Lisans

1. Dönem

Sıra No   Açıklama Ders Sayısı
1 Çocuk diş hekimliğinin temelleri ve Pedodonti’nin diş hekimliği uygulamalarındaki önemi Pedodontinin kapsamı, 0-18 yaş arasındaki bebek, çocuk ve adolesanlarda muayene, koruyucu uygulamalar ve yapılan tedavilerin önemi anlatılacaktır. 1
2 Çocuklarda fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal değişiklikler (hamilelik- 3 yaş arası) Hamilelik döneminde ebeveynlere verilmesi gereken eğitimler, 0-3 yaş arası dönemde çocuklarda meydana gelen davranışsal, duygusal değişimler, iletişim kurma yeteneklerinin değerlendirilmesi anlatılacaktır. 1
3 Çocuklarda fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal değişiklikler (3-6 yaş arası) 3-6 yaş arasındaki dönemde çocuklarda meydana gelen davranışsal, duygusal değişimler, iletişim kurma yeteneklerinin değerlendirilmesi anlatılacaktır. 1
4 Çocuklarda fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal değişiklikler (6-12 yaş arası, 12-18 yaş arası) 6-12 yaş ve 12-18 yaş arasındaki dönemde çocuklarda meydana gelen davranışsal, duygusal değişimler, iletişim kurma yeteneklerinin değerlendirilmesi anlatılacaktır. 1
5 Diş sürmesi, sürmeyi etkileyen faktörler, sürme teorileri Diş sürme mekanizmasıyla ilgili ortaya atılan teoriler ve mekanizmayı etkileyen faktörler anlatılacaktır. 1
6 Sürekli diş sürmesi, süt dişlerinde rezorbsiyon, süt ve sürekli diş sürme komplikasyonları Süt dişlerinin fizyolojik rezorbsiyon zamanları, sürekli dişlerin sürme zamanları, süt ve sürekli dişlerin sürmesi sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlar anlatılacaktır. 1
7 Süt dişlerinde kapanış ilişkileri, oklüzyonun korunmasının önemi Süt dişlerinde kapanış ilişkisinin ve bu ilişkilerin korunmasının önemi anlatılacaktır. 1
8 Süt dişlerinin morfolojik ve histolojik özellikleri Süt dişlerinin, daimi dişlerden farklılıkları, morfolojik ve histolojik karakteristikleri anlatılacaktır. 1
9 Çocuklarda diş hastalıkları epidemiyolojisi ve mekanizması Çocuklarda görülen diş hastalıkları ve epidemiyolojileri anlatılacaktır. 1
10 Süt dişinde çürük Süt dişlerinde çürüğün gelişimi ve mekanizması anlatılacaktır. 1
11 Çocuk ve ergende çürük etyolojisi, çürük lokalizasyonları ve tipleri Çürüğe neden olan faktörler, çürüğün lokalizasyonları ve tipleri anlatılacaktır. 1
12-13-14 Çocuk hastada davranış yönlendirme teknikleri Çocuk hastalarda psikolojik ve farmakolojik davranış yönlendirme teknikleri anlatılacaktır. 3
15 Vize   1
16 Bebek ve küçük çocuklarda teşhis ve tedavi planlaması Bebek ve küçük çocuklarda tanı ve tedavi planlaması anlatılacaktır. 1
17 Süt dişlenme döneminde teşhis ve tedavi planlaması Süt dişlenme döneminde tanı ve tedavi planlaması anlatılacaktır. 1
18 Ergenlerde teşhis ve tedavi planlaması Ergenlerde tanı ve tedavi planlaması anlatılacaktır. 1

3. Sınıf 2. Dönem Pedodonti Ders Programı

Sıra No   Açıklama Ders Sayısı
1 Süt dişlerinde kavite ve restorasyon prensipleri Süt dişlerinde geleneksel ve güncel kavite prensipleri ile restorasyon teknikleri anlatılacaktır. 1
2 Çocuklarda kullanılan restoratif materyaller ve özellikleri Süt dişlerinde kullanılan restorasyon materyallerinin çeşitleri ve özellikleri anlatılacaktır. 1
3 Süt dişlerinde restoratif tedaviler Süt dişlerinde yapılan restoratif tedavi tipleri ve bu tedavilerin prognozu anlatılacaktır. 1
4 Süt dişleri ve genç sürekli dişlerde konservatif adeziv restorasyonlar Süt ve genç daimi dişlerde yapılan konservatif adeziv restorasyon teknikleri ve özellikleri anlatılacaktır. 1
5 Ergenlerde estetik restoratif diş hekimliği Ergenlik dönemindeki çocuklarda estetik restorayon uygulama teknikleri ve bu tekniklerin özellikleri anlatılacaktır. 1
6 Süt dişlerinde pulpa hastalıkları ve teşhis yöntemleri Süt dişlerinde pulpal hastalıklar ve bu hastalıkların tanısında kullanılan yöntemler anlatılacaktır. 1
7 Süt dişi pulpa tedavileri Süt dişlerinde yapılan endodontik tedavi teknikleri anlatılacaktır. 1
8 Süt dişinde pulpa tedavilerinde kullanılan materyaller ve kullanım özellikleri Süt dişi endodontik tedavilerinde kullanılan materyaller ve bu materyallerin özellikleri anlatılacaktır. 1
9 Çocuk hastada ağrı ve ilaç kullanımları Çocuk hastalarda ağrının tanımlanması, erişkin hastalardan farkları ve ilaç kullanımları anlatılacaktır. 1
10 Süt dişlerinde çekim endikasyonları Süt dişlerinde çekim endikasyonuna karar verilirken dikkate alınması gereken faktörler anlatılacaktır. 1
11 Vize    
12 Çocuk diş hekimliğinde profilaksi kavramı Pedodonti’de profilaktik uygulamaların kapsamı ve önemi anlatılacaktır. 1
13 Çocuk hastada çürük riskinin değerlendirilmesi Çocuklarda çürük aktivitesi belirlenirken kullanılan teknikler ve dikkate alınması gereken kriterler anlatılacaktır. 1
14-15 Çocuk diş hekimliğinde fluorid, etki mekanizması, sistematik ve lokal etkileri Florun etki mekanizması, sistemik ve lokal etkileri anlatılacaktır. 2
16 Çocuklarda flor uygulamaları Çocuklarda kullanılan sistemik ve lokal flor preparatları ve bu preparatların uygulama teknikleri anlatılacaktır. 1
17 Çocuklarda fissür örtücü ve uygulamaları Fissür örtücülerin özellikleri, uygulama teknikleri anlatılacaktır. 1
18 Ağız diş sağlığı yönünden anne ve çocukların beslenmelerinin düzenlenmesi Anne ve çocuklarda beslenme eğitimi, beslenme eğitiminin ağız-diş sağlığı yönünden önemi ile karyojenik ve karyostatik gıdalar anlatılacaktır. 1