Prof. Dr. Hakkı ERDOĞAN

Also available in: English, العربية

Eğitim Durumu:

Profesör
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Ankara (1988).

Doçent
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Ankara (1985).

Yardımcı Doçent
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Ankara (1982).

Doktora
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Ankara (1978).

Lisans
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Ankara.

Lise
Yıldırım Beyazıt Lisesi, Ankara.

Çalışma Alanları:

  • Analjezik İlaçlar
  • Antimikrobiyal İlaçlar

Yayınları (2000 yılı sonrası):

  1.  Gökhan, N., Aktay, G., Erdoğan, H., Synthesıs of Some New Pyridylethylated Benzoxa(thia)zolinones with Analgesic Activitiy, Turk J. Chem., 28, 123-132 (2004).
  2.  Gökhan, N., Erdoğan, H., Durlu, N.T., Demirdamar, R., Özalp, M., Synthesis and Evaluation of Analgesic, Antiinflammatory and Antimicrobial Activities of 6-Acyl-3-Piperazinomethyl-2-Benzoxazolinones, Arzneim. Forsch. /Drug Res. 53(2), 114-120 (2003).
  3.  Çalış, Ü., Gökhan, N., Erdoğan, H., Synthesis of Some New Substituted Acetylated Benzoxazolinones with Anti-nociceptive Activity, Acta Pharmaceutica, 52, 1-8 (2002).
  4.  Köksal, M., Gökhan, N., Erdoğan, H., Özalp, M., Ekizoğlu, M.: Synthesıs of 3-(4-substituted benzoylmethyl)-2- benzoxazolinones and screening antimicrobial activities, IL Farmaco, 57, 535-538 (2002).
  5.  Özalp, M., Çalış, Ü., Gökhan, N., Erdoğan, H., Evaluation of Antimicrobial Activities of Some 2-Benzoxazolinone Derivatives, FABAD, 26(4), 169-172 (2001).
  6.  Çalış, Ü., Gökhan, N., Erdoğan, H., Synthesis of Some Novel 3-Methyl-6-(2-Substituted Propanoyl/Propyl)-2-Benzoxazolinone Derivatives and Anti-nociceptive Activity, IL Farmaco, 56, 719-724 (2001).
  7.  Candan, M.M., Kendi, E., Gökhan, N., Erdoğan, H., Ertan, M., Crystal Structure of 3-[2-(4-Pyridine]ethyl]-6-(2,3-difluorobenzoyl)-2-benzoxazolinone, Analytical Sciences, 16, 671-672 (2000).