, kum şeklinde, rafitler, nişasta, alöron); Yaprak elemanları (salgı ve örtü tüylerine örnekler; bazı epiderma ve stomalara örnekler), kök, rizom ve kabuk elemanları (ilişkili örneklerin araştırılması), meyve ve tohum elemanları (ilişkili elementlere örnekler); bilinmeyen toz droğun analizi; Total Kalitatif Analiz: Teşhis yöntemleri; saponinler, antranoitlerin, siyanogenetik heterozitler, tanenler; kromatografi uygulaması, basit proteinlerin teşhisi; enzimlerin teşhisi.

NEPHAR 303 Farmasötik Teknoloji I
Bu dersin amacı öğrencilerin Farmasötik Teknoloji’yi tanımasını, bir ilaç formülasyonunun hazırlanması ve uygulama yolları için gerekli olan temel kavramları ve temel işlemleri anlayabilmesini, formülasyonların hazırlanması için gerekli hesapları yapabilmesini ve bu konudaki problemleri çözebilmesini, ilgili doz ve maksima doz terimlerini kavrayabilmesini ve hesaplarını yapabilmesini, ilaç hazırlanmasının temel bileşenlerinden olan su ve diğer yardımcı maddeler hakkında bilgi sahibi olmasını, çözelti ve çözelti tipleri ile ilgili yeterli bilgiye ve çözelti hazırlama ile ilgili yeterli beceriye sahip olmasını tek fazlı sistemlerin hazırlanması ve gerekli kontrollerinin yapılabilmesi için gereken tüm teknikleri öğrenmesini, Çocuklarda ve yaşlılarda ilaç formülasyonları nın tasarlanmasını kavramasını, Ön formülasyon çalışmalarını anlamasını, Veteriner ilaçlarını bilmesini ve İlaçta ambalaj materyalleri ve aranan özellikleri ve ilaç ruhsatlandırmasını bilmesini sağlamaktır

NEPHAR 304 Farmasötik Teknoloji I Lab
Bu dersin amacı öğrencilerin bir ilaç formülasyonunun hazırlanması ve bunun için gerekli temel işlemleri anlayabilmesidir. Ayrıca, doz ve maksima doz terimlerini kavrayabilmesi, formülasyonların hazırlanması için gerekli hesapları ve maksimal doz hesaplarını yapabilmesidir. Çözelti, aromatik su, şurup, limonata, infüzyon ve dekoksiyon tipi preparatlarla ilgili yeterli bilgiye ve bu tip preparatların hazırlanmalarıyla ilgili yeterli beceriye sahip olmasını sağlamak dersin amaçlarındandır. Demostrasyon, Farmasötik Hesaplamalar, Tartım, Aromatik Su, İnhalasyon Tipi Çözelti, İyotlu Çözelti-I, İyotlu Çözelti-II, Seyreltik Hidrojen Peroksit Çözeltisi, Susuz Fosfat Oral Çözeltisi (Joulie Çözeltisi), Limonatalar, Şuruplar, Eliksirler, İnfüzyonlar, Dekoksiyonlar, Ödev sunumları.

NEPHAR 305 Farmasötik Kimya I
Bu derste ilaçların fizikokimyasal ve yapısal özellikleri, ilaçların genel metabolizma reaksiyonları, merkezi sinir sistemi ilaçlarına örnekler, genel anestezikler, sedatif-hipnotikler, trankilizanlar, nöroleptikler, antidepresantlar, antiepileptikler, analjezik ilaçlar ve bunların sınıflandırılmaları, ilaçların sentez, yapı-aktivite ilişkileri ve metabolizmaları anlatılmaktadır.

NEPHAR 306 Farmasötik Kimya I Lab
Bu derste öğrencilere, laboratuvar ortamında çeşitli ilaç aktif maddelerinin sentezi, ayırma teknikleri ve saflaştırma tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. Laboratuvar güvenliği, ilaç etken maddelerinin sentezi, süzme, ekstraksiyon, distilasyon vb. laboratuvar ayırma teknikleri öğretilmektedir

NEPHAR 307 Farmakoloji III
Endokrin, santral sinir sistemi hastalıklarını etkileyen ilaçlar ve kemoterapötiklerin farmakolojik özellikleri.

NEPHAR 308 Eczacılık Mevzuatı ve Deontoloji
İlgili kanun ve yönetmelikler, içerik ve uygulama şekilleri açısından örneklerle işlenecektir

NEPHAR 310 Farmakognozi II
Bitkisel sekonder metabolitlerden steroit ve terpenoitlerin tanımları, fiziksel, kimyasal özellikleri ve yapıları, teşhis ve ayırım yöntemleri, aktiviteleri ile bu maddeler yönünden zengin droglar, uçucu yağlar; halk arasındaki biyolojik kullanılışları ve farmakolojik özellikleri verilmekte.

NEPHAR 311 Farmakognozi II Lab
Tanımlama ve deneyler ile ilgili teorik bilgiler; izolasyon teknikleri, kalitatif ve kantitatif analiz metotları, uçucu yağ ve sabit yağların sınıflandırılmalarının teorik olarak açıklanması; volumetrik ve gravimetrik yöntemle uçucu yağ miktar tayini; sabit yağ miktar tayini, sabit yağlara ait bazı deneyler, sabit yağların indis tayinleri; O. Thymi’de farmakope analizi, O. Citri’ de total aldehit miktar tayini ve İ.T.K.; O. Menthae’de total alkol miktar tayini ve İ.T.K.; sabit yağların ince tabaka kromatografisi ile teşhisi, O. Menthae’de terpen sayısı tayini, Valepotriat taşıyan droglar ve Valepotriatların İ.T.K. ile teşhisi, O. Foeniculi’den kolon kromatografisi ile anetol izolasyonu.

NEPHAR 312 Farmasötik Teknoloji II
Reçete edilen veya ofisinal olan süspansiyon, emülsiyon, krem, merhem ve supozituvarları hazırlayabilmek ve değerlendirebilmek. Bu dozaj formlarının uygun şekilde kullanılabilmeleri için hastalara doğru bilgi verebilmek. Kolloidal dağılımlar, yüzey ve yüzeylerarası olaylar, süspansiyonlar, emülsiyonlar, supozituvarlar, reoloji ve eczacılıktaki uygulamaları, deriye uygulanan preparatlar, transdermal terapötik sistemler, aerosoller

NEPHAR 313 Farmasötik Teknoloji II Lab
Bu dersin amacı öğrencilerin yarı katı dozaj şekilleri ve modern ilaç taşıyıcı sistemlerin kavramlarını anlamasını, hazırlama tekniklerini anlamasını, ilgili hesaplama yöntemlerini kavramasıdır. losyon, dudak boyası, süspansiyon, emülsiyon, jel, liniment, merhem, ovül ve supozituvar tipi preparatlarla ilgili yeterli bilgiye ve bu tip preparatların hazırlanmalarıyla ilgili yeterli beceriye sahip olmasını sağlamak dersin amaçlarındandır. Demostrasyon, Losyon hazırlanması, Süspansiyon hazırlanması, Oral emülsiyon hazırlanması, Emülsiyon tipinin belirlenmesi, Liniment hazırlanması, Jel hazırlanması, Merhem hazırlanması, Yağlı krem (kold krem) hazırlanması, Stearat kreminin hazırlanması, Ovül hazırlanması, imhausen supozituvar hazırlanması, Traş sonrası losyon hazırlanması, Dudak boyası hazırlanması, Temizleyici krem hazırlanması, Ödev Sunumu.

NEPHAR 314 Farmasötik Kimya II
Bu dersin amacı; otonom sinir sistemi ve kalp-damar sistemi üzerine etkili ilaçlar, Antiaritmik ilaçlar, Antianginal ve vazodilatör ilaçlar, Antihipertansif ilaçlar, Diüretik ilaçlar, Su-elektrolit ve asit-baz dengesi bozukluğunda kullanılan ilaçlar, Antihiperlipidemik ilaçlar, Hemostatik ve antikoagülan ilaçlar, Antitrombosit ilaçlar, trombolitikler, antianemikler, plazma yerine geçen bileşikler, steroidal ve peptit hormonlar, proteinler, enzimler ve gastrointestinal sistem üzerine etkili ilaçlar, Antidiyabetik İlaçlar, Antihistaminikler ve Ülser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar, Antiemetik İlaçlar, Laksatif ve Purgatifler, antidiyaretik İlaçların temel özellikleri, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, sentezleri ve biyotransformasyonları hakkında temel bilgilerin verilmesi ve öğrencilerin bilgilendirilmesidir.

NEPHAR 315 Farmasötik Kimya II Lab
Bu dersin amacı doğrultusunda öğrencilere teorik ve pratik olarak ayırma ve saflaştırma teknikleri ve ilaç moleküllerinin bazı fiziksel özelliklerini belirleme teknikleri öğretilmektedir. Bunlar: Katı-katı ve sıvı-sıvı karışımların ayırımı, Dansite (katı ve sıvı), kaynama ve erime noktası tayini, refraksiyon indeksinin ölçülmesi, spesifik rotasyonun tayini (refraktometri), farmakope analizleri.

NEPHAR 316 Toksikoloji
Toksikolojinin tanımı ve sınıflandırılması. Terapötik ajanların ve ksenobiyotiklerin maruziyet yolları, onların toksik etki mekanizmaları ve zehirlenmelerde tedavi yaklaşımları ile ilgili temel bilgilerin verilmesi. Temel toksikolojiye giriş, Kaynaklarına toksik etkilerine göre toksik etkilerin tanımlanması ve sınıflandırılması, Terapötik ilaç izleme ve advers ilaç reaksiyonları (ilaç etkileşmeleri), Toksik alkol ve solventler, İlaç suiistimali ve halüsinojenler, Sempatomimetiklerin toksisitesi, Toksik gazlar ve partiküller, Metallerin toksisiteleri, Toplum güvenliğini tehdit eden patojenik toksinler ve kimyasallar, NSAİİ’lerin toksisiteleri, Fitotoksikoloji ve natürel toksinler, Pestisit toksikolojisi, Risk değerlendirme ve düzenleyici toksikoloji.

NEPHAR 318 Kozmetik
Öğrencilerin lisans düzeyinde, kozmetoloji bilimi ile tanışmaları, bu bilimin temellerinin farmasötik teknoloji biliminin esaslarına dayandığını anlamaları ve kozmetiklerin içeriği, hazırlanmaları, uygulamaları vb. konularda temel bilgiye sahip olmaları hedeflenmiştir.

NEPHAR 320 Toksikoloji Lab
Toksikoloji laboratuvar uygulamaları hakkında temel bilgi vermek, invivo ve invitro toksikolojik testler ve bunlarla ilgili uygulamalar yaptırmak. Giriş, Laboratuvar hayvanları ve akut toksisiste test sistemleri, Suda toksik maddelerin analizleri (amonyak, nitrat), Sütte toksik maddelerin analizi (salisilik asid, formaldehit, nişasta), Diazinonun tavuk emriyosu üzerindeki teratojenik etkisi, Deneysel teratojenite sonuçlarının değerlendirilmesi, Siyanürün çeşitli numunelerde tayini, Grup çalışmaları (Toksisite testleri: Akut ve kronik toksisite, In vitro toksisite testleri, Meşhur toksikolojik olgular, Toksikolojik analizlerde izolasyon teknikleri, Zehirlenmeye bağlı ölümlerin değerlendirilmeleri).

NEPHAR 390 Staj II
Eczanede bulunan Farmakopeler ve kaynak kitapları araştırma, eczanede bulunan ve eczane açılması için zorunlu olarak bulundurulması gereken malzemeyi öğrenme ve rapor etme, eczanenin laboratuarında bulunan kimyasal maddeleri ve drogları (Türkçe ve Latince isimleriyle) yazma, eczanede son kullanma tarihi geçmiş ilaçların nasıl imha edildiğini öğrenme, eczanede bulunan kırmızı ve yeşil reçete ile satılması gereken ilaçları tablo halinde (isim, firma ve fiyat) yazmayı öğrenme, mor ve turuncu reçete ile satılan ilaçlar öğrenme, doğal kökenli ürünler, nutrasötikler ve satışı yapılıyorsa bitkisel ilaçlar hakkında bilgi, eczacı kontrolünde sisteme reçete kayıt edilmesini öğrenme, eczanede bulunan-satılan, soğukta saklanması gerekli ilaçları/maddeleri öğrenme

NEPHAR 400 Farmasötik Teknoloji III
Bu dersin amacı öğrencilerin katı dozaj şekilleri ve modern ilaç taşıyıcı sistemlerin kavram ve hazırlama yöntemlerinin anlatılmasını, bu sistemlerin yapıtaşı olan toz teknolojisi ile ilgili genel özellikleri ve işlemleri kavramasını, ilgili formülasyonların tanımını yapmasını, yardımcı maddeler de dahil olmak üzere bileşimine giren tüm maddeler hakkında bilgi sahibi olmasını, hazırlama tekniklerini anlamasını, ilgili hesaplama yöntemlerini kavramasını, farklı uygulama yolları için farklı formülasyonları tasarlamasını ve hazırlamasını, elde edilen bitmiş üründe yapılan kontrolleri ve çözünme hızı kavramını öğrenmesini ve bunları değerlendirmesini, bu sistemlerin stabilitesi üzerine etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olmasını ve bunları ilgili tekniklerle değerlendirebilmesini sağlamaktır.

NEPHAR 401 Seminer
Program konferanslar dizisinden oluşmaktadır. Eczacılık Meslek Bilim Dallarının farklı alanlarında yetişmiş başarılı Eczacı, Öğretim Elemanı ve/veya iş adamlarının deneyimlerini paylaşmak üzere davet edilirler. Dersin amacı, yakın bir gelecekte hayata atılacak öğrencilerin profesyonel yaşamlarında bakış açılarını zenginleştirmektir.

NEPHAR 402 Farmakognozi III
Alkaloitler-genel, alkoloit biyosentezi ve tanım reaksiyonları; protoalkoloitler ve ilişkili droglar; pridin ve piperidin alkaloitleri ve elde edildikleri droglar; Tropan alkaloitleri ve elde edildikleri droglar; Kinolin alkaloitleri ve elde edildikleri droglar; Opium alkaloitleri; Aporfin, pirolizidin ve kinolizidin alkaloitleri ve elde edildikleri droglar; Pürin alkaloitleri ve elde edildikleri

NEPHAR 403 Farmakognozi III Lab
Alkaloitlerin Tanıma Reaksiyonları, Solanaceae Alkaloitlerinin Kolorimetrik Miktar Tayini, C. Chinae´de Total Alkaloit Miktar Tayini, Müstahzarlarda Bulunan Alkaloitlerin Kromatografik Teşhisleri, Siyah Çaydan Kafein Elde Edilmesi ve Farmakope Analizi, Antibiyotik Aktivite Tayini, Bitki Çaylarında Total Kalitatif Analiz, Proje Sunumu

NEPHAR 404 Fitoterapi
En çok bilenen ve en yaygın tamamlayıcı tedavi yöntemi olan fitoterapi, terminoloji ve ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar tanıtılır. Eczane kalitesinde bitkisel materyal, tıbbi çaylar, tıbbi yağlar ve ilaç formundaki bitkisel ilaçların standardizasyonu, üretimi açıklanır. Vücudu desteklemek veya hastalıkları iyileştirmek için fitoterapötiklerin kullanılışı, dozları, ilaç etkileşimleri ve gereken uyarılar verilir.

NEPHAR 406 Farmasötik Kimya III
Dersin temel amacı, kemoterapötik olarak kullanılan bileşiklerin, sentezleri, yapı-aktivite ilişkileri ve biyotransformasyonlarının reaksiyonları ve bunun ilaç geliştirme açısından önemi; Antiinfektif ilaçlara (Kemoterapötikler) giriş, Antiseptik ve Dezenfektanlar, Ektoparazitlere Karşı Kullanılan ilaçlar, Antifungal İlaçlar, Antihelmentik İlaçlar, Antibakteriyel İlaçlar, Antimikobakteriyel ilaçlar, Antibiyotikler, Antiviral İlaçlar, Antineoplastik İlaçlar hakkında genel bilgiler vererek öğrencilere, bu konularda temel oluşturmaktır.

NEPHAR 407 Farmasötik Kimya III Lab
Bu derste ilaçların kalitatif analizinde ve yapılarının aydınlatılmasında kullanılan ultraviyole, infrared, nükleer manyetik rezonans ve kütle spekroskopisi gibi enstrümantal tekniklerin esası ve uygulamalarıdır.

NEPHAR 409 Klinik Eczacılık I
Dersin amacı klinik eczacılık ve farmasötik bakım ile ilişkili hasta odaklı kavramları tanıtmak, klinik eczacının akılcı ilaç kullanımında ve hasta tedavisinin başarıya ulaşmasında üstlenebileceği rolleri göstermektir. Ders kapsamında aşağıdaki konular verilmektedir: Klinik Eczacılığa Giriş, Hasta Odaklı Kavramlar, Dünyada ve Türkiye’de Mevcut Durum, Klinik Eczacının Görev ve Sorumlulukları, Klinik Eczacının Tedaviye Sistematik Yaklaşımı – Olgu Çözümü, Klinik Eczacılık Uygulamalarında Hasta Eğitimin Önemi, Hasta Eğitim Teknikleri ve Uyunç, Ağrı Olgularına Klinik Eczacı Yaklaşımı ve Eczacının Tedavideki Rolü, Ateş Olgularına Klinik Eczacı Yaklaşımı ve Eczacının Tedavideki Rolü, İshal ve Kabızlık Olgularına Klinik Eczacı Yaklaşımı ve Eczacının Tedavideki Rolü, Farmasötik Dozaj Formlarının Kullanım Talimatları, Gebelik ve Laktasyon Döneminde İlaç Kullanımı ve Klinik Eczacının Yaklaşımı, Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları ve Klinik Eczacı: Soğuk algınlığı-Grip, Aşılanma ve Tedavide Güncel Uygulamalar, Sinüzit, Farenjit, Otitis media ve Tedavi seçenekleri.

NEPHAR 410 İlk Yardım
İlk yardıma giriş; İnsan vücudu ve sistemler; Solunum sistemi ve ilk yardım; Dolaşım sistemi ve ilk yardım; Kanama ve ilk yardım; Şok ve ilk yardım; Yaralanma ve ilk yardım; Kırıklar ve ilk yardım; Yanıklar, donmalar ve ilk yardım; Elektrik çarpmaları ve ilk yardım; Zehirlenme ve ilk yardım; Bilinç kaybı ve ilk yardım; Diğer acil durumlarda ilk yardım.

NEPHAR 411 Farmasötik Teknoloji III Lab
Bu dersin amacı öğrencilerin katı dozaj şekilleri ve modern ilaç taşıyıcı sistemlerin kavramlarını anlamasını, hazırlama tekniklerini anlamasını, ilgili hesaplama yöntemlerini kavramasıdır. Tablet, kapsül, pastil, mikrokapsül ve efervesan granüle tipi preparatlarla ilgili yeterli bilgiye ve bu tip preparatların hazırlanmalarıyla ilgili yeterli beceriye sahip olmasını sağlamak dersin amaçlarındandır. Demostrasyon, Toz Kontrolü, Direkt Basım Yöntemi ile Tablet Formülasyonu Hazırlama, Kuru Granülasyon Yöntemi, Yaş Granülasyon Yöntemi, Tablet Kontrolü, Efervesan Granüle, Biyoadezif Tablet, Çiğneme Tableti, Kontrollü Salım Tableti, Sert Pastiller, Dissolüsyon Testleri ve Tablet Kaplama Teknikleri, Kapsül Hazırlanması ve Kontrolleri, Mikrokapsüller, Ödev Sunumu.

NEPHAR 412 Farmakokinetik ve Biyofarmasötik
Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik tanımlarını öğrenebilme, Biyoyararlanım tayin metotları, biyoyararlanım test kriterleri, biyoyararlanımı etkileyen faktörler, biyoeşdeğerlik, jenerik ilaçlar hakkında bilgi sahibi olabilme, Farmakokinetik: kompartman modelleri, grafik metotları, lineer regresyon, soyma yöntemi, eğri altı alan hesabı, farmakokinetik parametrelerin hesabı, intravenöz infüzyon uygulaması, yükleme dozu, devam dozu hakkında bilgiye sahip olabilme.

NEPHAR 413 Farmasötik Teknoloji IV
Bu dersin amacı öğrencilerin parenteral çözeltiler, liyofilize ürünler, diğer steril preparatlar ve diyaliz çözeltilerinin tanımını yapmasını, sınıflandırmasını, ilgili fiziksel kavram ve fizyolojik olayları bilmesini, yardımcı maddeler de dahil olmak üzere bileşimine giren tüm maddeler hakkında bilgi sahibi olmasını, elde etme yöntemlerini kavramasını, bu formülasyonları tasarlamasını ve hazırlamasını, başta izotoni hesabı olmak üzere ilgili tüm bağıntıları anlamasını ve problemleri çözebilmesini, sterilizasyon tekniklerini bilmesini ve bir formülasyonu steril hale getirmesini, ayrıca elde edilen bitmiş üründe yapılan kontrolleri öğrenmesini ve bunları değerlendirmesini, bu sistemlerin dayanıklılığı üzerine etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olmasını ve bunları ilgili tekniklerle değerlendirmesini, cerrahi malzemelerin neler olduğunu, temel materyallerini, hazırlanma teknikleri ve kullanım esasları ile gerekli kontrollerin nasıl yapılacağını bilmesini, ilaç stabilitesi ile temel kavramları bilmesini, değerlendirmesini sağlamaktır.

NEPHAR 414 Farmasötik Teknoloji IV
Bu dersin amacı öğrencilerin parenteral dozaj şekilleri ve kulak burun, göz ilaç taşıyıcı sistemlerin kavramlarını anlamasını, hazırlama tekniklerini anlamasını, ilgili hesaplama yöntemlerini kavramasıdır. Kulak, burun göz damlaları, göz yıkama solüsyonları, parenteral beslenme, irigasyon, infüzyon, diyaliz çözeltileri, ampuller ve flakon tipi preparatlarla ilgili yeterli bilgiye ve bu tip preparatların hazırlanmalarıyla ilgili yeterli beceriye sahip olmasını sağlamak dersin amaçlarındandır. Demostrasyon, Kulak preparatları, Burun preparatları, Göz preparatları, Büyük hacimli parenteral çözeltiler (besleyici çözeltiler), Büyük hacimli parenteral çözeltiler (irigasyon çözeltileri), Küçük hacimli parenteral çözeltiler (ampuller), Küçük hacimli parenteral çözeltiler (ampuller), Küçük hacimli parenteral çözeltiler (flakonlar), Ödev Sunumu.

NEPHAR 415 Eczane İşletmeciliği ve Muhasebe
İşletme tanım,eczane işletmesi temel özellikler, Temel muhasebe-karlilik hesaplamasi-örnek fatura çözümlemeleri, Nakit akış tablosu oluşturma-vergi-personel çalıştırma bilgisi, Yer seçimi-stok yönetimi-eczane programları-eczane açma ilkeleri, Kanunlar-yönetmelikler-sut-protokol-medula-denetim

NEPHAR 416 Klinik Eczacılık II
Dersin amacı sık görülen akut ve kronik hastalıkların farmakoterapisinde, hastaların eğitimi ve izleminde klinik eczacının rollerini anlatmaktır. Ders kapsamında aşağıdaki konular verilmektedir: Kortikosteroidlerin Klinik Kullanımı, Hipertansiyon Tedavisinde Klinik Eczacınn Rolü, Konjestif Kalp Yetmezliği Farmakoterapisi ve Digoksin İzleminde Klinik Eczacının Rolü, Peptik Ülser ve Helicobacter pylori, Gastroözofajial Reflü Hastalığı Hakkında Klinik Eczacının Bilmesi Gerekenler, Alt Solunum Yolu Enfeskiyonlarına Klinik Eczacı Yaklaşımı, Astım Tedavisi ve İzleminde Klinik Eczacı, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve İnhaler Dozaj Formları, Menenjitli Olgulara Yaklaşım, Diyabet ve Klinik Eczacı

NEPHAR 417 Radyofarmasi
Temel Atom, Radyasyon, Radyoaktivite Tanımları, Radyasyon Çeşitleri, Radyofarmasi İle İlgili Genel Kavramlar, Radyofarmasötiklerin Radyokimyasallar ve Diğer İlaçlardan Farklılıkları, Radyofarmasötiklerin Genel Özellikleri, Radyofarmasist, Radyofarmasötik Kavramları, Radyonüklit ve Radyofarmasötiklerin Hazırlanması ve Üretimi, Radyofarmasötik ve Jeneratölerin Kalite Kontrolü, Radyofarmasötiklerde Advers Reaksiyonlar, GRP (İyi Radyofarmasi Uygulamaları), Radyofarmasötiklerin Tasarlanması ve Geliştirilmesi (Formülasyon Geliştirme)

NEPHAR 418 Farmasötik Biyoteknoloji
Farmasötik Biyoteknoloji, rekombinant DNA teknolojisi ve geleneksel farmasötik bilimlerin birleşiminin sonucu yeni bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmıştır. Bu dersin amacı; öğrencilerin rekombinant DNA teknolojisi, genetik bilginin bir organizmadan diğerine aktarılması ve biyofarmasötiklerin üretimi için bakteri hücresi, maya hücresi, meme hücresi, böcek hücreleri, transgenik hayvanlar ve bitkiler gibi uygun ekspresyon sisteminin seçilmesi, rekombinant DNA teknolojisi türevli biyofarmasötiklerin üretimi ve formülasyonu, peptit protein taşıyıcı sistemler, biyofarmasötiklerin GMP koşullarında üretilmesi ve biyofarmasötikler ile ilgili yasal düzenlemeler gibi farmasötik biyoteknoloji kavramlarını en temel ve güncel haliyle öğrenmelerini sağlamaktır.

NEPHAR 419 Farmasötik Bakım
İlaçla tedavi, yazılı bilgi, hasta bakım planının yapımı ve uygulaması, tedavi sonuçlarının gözlem ve değerlendirmesi, farmakovijilans, yan etki bildirimi, hasta kayıtlaması ve hasta bilgilerinin korunumu, kollaboratif eczacılık, ilaç kaynaklı sorunlar ve eczacı müdahelesi, terapötik hedef, hastaya özgü terapötik plan oluşturma, astım hastalarının bakımı, kardiyovasküler hastaların bakımı, jinekoloji hastalarının bakımı, kendi kendini tedavi eden hastaların bakımı, psikiyatri hastalarının bakımı.

NEPHAR 490 Staj III
Hastane eczacısının görevleri yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi edinme, hastane eczanesinde kullanılmakta olan İlaç Yönetim Sistemi ile ilgili genel bilgiler edinmek ve bu sistemi uygulama, yatan hasta ilaçları hakkında genel bilgi edinme, yatan hastaya ilaç verme hakkında genel bilgi edinme, stok kontrolü, ilaç temini (ihale, alım, kontrol) ile ilgili bilgi edinme, hastane eczacısının görev aldığı komisyonlar ve komisyonların işleyişi hakkında bilgi edinme; eczacının bu komisyonlardaki görevini öğrenme, hastanede hazırlanan özel ilaç grupları ve hazırlanışları hakkında bilgi edinme, hastane eczanesindeki nöbet sistemi ve nöbette hastane eczacısının görevleri hakkında bilgi edinme, kırmızı, yeşil, mor ve turuncu reçeteye tabi ilaçlar, bu ilaçların kontrolü ve yönetimi hakkında bilgi edinme, hastane eczanesinde çalışan personelin görevleri ve yönetimi ile ilgili bilgi edinme, eczane içinde çalışanlarla olan ilişkiler hakkında bilgi edinmek ve ekip çalışmasının önemini kavrama, hastane içinde yöneticiler ile ilişkiler konusunda bilgi edinme, hastane içinde diğer sağlık personeli ile ilişkiler konusunda bilgilenme, İlgili Sağlık Kurumları ile ilişkiler konusunda bilgi edinme, eczanenin krokisi, planı, yerleşim düzeni ile ilgili bilgi edinme.
Yıl boyunca süren bu dersin gruplar halinde 40 saatlik staj zorunluluğu vardır. Dönem içlerinde teorik derslerde bulunmaktadır. Yıl sonunda öğrencilerin yazacak oldukları raporda ise işlenmiş teorik ve hastane stajı ile ilgili bilgiler içerir.

NEPHAR 491 Staj IV
Staj yapılan kurum hakkında bilgi edinme, staj yapılan kurumun eczacılık mesleğinin icra edilmesindeki yeri ve önemi hakkında bilgi edinme, staj yapılan kurumun misyonu ve vizyonu hakkında bilgi edinme ve staj sonrasında öğrenciye kazandırdığı teorik ve uygulamalı bilgilerin değerlendirmesini yapmak.

NEPHAR 501 Mezuniyet Projesi
Öğrencilerin 5. yıl 09. yarı yılda alacakları NEPHAR 501 Mezuniyet projesi dersi, öğrencilerin bir araştırma teklifini geliştirip savunmalarını veya bir ilaç / terapötik çelişkiyi veya bir eczane(hastane veya serbest eczane) işletmeciliği sorununu araştırmalarını ve çalışmalarını öğretim üyeleri ve öğrencilere sözlü bildiri olarak sunduktan sonra yazılı olarak teslim etmelerini hedefler.

NEPHAR 502 Akılcı İlaç Kullanımı
Akılcı ilaç kullanımının temel prensipleri, ilaç tedavisinin bireyselleştirilmesi, yaygın görülen hastalıklarda akılcı ilaç kullanımının uygulanması, ilaç etkileşmelerinin akılcı ilaç kullanımına etkisi.

NEPHAR 590 Staj V
Öğrenci, bir eczacı sorumluluğunda eczanenin tüm faaliyetlerine katılarak bir eczanenin tek başına faaliyetlerini yürütebilme becerisini kazanır.

NEPHAR E 800 Eczane Yönetimi
Eczane yönetimi, eczane işletme kuralları, muhasebe ve vergi uygulamaları, eczane-ecza deposu ilişki ve çalışma yöntemleri, sağlık bakanlığı – İTS – eczane ilişkileri, modern eczane tasarımı ve ticareti, medical malzeme teknik ve satış eğitimi, dermokozmetik teknik ve satış eğitimi

NEPHAR E 801 Endüstriyel Eczacılık
Bu ders eczacının ilaç endüstrisindeki yeri temel alınarak planlanmıştır. İlaç’ta ArGe süreçleri, Ruhsatlandırma aşamaları, Tedarik zinciri süreçleri, Organizasyonlar ve iş tanımları, Pazarlama Satış, Medikal Bölüm sorumlulukları, Farmakovijilans , Değişiklik Kontrol süreçleri, İyi İmalat Uygulamaları (GMP), Quality by Design yaklaşımları (QbD), Proses Validasyonları, Biyoeşdeğerlik, Biyoyararlanım konuları yer almaktadır.

NEPHAR 802 Eczane Hizmetleri
Eczane Hizmetleri 5 farklı modül dersten oluşmaktadır. Her bir modül, eczacının ilaç ve sağlık danışmanlığı yaparken yararlanacağı bilgi ve uygulamaları içermektedir.

a. NEPHAR 802 Bitkisel Farmasötik Ürünler
Bu derste öğrencinin bitkisel ilaçlarla ilgili edindiği bilgilerini hastalara ilaç ve sağlık danışmanlığı yaparken kullanabilmesi için vaka tartışmaları şeklinde yapılmaktadır. Her bir çalışma grubunda belirlenen hastalıkta kullanılan eczanelerdeki Bitkisel Farmasötik Preparatlar sunulmaktadır. Hastalıkla ilgili bitkisel ürünlerin sunumunu yapan öğrenciler (eczacı),hasta senaryoları hazırlayan diğer grup öğrencilerin (hastalar) sorularını yanıtlamaktadır. Bu vaka çalışmaları ile öğrencilere bitkisel farmasötik ürünler konusunda eczacı- hasta ilişkisinde empati yapma ve karar verme deneyimi kazandırılmaktadır.

b. NEPHARE 802- Tezgah üstü ilaçlar (OTC)
Reçetesiz veya tezgah üstü (OTC) ilaçların farmakolojik grupları ve terapötik kullanımları, OTC ilaçların advers etkileri, OTC ilaçlar için hasta danışmalığı ve karar verme.

c. NEPHARE 802- Klinik Eczacılık Uygulamaları
Klinik eczacılık uygulaması dersi, 8 hafta boyunca hastanede çalışmayı gerektirir. Öğrenciler klinik preceptorlerin gözetimi altında çalışırlar. Bu dersin temel amacı öğrencilere, eczacılık mesleği için gerekli olan temel teknik beceri, bilgi , uygulama becerileri, profesyonel yargılama, iletişim becerileri ve yetkinliklerin geliştirilmesini sağlayacak olan hastanedeki farmasötik bakım hizmetini tanıtmaktır.

d. NEPHAR E 802 – Eczacılıkta İleri İletişim Becerileri
Bu ders eczacılık mesleğinde ileri iletişim becerilerine odaklanmaktadır. Eczacı olmaya aday olan son sınıf öğrencilerinin iletişim becerilerini kapsamlı ve etkili bir biçimde geliştirmeyi amaçlamaktadır. Takım içinde kurulacak etkili iletişim teknikleri ile İlaç kullanımındaki risk ve hataları azaltmayı hedef alır. Hasta odaklı bakım ve girişkenlik stratejilerin öğreterek eczacının tıbbi bir ortamda iyi iletişim kurmasına yardımcı olmayı amaçlar. Ders içeriği: Hasta odaklı bakım ve hasta danışmanlığı rehberliği, girişkenlik, karşılıklı görüşme ve değerlendirme, özel hastalarla (yaşlı, ölümcül, vb) ve çocuklarla iletişim, sağlık güvenliği ve iletişim.

e. NEPHAR E 802 – Farmasötik Bakım
Farmasötik bakımın temel prensipleri, veri toplama modelleri, ilaç tedavi sürecinin değerlendirmesi, akılcı farmakoterapi temel prensipleri ve farmasötik bakıma uygulanması, kronik hastalıklarda famasötik bakım ve vaka çalışması.