Farmakoloji

Also available in: English

Bilimsel Çalışma Alanları

En son teknolojiye sahip araştırma düzeyinde cihazlar ve ekipman ile öğrenci laboratuvarları ve araştırma laboratuvarında eğitim ve araştırma olanağı deneyimli ve yetkin akademik kadro ile yapılmakta ve ayrıca disiplinler arası ortak projeler ve çalışmalar sürdürülmektedir. Temelde ilaçların fiziksel ve kimyasal özellikleri, biyokimyasal, farmakolojik ve fizyolojik etkileri, etki mekanizmaları, emilim-dağılım-biyotransformasyon ve atılımları ve terapötik kullanımlarının konu edildiği son literatür, haftalık makale saatleri ve düzenli aralıklarla gerçekleştirilen seminerlerde öğretim üye ve yardımcıları arasında tartışılarak değerlendirilmektedir.

Eğitim Programları

Lisans:

NEPHAR 205 Farmakoloji I
NEPHAR 211 Farmakoloji II
NEPHAR 307 Farmakoloji III
Akılcı İlaç Kullanımı

Lisansüstü: 
Yüksek Lisans ve Doktora