Dersler

Doktora Dersleri

Zorunlu Dersler
Güz Dönemi

Kod Ders Adı S T U K
DCR601 Diş Çekim Endikasyonları, Kontrendikasyonları ve Komplikasyonları ve Açık Yöntemlerle Diş Çekimi 28 202
DCR602 Oral Mukoza Hastalıklarında Klinik Tanı ve Tedavi 56 404
DCR603 Gömülülük Patogenezi, Tanı Ve Gömülü Dişlerde Cerrahi Uygulamalar Ve Komplikasyonlar 42 303
DCR604 Oral Ve Maksillofasiyal Bölgede Görülen Kistler,Tümörler ve Tedavileri 56 404
DCR605 Oral ve Maksillofasiyal Bölgede Enfeksiyonlar ve Tedavileri 42 303
DCR606 İnsizyon ve sutur teknikleri ve Flepler 14 101
DCR707 Maksillofasiyal Travmalar ve Tedavileri 56 404
Toplam Kredi 0

Seçmeli Dersler
Bahar Dönemi

Kod Ders Adı S T U K
DCR608 Yara İyileşmesi 14 101
DCR609 Cerrahi Anatomi 14 101
DCR610 Maksillofasiyal Cerrahide Sistemik Hastalıklar 28 202
DCR611 Biyomateryaller,Greftler ve Uygulamaları 14 101
DCR612 Ortognatik Cerrahi 42 303
DCR613 Dudak ve Damak Yarıkları 42 303
DCR614 Maksillofasiyal Nöropatiler 14 101
DCR615 Çizgili Kas Hastalıkları 14 101
DCR616 Diş Hekimliğinde Acil Müdahale Endikasyonları ve Acil Müdahale Teknikleri 14 101
DCR617 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Lazer 14 101
DCR618 Deneysel ve Klinik Araştırma Planlaması ve Metadolojisi 14 101
DCR619 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Sıvı Dengesi ve Mayi Tedavisi 14 101
DCR620 Oral ve Maksillofasiyal Bölgeyi Etkileyen Sendromlar ve Cerrahi tedavileri 14 101
DCR621 Tükrük Bezi Hastalıkları ve Tedavileri 14 101
DCR622 Maksilllofasiyal Cerrahi Anatomi 14 101
DCR623 Temporomandibular Eklem, Hastalıkları ve Tedavileri 28 202
DCR624 Çene Deformitelerinde Temel Ortodontik Analizler 14 101
DCR625 Çene Deformitelerinde Temel Cerrahi Analiz Yöntemleri 14 101
DCR626 Prekanseröz lezyonlar 14 101
DCR627 Oral kavite kanserleri ile ilişkili hastalıklar 14 101
DCR628 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Sedasyon 14 101
DCR629 Ağız Hastalıklarında İmmunoloji 14 101
DCR630 Lenfatik Sistem Anatomi 14 101
DCR631 Lenfatik Sistem Hastalıkları 14 101
DCR632 Maksillofasiyal Neoplazilerde Cerrahi Yaklaşımlar 14 101
DCR633 Oral Maksillofasiyal Cerrahide Rekonstrüksiyon 14 101
DCR634 OMF Cerrahi ve HIV 14 101
DCR635 OMF Cerrahi ve Hepatitler 14 101
DCR636 Oral Hemorajide Erken Ve Geç Müdahale 14 101
DCR637 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi ve Kemoterapi 14 101
DCR638 Oro-antral fistüllerde tedavi, Antrostomi endikasyonları ve teknikleri 14 101
DCR639 Osteomyelit Tedavisi 14 101
DCR640 Malign Odontojen Tümörler, Tedavileri, Cerrahi Teknikler, Radyoterapi, Kemoterapi, İmmunoterapi 28 202
DCR641 Benign Odontojen Tümörler, Tedavileri,Konservatif Ve Cerrahi Tedavi Yaklaşımları. 28 202
DCR642 Damak-Dudak Yarıklı Hastalarda Oluşan Dentofasiyal Deformiteler ve Tedavileri 14 101
DCR643 İmplant Materyallleri ve Uygulama Teknikleri 28 202
DCR644 Oral ve Maksillo Fasiyal Cerrahide Kronik ve Akut İntoksikasyon, Meslek Grupları Açısından Değerlendirme, Profilaksi ve Tedavi 28 202
DCR645 İmmünoloji, Tanı Yöntemleri,AİDS- Ağız Bulguları Ve Korunma Yöntemleri, Res Hastalıkları 28 202
DCR646 Hasta Hekim İlişkisi ve Hasta Psikolojisi, Pediatrik ve Geriatrik Yaklaşımlar 28 202
DCR647 Ağrı ve Tedavisi ve Ayırıcı Tanı, Nevraljiform Ağrılar 28 202
DCR648 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi ve Kardiyovasküler Sistem, Profilaksi İlaç Etkileşimleri ve Hasta Yaklaşımları 14 101
DCR649 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide İleri Lokal Anestezi Teknikleri, Bilinçli Sedasyon 28 202
DCR650 Mental Reterde Hastalarda Cerrahi Yaklaşımlar, Profilaksi ve Postoperatif Bakım 28 202
DCR651 Obstruktif Uyku Apnesi 28 202
DCR652 Konuşma Terapisi 28 202
DCR653 Kriocerrrahi, Uygulama Alanları, Avantajları Ve Komplikasyonları 14 101
DCR654 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Yeni Tanı ve Görüntüleme Yöntemleri 28 202
DCR655 Densitometrik Kemik Analizi 14 101
DCR656 İmplantlarda Erken Yükleme 14 101
DCR657 Kardiyo-Pulmoner Resisutasyon 14 101
DCR658 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Oral Rektal ve İntramasküler Sedasyon Uygulamaları 14 101
DCR659 Oral ve Maksillofasiyal İnhilasyon Sedasyonu Uygulamaları 14 101
DCR660 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide İntravenöz Sedasyon ve Hasta Kontrollü Sedasyon Uygulamaları 14 101
DCR661 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Biopsi ve Biopsi Yöntemleri 14 101
DCR662 Oral Lezyonlarda İmmunohistokimyasal Değerlendirme Yöntemleri 14 101
DCR663 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Moleküler Patolojinin Yeri ve Önemi 14 101
DCR664 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Alternatif Tedavi Yöntemleri 14 101
DCR665 Periapikal Lezyonlar ve Cerrahi tedavileri 28 202
DCR666 Cerrahide Biyoistatistik 14 101
DCR667 Araştırma metodları 14 101
DCR668 Ergonomi 14 101
S: Sömestr T: Teori U: Uygulama K: Kredi