Klinik Eczacılık

Also available in: English

Bilimsel Çalışma Alanları

Bölümümüzde, hasta bakımında eczacının da sağlık ekibi içerisinde yer almasını sağlamak amacıyla, hastane ile başlatılan işbirliği sonucu hastanede hasta takibi ve ilaç tedavi izlemi gibi klinik eczacılık hizmetlerine birebir katılıma olanak sağlanmaktadır.
Hastane ve eczane ortamlarında hastalıktan korunma, erken tanı ve hastalığın tedavisinin izleminde eczacıların rolünü vurgulayan çalışmalar yürütülmektedir. Bu amaçla, öğrencilerin teorik bilgilerini, hastane ve eczane ortamındaki pratik uygulamalar ile daha kapsamlı ve verimli hale getirmek adına çalışmalarda bulunulmakta, akut ve kronik hastalıklarda rasyonel ilaç tedavisi; ilaç tedavi izlemi (ilaç etkileşimleri, ilaç yan etkisi / toksisitesi, dar terapötik aralıklı ilaçlarda kan düzeyi izlemi ve doz ayarlaması, farklı dozaj formlarının kullanımı vb); hasta eğitimi ve bilgilendirilmesi; hastaların yanı sıra, hekimlere ve diğer sağlık personeline ilaç danışmanlık hizmetinin sunulması gibi konularda, eczacıların etkin ve aktif görev almasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Ayrıca, eczacıların mesleki ve profesyonel gereksinimlerini karşılamak amacıyla mezuniyet sonrası meslek içi eğitim programlarına destek olmak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte hastanemiz bünyesinde açılan klinik eczacılık ilaç danışma merkezi bölümümüz tarafından yürütülmektedir.

Eğitim Programları

Lisans:

NEPHAR 409 Klinik Eczacılık I
NEPHAR 416 Klinik Eczacılık II
NEPHAR 802 Klinik Rotasyon
OTC İlaçlar
Farmasötik Bakım