Toksikoloji Anabilim Dalı

Also available in: English

Bilimsel Çalışma Alanları 
En son teknolojiye sahip araştırma düzeyinde cihazlar ve ekipman ile öğrenci laboratuvarları ve araştırma laboratuvarında eğitim ve araştırma olanağı deneyimli ve yetkin akademik kadro ile yapılabilmekte ve ayrıca disiplinler arası ortak projeler ve çalışmalar sürdürülmektedir.Toksikoloji, kelime anlamıyla eczacılık alanındaki toksikoloji eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmeti kapsar. Toksikoloji aslında biyolojik ve fen bilimlerinden birçok bilim alanı ile paralel çalışır. Benzer mekanizmaları kullanır. Ancak ana çalışma alanı zehir ve zehirlenmelerdir. Zehir olgusu insanlık tarihinden bu yana bilinir. Klasik anlamda bir zehir yoktur. Her hangi bir madde doğru dozda ve doğru yoldan alınmadığı takdirde canlı hücreleri üzerinde yapısal veya fonksiyonel bozukluklara neden olur. Bu durum zehir etkisi olarak kabul edilir.

Eczacılığın en temel uğraş alanı olan ilaç etken maddelerinin tanımlanması, onların doğal veya sentez yöntemleriyle elde edilmesi, safsızlıklarından arındırılması, yapılarının tayini, bozulmuş vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesi, teşhis veya koruyucu olarak kullanılması ilk etepta altı çizilebilecek konulardır. Ancak yukarıda da bahsedildiği gibi ilaç alanında yararlı etkilerin yanında zararlı etkiler veya bilinçli ya da bilinçsiz olarak doz aşımına bağlı hallerde ortaya çıkabilecek zararlı etkilerin önceden bilinmesi gerekir. Bir anlamda risk değerlendirmesinin de yapılması söz konusudur. İlaçlar dışında ksenobiyotikler olarak adlandırılan diğer kimyasallar ile de hem insanlar ve hem de diğer tüm canlılar her gün iç içe yaşamaktadırlar. Evrenimizde tüm canlı ce cansız varlıklar bir denge ve uyum içinde bu güne kadar varlıklarını sürdürebilmişlerdir. Ancak aşırı endüstrileşme nüfus artışı, sayılan dengelerde bozunmalara yol açmakta veya ilerisi için alt yapı oluşturmaktadır. Tüm bu hususlar göz önüne alındığında, toksikoloji eczacılık eğitiminde en temel bilim alanlarından birisi olarak hem lisans ve hem de lisansüstü derecelerde eğitim ve araştırma alanıdır.

Eğitim Programları (Lisans)

NEPHAR 316 Toksikoloji
NEPHAR320 Toksikoloji Lab.

Eğitim Programları (Lisansüstü)

Toksikoloji Yüksek lisans (İngilizce ve Türkçe)
Toksikoloji Doktora (İngilizce ve Türkçe)