Dersler

Doktora Dersleri

Zorunlu Dersler
Güz Dönemi

Kod Ders Adı T U K
DPD601 Periodontal Açıdan Ağız
Sağlığı Sürdürülmesi Ve Yöntemleri
Motivasyon, Oral Hijyen Teknikleri, Hasta Eğitimi, Depurasyon)
2 2 3
DPD603 Periodontal Dokuların Morfoloji Ve Fizyolojisi 3 0 3
DPD604 Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavi 2 2 3
DPD606 Periodontal Hastalık Etiyolojisi 3 0 3
DPD607 Mukogingival Cerrahi Teknikler 2 2 3
DPD608 Periodontal Hastalıklarda Patogenez 3 0 3
DPD609 Geliştirilmiş Periodontal Cerrahi
Teknikleri
2 2 3
TOPLAM KREDİ 17 8 21

Seçmeli Dersler
Bahar Dönemi

Kod Ders Adı T U K
DPD613 Deney Hayvanlarında Deneysel Periodontal Hastalık Ve Tedavisi 1 0 1
DPD614 Hayvanlarda Periodontal Dokular Ve
Doğal Periodontal Hastalıklar
1 0 1
DPD615 Dental İmplantlara Periodontal Yaklaşım 1 0 1
DPD616 Akut Periodontal Yaralanmalar Ve
Tedavileri
1 0 1
DPD617 Periyodonsiyumun Benign Ve Malign
Tümöral Oluşumları
1 0 1
DPD618 Kimyasal Plak Eliminasyonu 1 0 1
DPD619 Periodontal Doku Cevaplarının
Ortodontik Tedavi Dönemindeki Önemi
1 0 1
DPD620 Periodontal Tedavi Planlamasında Protetik Yaklaşımlar 1 0 1
DPD621 Lokal İlaç Uygulaması 1 0 1
DPD622 Periodontal Hastalık Tanısında Diagnostik Kriterler 2 0 2
DPD623 Peridontolojide Kullanılan Biomateryaller 1 0 1
DPD624 Periodontoloji’de Klinik Araştırma Yöntemleri 1 0 1
DPD625 Fonksiyonel Kuvvetlerin Periodontal
Dokular Üzerindeki Etkilerinin İnvitro Değerlendirilmesi
1 0 1
DPD626 Biyomekaniğin Hastalıklı
Periodonsiyum Üzerine Etkilerinin İnvitro Değerlendirilmesi
1 0 1
DPD627 Yaşlanma ve Periodontal Sağlık 2 0 2
DPD628 Periodontal Hastalıkların Sistemik Hastalıklar Üzerine Etkileri 2 0 2
DPD629 Periodontal Hastalığın Mikrobiyolojisi 1 0 1
DPD630 Oral İmplantolojide Hasta
Seçimi Ve Teşhis Araçlarının Kullanımı
1 0 1
DPD631 Oral İmplantoloji Uygulamaları 1 0 1
DPD632 İmplant Uygulamalarında İdame 1 0 1
DPD633 İmplant Çevresi
Hastalıkların Teşhis ve Tedavisi
2 2
DPD634 Biyoistatistik 1 0 1
DPD635 Araştırma Metodları 1 0 1
TOPLAM KREDİ 27 27

A) Mezuniyet Öncesi Eğitim

Periodontoloji teorik dersleri Dönem III’ün ilk döneminde başlamaktadır. Üçüncü sınıf eğitiminin amacı, periodontolojideki temel kavramları, periodontal dokuları ve periodontal hastalıkları öğretmek ve bu teorik bilgileri yapay baş ve çenelerde simülasyon laboratuarlarında pratiğe dönüştürmektir.
Dönem IV eğitimi teorik ders ve pratik eğitim olarak uygulanmaktadır. Pratik eğitim, hasta başında gerçekleşirken, dört saati gruplara yönelik teorik dersler şeklinde yapılmaktadır. Bu derslerde Dönem III ve IV’ün teorik eğitiminde anlatılanlar yoğun bir biçimde verilmektedir. Dönem IV’ün pratik eğitiminde öğrencilere periodontal açıdan hasta muayenesi, periodontal teşhis yöntemleri ve diştaşlarının uzaklaştırılması ve ağız bakım motivasyonu öğretilmektedir.
Dönem V’de ise haftada 20 saatlik pratik staj yaptırılmaktadır. Bu eğitimde öğrencilerin etkin bir şekilde detertrajı gerçekleştirmeleri sağlanmakta, diş taşlarının uzaklaştırılması öğretilmektedir. Dönem V öğrencileri ayrıca ameliyathane ortamında operasyonları izleyerek ve aynı zamanda asiste ederek eğitimlerini tamamlamaktadırlar.

B) Mezuniyet Sonrası Eğitim

Anabilim Dalımızda Sağlık Bilimleri Enstitüsüne kayıtlı öğrencilere, enstitünün kuralları çerçevesinde mezuniyet sonrası doktora eğitimi verilmektedir. Bu eğitim teorik ve üstün çağdaş tekniklerin uygulandığı hasta tedavilerini içermektedir.