Periodontoloji Anabilim Dalı

Also available in: English

Kuruluş
2007-2008 eğitim öğretim yılında 1 profesör 1 uzman ve 2 araştırma görevlisi kadrosu ile kurulmuştur. Anabilim Dalı Kliniğimizde şimdilik 3 ünit bulunmaktadır. Bu ünitler LED cihazları, LCD monitörler, intraoral kamera sistemleri, ultrasonik aygıtlar ve diğer teknolojik aygıtlarla donanmıştır ve gelişmeye her zaman açıktır. Ayrıca bir ünitin bulunduğu bir ameliyathane vardır.

Periodontoloji; dişleri ve dişe benzer (implant) yapıları çevreleyip destekleyen dişeti ve çene kemiğinin sağlık ve hastalıktaki durumlarını inceleyen, ortaya çıkan hastalıkların tanı ve tedavisiyle ilgilenen ve tedavi sonrasında ulaşılan sağlıklı durumun korunmasını amaçlayan bir dişhekimliği dalıdır. Anabilim dalı programı lisans ve lisansüstü öğrencilerine periodontal sağlık ve hastalıkları teşhis edebilme, tedavi planlamasını yapabilme, uygulayabilme beceri ve bilgisini kazandıracak dersler, demonstrasyonlar, laboratuar çalışmaları, seminerler, literatür taramaları, hasta tedavileri ve tüm bu öğrenilen bilgilerin değerlendirildiği yazılı ve sözlü sınavları içermektedir. Anabilim dalı personeli konularında uzman, özellikle Rezektif ve rejeneratif cerrahi, Yönlendirilmiş doku ve kemik rejenerasyonu, İmplantoloji, Periodontal Patoloji, Büyüme Faktörleri, Periodontal Epidemiyoloji, Lazer Kullanımı, başlıklarında takım çalışmalarını yürüten klinisyen ve akademisyenlerden oluşmaktadır. Anabilim dalımızda eğitimin hedefi, güncel bilgiler ve teknolojiyle donanmış bir ortamda disiplin ve hoşgörünün eşgüdümü altında bir eğitim vermektir. Fikirlerini özgürce söyleyebilen, her zaman sorgulayabilen, güncel bilgilerle donatılmış, mesleğini yaparken insanlara değil insanlığa hizmet ettiğinin bilincinde olan yetkin diş hekimleri yetiştirmek amacımızdır. Bölümümüzün diğer görevi de mezuniyet sonrası eğitimdir. Dayanışma ve işbirliğini besleyen, bilimsel çalışma, araştırma ve yaratıcılığın özgürce yapılabildiği, gerekli olanakların eşit ve hakkaniyetle sağlandığı, barış ve huzur dolu bir çalışma ortamı yaratmak, bunu korumak mezuniyet sonrası eğitimimizin temel felsefesidir. Mezuniyet sonrası eğitimde hedefimiz, periodontoloji dalındaki güncel uygulamaları ustalıkla gerçekleştirebilecek ve uygulamada farklılık yaratabilecek, mesleki etik kurallara her zaman bağlı kalacak, toplum ağız-diş sağlığının geleceğinde söz sahibi olacak periodontistler yetiştirmektir. Anabilim dalımızda klinik hizmetleri mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası programlarında gerçekleştirilmektedir. Klinik hizmetlerde hem tedavi gören hem de tedavi eden insanın güvenliği ön plandadır.

Misyon
Periodontoloji Anabilim Dalının Misyonu: Evrensel ve etik değerlere sahip, çağdaş bilgi ve teknikleri özümsemiş, ülkemiz insanlarının ağız sağlığını gözeten, genel sağlığa ve yaşam kalitesine duyarlı, yeniliklere açık mesleki etik ve bireysel hizmet ve sorumluluk anlayışını taşıyan dişhekimi, periodontist ve akademisyen yetiştirmek, bilgi üreterek insanlığa yararlı olmak ve bunun yanı sıra yaratıcı ve mesleğine saygılı bir ekip çalışması ile topluma en iyi hizmeti vermektir.

Vizyon
Uluslararası alanda, gerek yetiştirdiği mezunlarla gerekse yapılan bilimsel çalışmalarla ve klinik faaliyetleriyle aranılan, örnek bir birim olmak ve bu nitelikleri gelecek nesillere aktarmak.

Araştırma Alanları
Rezektif ve rejeneratif cerrahi, Yönlendirilmiş doku ve kemik rejenerasyonu, İmplantoloji, Periodontal Patoloji, Büyüme Faktörleri, Periodontal Epidemiyoloji, Lazer,