Lisans

2. Sınıf – 1. dönem

Ders Açıklama
Anabilim Dalı tanıtımı Tedavi konularının kısaca açıklanması ve vakalarla tanıtımı
Diş çürüğü ve tarihçesi Diş çürüğü ve tedavisinin tarihçesi
Diş sert dokularının histoloji, embriyoloji ve fizyolojisi Kısaca diş embriyolojisi, mine dokusu, minenin ince yapısı
Diş sert dokularının histoloji, embriyoloji ve fizyolojisi Dentin ve sement dokusu, ışık ve elektron mikroskobunda ince yapıları
Kavite preperasyon teknikleri Genel kavite preperasyonları, sınıflama ve özellikler arka gurup dişlerde preperasyonlar
Kavite preperasyon teknikleri Kole ve ön grup kavite preperasyonları
Diş Çürüğü Etyolojisi ve teorileri Klasik Çürük teorileri
Diş Çürüğü Etyolojisi ve teorileri Modern Çürük teorileri

2. Sınıf – 2. Dönem

2. Sınıf – 1. dönem

Ders Açıklama
Anabilim Dalı tanıtımı Tedavi konularının kısaca açıklanması ve vakalarla tanıtımı
Diş çürüğü ve tarihçesi Diş çürüğü ve tedavisinin tarihçesi
Diş sert dokularının histoloji, embriyoloji ve fizyolojisi Kısaca diş embriyolojisi, mine dokusu, minenin ince yapısı
Diş sert dokularının histoloji, embriyoloji ve fizyolojisi Dentin ve sement dokusu, ışık ve elektron mikroskobunda ince yapıları
Kavite preperasyon teknikleri Genel kavite preperasyonları, sınıflama ve özellikler arka gurup dişlerde preperasyonlar
Kavite preperasyon teknikleri Kole ve ön grup kavite preperasyonları
Diş Çürüğü Etyolojisi ve teorileri Klasik Çürük teorileri
Diş Çürüğü Etyolojisi ve teorileri Modern Çürük teorileri

2. Sınıf – 2. Dönem

Ders Açıklama
Tedavi kliniğinde kullanılan el aletleri Ayna, sond presel, ağız spatülü vb el aletlerinin tanıtılması
Tükürüğün Diş Hekimliği Açısından Önemi Tükürük organik ve inorganikleri, çürük açısından önemi
Çürüğün Kimyası Çürükte diş sert dokularındaki kimyasal değişimler
Diş Plağı Diş Plağının oluşumu, safhaları,tabakaları ve mikrobiyolojisi
Çürüğün Morfolojisi ve klinik görünüşü Mine, dentin, sement çürüğü, Fissür ve Arayüz çürüğü
Proflaksiye giriş Diet Oral hijyen Flor, Fissür sealent, immünoloji, aşı

3. Sınıf – 1. Dönem

Ders Açıklama
Anabilim Dalı 2. sınıf özet tekrarı Tedavi konularının kısaca tekrarı ve vakalarla tanıtımı
Anabilim Dalı 2. sınıf özet tekrarı Anabilim Dalı 2. sınıf özet tekrarı sonucu vrilen bilgilerin değerlendirilmesi
Çürüğün teşhisi ve komplikasyonları Teşhis, beyaz nokta lezyonu, komplikasyonlar, ayırıcı tanı
Dolgu yapım teknikleri Laklar, vernikler, yüzey örtücüleri (kavie linearları), amaç ve uygulama teknikleri
Dolgu yapım teknikleri Kaideler, siman dolgular ve  ve gecici dolgular, amaç ve uygulama teknikleri
Dolgu yapım teknikleri Amalgamların uygulama teknikleri
Dolgu yapım teknikleri Restoratif simanlar, Kompomerler klinik uygulama teknikleri
Dolgu yapım teknikleri Konvonsiyonel ve Işıklı kompozit dolgu yapım teknikleri
Dolgu yapım teknikleri İnley-Onley ve laminate vener yapım teknikleri

3. Sınıf – 2. Dönem

Ders Açıklama
Dolguların bitirilmesi Amalgam ve Kompozit cila yöntemleri
Dolgu yapımında karşılaşılan komplikasyonlar Resin restorasyonlarda, (İnley ve laminate dahil) karşılaşılan komplikasyonlar ve çözümleri
Diş anomalilerinin tedavisi Diş anomalilerinde yetişkinlerdeki tedavi yaklaşımları
Klinik Ziyaret  
Klinik Ziyaret  
Klinik Ziyaret  
Dolgu yapımında karşılaşılan komplikasyonlar Amalgam dolgularda ve restoratif siman dolgularda ve karşılaşılan komplikasyonlar ve çözümleri

4. Sınıf – 1. Dönem

Ders Açıklama
Tedavide Kliniğe giriş Çürük, beyaznokta lezyonu klinik görünüş ve semptomlarına genel bakış
Tedavide Klinik cihazlar Ünit Fötoy dinamik el aletleri ve cihazların kullanım ve bakım prensipleri
Tedavide Klinik cihazlar Ünit Fötoy dinamik el aletleri ve cihazların kullanım ve bakım prensipleri
Dentin Pinleri Endikasyon sınıflama
Dentin Pinleri Pin tipleri ve özellikleri
Dolgu maddelerine pulpa reaksiyonları Amalgam-kompozitlerin pulpa etkileşimleri
Dolgu maddelerine pulpa reaksiyonları Siman ve linerların pulpa etkileşimleri
Dişlerdeki renk değişiklikleri ve tedavileri Etyoloji
Dişlerdeki renk değişiklikleri ve tedavileri Kullanılan yöntemler ve maddeler ve etki mekanizmaları
Dişlerdeki renk değişiklikleri ve tedavileri Devital ağartma
Dişlerdeki renk değişiklikleri ve tedavileri Dişlerdeki renk değişiklikleri ve tedavileri
Modern kavite preperasyonları Aproksimal slot kavite, tünel kavite, minimal invaziv yaklaşım
Adezyon Tanım ve etkili faktörler
Adezyon Dentin bağlayıcılar ve adezyon
Adezyon Adeziv uygulamaları

4. Sınıf – 2. Dönem

Ders Açıklama
Servikal lezyonlar Etyoloji ve tedavi yaklaşımları
Servikal lezyonlar Klasik yöntemler
Servikal lezyonlar Yeni yöntemler
Dentin Duyarlılığı Endikasyon ve etyoloji, teoriler
Dentin Duyarlılığı Tedavi
Dişlerdeki mekanik ve fiziksel aşınmalar Tanımlar ve etyoloji
Dişlerdeki mekanik ve fiziksel aşınmalar Tedavi
Dişlerde renk form ve estetik Tanımlar ve etyoloji
Dişlerde renk form ve estetik Estetik restorasyonun başarı kriterleri
Dişlerde renk form ve estetik Gülümseme tasarımı
Dişlerde renk form ve estetik Direkt laminate venerler
Dişlerde renk form ve estetik Anatomik fornun önemi ve kontaktlar, öneriler
Kombine restorasyonlar Gereksinim ve klinik
Ergonomi Tedavide ergonomi
Tedavi kliniğinde kullanılan el aletleri Ayna, sond presel, ağız spatülü vb el aletlerinin tanıtılması Tükürüğün Diş Hekimliği Açısından Önemi Tükürük organik ve inorganikleri, çürük açısından önemi Çürüğün Kimyası Çürükte diş sert dokularındaki kimyasal değişimler Diş Plağı Diş Plağının oluşumu, safhaları,tabakaları ve mikrobiyolojisi Çürüğün Morfolojisi ve klinik görünüşü Mine, dentin, sement çürüğü, Fissür ve Arayüz çürüğü Proflaksiye giriş Diet Oral hijyen Flor, Fissür sealent, immünoloji, aşı

3. Sınıf – 1. Dönem

Ders Açıklama
Anabilim Dalı 2. sınıf özet tekrarı Tedavi konularının kısaca tekrarı ve vakalarla tanıtımı
Anabilim Dalı 2. sınıf özet tekrarı Anabilim Dalı 2. sınıf özet tekrarı sonucu vrilen bilgilerin değerlendirilmesi
Çürüğün teşhisi ve komplikasyonları Teşhis, beyaz nokta lezyonu, komplikasyonlar, ayırıcı tanı
Dolgu yapım teknikleri Laklar, vernikler, yüzey örtücüleri (kavie linearları), amaç ve uygulama teknikleri
Dolgu yapım teknikleri Kaideler, siman dolgular ve  ve gecici dolgular, amaç ve uygulama teknikleri
Dolgu yapım teknikleri Amalgamların uygulama teknikleri
Dolgu yapım teknikleri Restoratif simanlar, Kompomerler klinik uygulama teknikleri
Dolgu yapım teknikleri Konvonsiyonel ve Işıklı kompozit dolgu yapım teknikleri
Dolgu yapım teknikleri İnley-Onley ve laminate vener yapım teknikleri

3. Sınıf – 2. Dönem

Ders Açıklama
Dolguların bitirilmesi Amalgam ve Kompozit cila yöntemleri
Dolgu yapımında karşılaşılan komplikasyonlar Resin restorasyonlarda, (İnley ve laminate dahil) karşılaşılan komplikasyonlar ve çözümleri
Diş anomalilerinin tedavisi Diş anomalilerinde yetişkinlerdeki tedavi yaklaşımları
Klinik Ziyaret  
Klinik Ziyaret  
Klinik Ziyaret  
Dolgu yapımında karşılaşılan komplikasyonlar Amalgam dolgularda ve restoratif siman dolgularda ve karşılaşılan komplikasyonlar ve çözümleri

4. Sınıf – 1. Dönem

Ders Açıklama
Tedavide Kliniğe giriş Çürük, beyaznokta lezyonu klinik görünüş ve semptomlarına genel bakış
Tedavide Klinik cihazlar Ünit Fötoy dinamik el aletleri ve cihazların kullanım ve bakım prensipleri
Tedavide Klinik cihazlar Ünit Fötoy dinamik el aletleri ve cihazların kullanım ve bakım prensipleri
Dentin Pinleri Endikasyon sınıflama
Dentin Pinleri Pin tipleri ve özellikleri
Dolgu maddelerine pulpa reaksiyonları Amalgam-kompozitlerin pulpa etkileşimleri
Dolgu maddelerine pulpa reaksiyonları Siman ve linerların pulpa etkileşimleri
Dişlerdeki renk değişiklikleri ve tedavileri Etyoloji
Dişlerdeki renk değişiklikleri ve tedavileri Kullanılan yöntemler ve maddeler ve etki mekanizmaları
Dişlerdeki renk değişiklikleri ve tedavileri Devital ağartma
Dişlerdeki renk değişiklikleri ve tedavileri Dişlerdeki renk değişiklikleri ve tedavileri
Modern kavite preperasyonları Aproksimal slot kavite, tünel kavite, minimal invaziv yaklaşım
Adezyon Tanım ve etkili faktörler
Adezyon Dentin bağlayıcılar ve adezyon
Adezyon Adeziv uygulamaları

4. Sınıf – 2. Dönem

Ders Açıklama
Servikal lezyonlar Etyoloji ve tedavi yaklaşımları
Servikal lezyonlar Klasik yöntemler
Servikal lezyonlar Yeni yöntemler
Dentin Duyarlılığı Endikasyon ve etyoloji, teoriler
Dentin Duyarlılığı Tedavi
Dişlerdeki mekanik ve fiziksel aşınmalar Tanımlar ve etyoloji
Dişlerdeki mekanik ve fiziksel aşınmalar Tedavi
Dişlerde renk form ve estetik Tanımlar ve etyoloji
Dişlerde renk form ve estetik Estetik restorasyonun başarı kriterleri
Dişlerde renk form ve estetik Gülümseme tasarımı
Dişlerde renk form ve estetik Direkt laminate venerler
Dişlerde renk form ve estetik Anatomik fornun önemi ve kontaktlar, öneriler
Kombine restorasyonlar Gereksinim ve klinik
Ergonomi Tedavide ergonomi