Seçmeli Dersler

Also available in: English, العربية

Seçmeli Dersler (Grup I)

Kodu Dersin Adı
NEPHAR E 606 Doping Kontrolünde Eczacının Rolü
NEPHAR E 607 Laboratuvar Güvenliği
NEPHAR E 608 Kimyasallar ve Çevre
NEPHAR E 610 Araştırma Yöntemleri ve Metodolojileri
NEPHAR E 611 Yaşam Sanatı ve Eczacılık
NEPHAR E 612 Bitkisel Tıp
NEPHAR E 613 Farmasötik Botaniğin Temel Ilkeleri
NEPHAR E 614 Sağlık Teknolojilerinde Yeni Eğilimler: Teletıp, e-Sağlık ve Diğer Gelişimler
NEPHAR E 615 İlaç Isimlendirme I
NEPHAR E 616 Gelişmiş Iletişim ile Profesyonel Sağlık
NEPHAR E 617 Immünoloji
NEPHAR E 618 Kök Hücre
NEPHAR E 619 Literatür Okuma ve Bilimsel Proje Organizasyonu
NEPHAR E 620 Zaman Yönetimi ve Kişisel Gelişim
NEPHAR E 621 Ofke Yönetimi
NEPHAR E 622 Nörolinguistik Program
NEPHAR E 623 İletişim ve Sağlık Eğitimi

Ders İçerikleri

NEPHAR E 601 Halk Sağlığı
Hastalık, sağlık, kültür, halk sağlığı tanımlarını, insanı ve toplumu çevresi ile birlikte değerlendirmeyi, sağlık hizmetlerini sınıflandırabilmeyi, halk sağlığının uğraş alanlarını öğretmektir.

NEPHAR E 602 Sosyal Eczacılık
İlaçların bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeyde rolleriyle ilgilenen bir daldır.

NEPHAR E 603 Eczacılık Tarihi
Bilim tarihinin ve eczacılık tarihinin önemi ve bilimin doğuşu, eczacılığın ve ilacın günümüzdeki yerini değerlendirebilmek için tarihsel bir bakış açısına sahip olmayı öğretmektir.

NEPHAR E 604 Eczacılıkta Etik
Eczacılık etiği, mesleğini düzenleyen yasaları ve etik hakkında bilgileri verir.

NEPHAR E 605 İlaç Tasarımı Tarıihi
İlaç tasarımı ve keşfinin tarihsel gelişimi, ilaç reseptör etkileşmeleri, bu etkileşmelerde rol oynayan bağ tipleri, ilacın bağlanma, dağılım ve metabolizmasında su/yağ çözünürlüğünün rolü verilmektedir.

NEPHAR E 606 Dopingle Mücadelede Eczacının Rolü
Dopingle mücadelede eczacının rolü sporcuların ve diğer kullanıcıların bedensel sağlığının ve zihinsel bütünlüğünün korunmasını, bedensel ve zihinsel eğitiminin uluslararası anlayış içinde yapılmasını anlatmaktır.

NEPHAR E 607 Labaratuvar Güvenliği
Laboratuvar güvenliği eğitiminde kimyasal riskler ve diğer acil durumlar ile ilgili temel bilgiler. Uyulması gereken başlıca güvenlik standartları, acil durumlarda uyulması gereken kurallar ile ilgili temel bilgilere sahip olma bilgileri verilmektedir.

NEPHAR E 608 Kimyasallar ve Çevre
Doğal yerlerde meydana gelen kimyasal ve biokimyasal olayların bilimsel çalışması öğretilmektedir.

NEPHAR E 609 Nutrasötikler
Nutrasötik hastalıklarınn tedavisinde veya önlenmesinde sağlığa yararlı, bilimsel olarak ıspatlanmış, toksik olmayan herhangi bir gıda ekstresi desteğini ifade ederken fonlsiyonel gıdadan kastedilen hastalık riskini azaltan ve sağlık üzerinde yararlı etki gösteren besin maddeleri hakkında bilgi verilmektedir.

EPHAR E 610 Araştırma Yötemleri ve Metodolojileri
Bilimsel araştırma ve çalışma yöntemleri, metodoloji-araştırma teknikleri, araştırmanın metodolojik yapısını ve yaklaşımı anlatır.

NEPHAR E 611 Hayat Sanatı ve Eczane
Eczacılık yaşama sanatı koçluğu verilmekte ve eczacılık bir sanat mı? herkes eczacı olababilirmi, eczacılar, sağlıklı bireylerle ve hastalarla diğer sağlık çalışanları ile iletişim sanatı, yaşama sanatı becerisi öğretilmektdir.

NEPHAR E 612 Bitkisel İlaç
Hastalıkların tedavisi veya hastalıklardan korunmak amacı ile hazırlanmış, bitkisel drogları veya karışımlarını olduğu gibi veya bitkisel karışımları halinde etkili kısım olarak taşıyan bitmiş, etiketlenmiş ürünler veya müstahzarlar öğretilmektedir

NEPHAR E 613 Farmasötik Botanikte Temel Kavramlar
Farmasötik Botanik programına temel oluşturan konularla ilgili kavramların ve gerekli terminolojinin öğrenimleri sırasında öğrencilere kazandırılması amaçlanmıştır. Bitki sistematiği ile ilgili temel kavramlar ve terminoloji, nomenklatür, bitki teşhisi, makroskopik ve mikroskopik çalışma yöntemleri, kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum morfoloji ve anatomisine ait temel kavramlar ve terminoloji, makroskopik ve mikroskopik çalışmalara ait bulguların değerlendirilmesi.

NEPHAR E 614 Sağlık Teknolojisinde Yeni Eğilimler: Teletıp, E-Sağlık ve diğer gelişimler
Teknolojik yenilikler, bilginin en hızlı güncellendiği sağlıkta diğer alanlardan çok daha önce hayata geçiriliyor. İstanbul’daki bir hastayı New York’tan tedavi etmeye olanak sağlayan tele tıp uygulamaları, elektronik reçeteler, birbiriyle konuşabilen hastane otomasyon sistemleri. Bilgi teknolojilerinin sağlık sektöründeki kullanımı dünyada tüm bu uygulamalar öğretiliyor

NEHAR E 615 İlaç Adlandırma I
Organik bileşikleri kimyasal zincire göre sınıflandırabilecektir. Doymuş hidrokarbonları, doymamış hidrokarbonları, karbosiklik bileşikleri, heterosiklik bileşikleri adlandırır., organik bileşikleri zincire bağlı fonksiyonel gruplara göre sınıflandırabilecektir. Aktif doymamışlığı, alkol ve fenolleri, eter ve fenol eterlerini alkil ve aril halojenürlerini, karbonil grubu içeren yapıları, azot ve kükürt içeren yapıları adlandırır. İlaç olarak kullanılan organik bileşikleri adlandırmadaki farklı yöntemleri sınıflandırır. Stelzner yöntemi, Hantzsch-Widman yöntemi, ilaç olarak kullanılan organik bileşikleri adlandırmada yer değiştirme yöntemi, ilaç olarak kullanılan organik bileşikleri adlandırmada Hantzsch-Widman yöntemi öğretilir.

NEPHAR E 616 Eczacılkta Sosyal Beceri Eğitimi
Eczacılıkta sosyal beceri eğitimi, insan yaşamını anlamlı ve üretken hale getirebilmek, bireylerin yaşama dair amaç edinmelerini sağlamak, sağlıklı bireylerle ve hastalarla diğer sağlık çalışanları ile doğrudan iletişim sanatı becerisi öğretilmektedir.

NEPHAR E 617 İmmünoloji
Birçok farklı konuyu kapsayan bilim dalı özellikle organizmaların bağışıklık sistemlerinin sağlıklı oldukları veya hastalıklı oldukları durumlardaki hâli ve fizyolojik işlevleri ile insanların bağışıklık sistemlerinin uygunsuz bir şekilde işlemesi sonucu oluşan immünolojik bozuklukları (örneğin otoimmün bozukluklar) kapsar.

NEPHAR E 618 Kök Hücre ve Uygulama Alanları Araştırma
Vücudumuzu oluşturan hücrelerin kaynağı olan kök hücreler; biz yaşlanırken bozulan, yorulan, hasarlanan ya da hastalanan dokuları yenilerler. Kök hücreler kendilerini yenileme yeteneğine ve değişen oranda organizmanın bir çok farklı hücresine dönüşebilme özelliğine sahiptirler. Kanser ve doğuştan olan birçok hastalığın tedavisinde yararlanılır. Kök hücreleri için diğer bir uygulama sahası, kusurlu ve bozuk hücrelerin yerine sağlam hücre ve dokuların üretilmesidir. Birçok hastalığın tedavisi (Parkinson, Alzheimer, omurilik yaralanmaları ve sinir tahribatlarına bağlı felçler, şeker hastalığı, eklem rahatsızlıkları, osteoporoz) arızalı hücrelerin değiştirilmesiyle mümkün olabilecektir.

Edebiyat okuma ve Bilimsel Proje Organizasyonu
Bilim, araştırma ve proje, proje hazırlanma basamakları, proje raporunun yazılması, projenin sunulması ve uygulanması öğretilecektir.

Seçmeli Dersler (Grup II)

Kodu Dersin Adı
NEPHAR E 728 İlaç Granüllemesine Giriş – Süreci Onaylama
NEPHAR E 729 Klinik Biyokimyada Vaka Çalışmaları
NEPHAR E 740 Rasyonel Ilaç Kullanımı I
NEPHAR E 741 Rasyonel Ilaç Kullanımı II
NEPHAR E 744 Kozmetik Toksikoloji
NEPHAR E 745 Bilimsel Sunum
NEPHAR E 749 Nutrasötikler ve Diyet Takviyeleri
NEPHAR E 750 Eczacılıkta Özel Konular
NEPHAR E 751 Aşılar: Yeni Uretim Teknolojileri
NEPHAR E 753 Kişiye Beslenme – Nütrigenomik
NEPHAR E 754 Kişiye Farmakoterapi – Farmakogenetik
NEPHAR E 755 Kanser Biyolojisi ve Onkogenetikleri
NEPHAR E 756 Aromaterapi
NEPHAR E 757 Dermakozmetik
NEPHAR E 758 İleri Farmakoloji
NEPHAR E 759 Rasyonel Ilaç ve Modüler Uygulama
NEPHAR E 760 İnsan Moleküler Genetiği
NEPHAR E 761 Kanıta Dayalı Eczacılık
NEPHAR E 762 Tamamlayıcı Tedaviler
NEPHAR E 763 Onkoloji Eczacılığı

Ders İçerikleri

NEPHAR E 701 İlaç Etkileşimlerinin Toksikolojik Sonuçları
İlaç-ilaç, ilaç-besin, ilaç-alkol, ilaç-bitkisel preparatlar arasında meydana gelebilecek etkileşimler anlatılmaktadır.

NEPHAR E 702 Güvenli İlaç Kullanımı
Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun sure ve dozajda, en uygun maliyatle ve kolayca sağlayabilmeleri verilmektedir.

NEPHAR E 703 Endüstriyel Toksikoloji
Toksikolojinin tanımı, bölümleri, eko-toksikoloji, endüstriyel toksikoloji, zehir (toksik madde) ve sınıflandırılması, toksisite ölçümü ve çeşitleri, zehirlenme şekilleri, kirlenme ölçümleri ile ilgili kavramlar, deri endüstrisinde çevreye zarar veren unsurlar (gazlar, ağır metaller, organik çözücüler ve aromatik bileşikler), tespiti ve korunma yolları verilmektedir.

NEPHAR E 704 Tıbbi Cihazlar
Cihazların temel sistemlerinin aktarılması, sorun için farklı çözüm yöntemlerinin araştırılması, güncel teknolojilerin ve uygulamaların takip edilmesi öğrenilmektedir.


NEPHAR E 705 Farmakovijilans

Farmakovijilans uğraşı alanına giren etkinlikler, ters ilaç reaksiyonları, tipleri, ilaç alımı ile nedensel ilişkinin araştırması, ters ilaç reaksiyonlarının ortaya çıkma boyutunun ölçülmesi, farmakovijilans çalışmalarının halk sağlığı yönünden önemi vb, alınacak önlemler öğretilmektedir.

NEPHAR E 706 Müstahzar Bilgisi
Farmasötik müstahzalar bilgisi ile biyoeşdeğerlilik hakkında temel bilgiler, eczace açılması ve işletilmesi sırasında uyulması gereken kurallar, eczanede ilaç dizimi ve farmakom program, iyi eczacılık uygulamaları ile eczanede ilaç verirken bilgilendirme, reçeteleme kuralları, rasyonel ilaç kullanımı, doping etkili müstahzalar, kardiovasküler hastalıklarda, santral sinir sistemi ile ilgili hastalıklarda ve endokin hastalıklarda kullanılan müstahzalar ve reçete örnekleri anlatılmaktadır.

NEPHAR E 707 Farmakoekonomii
Farmakoekonomi,Ekonomi ve sağlık ekonomisinin bir alt dalı olarak nitelendirilebilir. Bu iki bilimin birleşerek oluşturduğu, ilaç/teknoloji kullanımına ait klinik etki ile maliyetleri oranlayan çalışmalara odaklanan alt birimidir.

NEPHAR E 708 İlaç/Zehir Bilgisi
İlaç ve zehir bilgi hizmetini birlikte sunan temel hedef ve amacı, klinik etkinlik, toksisite ve tedavi ile ilgili doğru, güncel, kapsamlı ve hızlı bilgilendirme hizmeti vererek etkin ve güvenli ilaç kullanımını sağlanmaktadır.

NEPHAR E 709 Klinik Toksikoloji
Topsikoloji, kimyasal maddelerin canlı organizma üzerindeki olumsuz etkileri inceleyen bilim dalıdır.

NEPHAR E 710 Biyokimya Laboratuvar
Bulgu Değerlendirmeleri

Klinik laboratuvarlarda elde edilen sonuçlar, referans aralığı değerleri göz önünde
bulundurularak yorumlanır. Klinisyenin sonuçlardan verimli bir şekilde yararlanabilmesi için, sonuçların doğru ve güvenilir referans aralıkları içerisinde sunulması gerekir.

NEPHAR E 711 Doğal İlaç Geliştirme
Öğrencinin farmakognozide çağdaş ilaç geliştirme, bitkisel ilaçların kalite kontrolleri, doğal ürünlerden ilaç gelişme ve kalite control çalışmaları süresince kullanılan metodlar, bitkisel ilacın dünyadaki durumu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.

NEPHAR E 712 Uygulamalı Farmakoloji I
Bazı enfeksiyon, gastrointestinal, kardiyovasküler, endokrinolojik hastalıklar ve tedavide farmakolojik yaklaşımlar verilmektedir.

NEPHAR E 713 Uygulamalı Farmakoloji II
Bazı santral, jinekolojik hastalıklar, neoplazmalar, anemiler ve tedavide farmakolojik yaklaşımlar öğretilmektedir.

NEPHAR E 714 Hastanelerde Akılcı İlaç Kullanımı
Hastanede akılcı ilaç kullanımı uygulamaları, advers ilaç etkileri ve ilaç allerjisi izlemi, ilaç hataları ve uygulama hataları, parenteral ve enteral beslenmeler ve eczacının rolü, ilaç bilgi hizmetleri, literature tarama ve değerlendirme, hastane eczacılığı uygulanma standartları, eczane ve ilaç tedavisi çalışmaları (ilaç kullanımının ve değerlendirilmesi, ilaç tedavisinin izlenmesi, hastane formülleri) öğretilmektedir.

NEPHAR E 715 İlaç Adlandırma II
Organik bileşikleri kimyasal zincire göre sınıflandırabilecektir. Doymuş hidrokarbonları, doymamış hidrokarbonları, karbosiklik bileşikleri, heterosiklik bileşikleri adlandırır., organik bileşikleri zincire bağlı fonksiyonel gruplara göre sınıflandırabilecektir. Aktif doymamışlığı, alkol ve fenolleri, eter ve fenol eterlerini alkil ve aril halojenürlerini, karbonil grubu içeren yapıları, azot ve kükürt içeren yapıları adlandırır. İlaç olarak kullanılan organik bileşikleri adlandırmadaki farklı yöntemleri sınıflandırır. Stelzner yöntemi, Hantzsch-Widman yöntemi, ilaç olarak kullanılan organik bileşikleri adlandırmada yer değiştirme yöntemi, ilaç olarak kullanılan organik bileşikleri adlandırmada Hantzsch-Widman yöntemi öğretilir.

NEPHAR E 728 Farmasötik Granülasyon Teknolojisine Giriş – Süreç Doğrulama
Öğrencinin granülasyon ve tablet üzerinde yapacağı araştırmaların yapacağı araştırmalarında kütüphane ve laboratuvarda takip edeceği yöntemler ve pratik uygulamalar verilmektedir.

NEPHAR E 729 Klinik Biyokimyada Vaka Takdimi
Klinik biyokimyanın biyokimyasal parametrelerini ve klinik vakalarda biyokimyasal sonuçların yorumlarını yapabilmeyi öğretmektir.

NEPHAR E 740 Akılcı İlaç Kullanımı I
Akılcı ilaç kullanımı yönünde uygulama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, rasyonel farmakoterapi ilkeleri ve eczacıların uygulamalardaki rolü öğretilecek, reçete örnekleri üzerinden uygulamalarla bilgi ve reçete karşılama becerisi kazandırılacaktır.

NEPHAR E 741Akılcı İlaç Kullanımı II
Akılcı ilaç kullanımı birincisinin devamı yönünde uygulama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, rasyonel farmakoterapi ilkeleri ve eczacıların uygulamalardaki rolü öğretilecek, reçete örnekleri üzerinden uygulamalarla bilgi ve reçete karşılama becerisi kazandırılacaktır.

NEPHAR E 742 Modern Farmasötik Botanik
Tıbbi bitkileri tanıtarak, bunlardan elde edilen ilaç hammaddeleri (drog) ile tedavide kullanılma yerleri anlatılmaktadır.

NEPHAR E 743 Yeşil eczane
Yeşil eczane” bitkisel ilaçlar ve doğal olarak bulunan takviyeleri anlatarak doğal ilaçlar kullanımını öğretmektedir.

NEPHAR E 744 Kozmetik toksikoloji
Kozmetik preparatların lokal ve sistemik toksik etkilerini incelemek ve bu konudaki ulusal ve uluslararası standartları öğrentilmektedir.

NEPHAR E 745 Bilimsel Sunum
Bilimsel yöntemler, ölçüm, araştırma tür ve aşamaları, etik kurallar çerçevesinde araştırma planlayıp veri analizini yapıp, sunabilme yeteneğini kazandırmayı öğretmektedir.

NEPHAR E 746 Organik Reaksiyon ve Mekanizması
Organik reaksiyonlarda mekanizma konusu moleküler yapı ve reaktiflik arasındaki ilişkiyi gösterecek şekilde anlatılacaktır.

NEPHAR E 747 Aşı Geliştirme ve Aşılama İmmunolojisi
Vücudun hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı gösterdiği direnç öğretilmektedir.

NEPHAR E 749 Nutrasötikler ve Diyet Takviyeleri
Nutrasötik, fonksiyonel gıda ya da gıda takviyeleri, ilaç olarak değerlendirilemeyen diyeti desteklemek üzere kullanılan supplmentler öğretilmektedir.