Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Also available in: English

Kuruluş
2007-2008 eğitim öğretim yilinda 1 profesör 1 uzman ve 2 araştirma görevlisi kadrosu ile kurulmuştur.

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı diş yapılarının gelişimsel ve kazanılmış hastalıklar nedeniyle bozulan formlarını düzeltmek, restore etmek, dişin fonksiyon ve estetiğini iade etmek ve en önemlisi patolojinin yeniden oluşmasını önleyici tedbirleri alacak koruyucu diş hekimliği prensiplerini uygulamak için faaliyetlerini sürdürmektedir ve esas olarak diş çürüğünün teşhisi, tedavisi ve prognozu ile ilgilenen anabilim dalıdır. Operatif veya restoratif diş hekimliği, çürük bilimi(cariology), koruyucu diş hekimliği ve insan yaşam süresinin artmasıyla birlikte yaşlılıkla ilgili spesifik diş problemlerinin çözümü için “geriodontoloji” gibi yeni bilimsel oluşumlar da Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı alanında değerlendirilmektedir. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı doğrudan sağlık hizmetine yönelik temel alanı operatif yada restoratif diş hekimliğidir. Özellikle son yıllarda tüm dünyada “adeziv”, “estetik”, “kozmetik” Diş Hekimliği gibi yeni kavramları da Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı temsil etmektedir. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Kliniğinde, LED cihazları, LCD monitörler, intraoral kamera sistemleri, direkt dijital radyografi ve ozon ünitesi gibi ileri teknolojiyi kullanan cihazlar bulunmaktadır. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı eğitim öğretim faaliyetleri 3-4 sömestrde pratik ve teorik olarak başlamakta yine 5-6 sömestrde pratik ve teorik olarak devam etmektedir. 7-8 ve 9-10 sömestr öğrencilerinde ise klinik staj programları uygulanmaktadır

Misyon
Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı misyonu, kurumumuzun akademik amaçlarına uygun olarak eğitim,öğretim, hasta tedavisi ve araştırmaları desteklemektir. Öncelik hedefimiz öğrencilerimize preklinik uygulamalı deneyimlerinde başarılı olmalarını, yüksek kalitede didaktik ve klinik eğitimi çağdaş konservatif diş hekimliği disiplini içerisinde öğrenim görmekte olan fakültemiz öğrencilerine ve mezuniyet sonrası eğitim proğramları ile de tüm mezun diş hekimlerine yaşam botu sürdürülebilirlik için eğitim vermektir. Bunun yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) hastaların ağız diş sağlığını daha iyiye götürmektir.

Vizyon
Vizyonumuz; Çağdaş gereksinimler doğrultusunda diş hastalıkları ve tedavisine yönelik araştırmaya dayalı güncel diş hekimliği eğitimi vermek, bilimsel araştırma projeleri yaratmak, topluma eğitim ve klinik hizmetler konusunda destek olmaktır.