Doktora

Güz Dönemi 1

Kod Ders Adı S T U K
DPE601 Pedodontide ilk muayene, anamnez, radyoloji, teşhis yöntemleri ve tedavi planlaması. 1 3 0 3
DPE603 Fiziksel,psikolojik, sosyal gelişim ve davranış şekilleri, pedodontide davranış yönlendirmesi, genel anestezi ve sedasyon uygulamaları. 1 3 0 3
DPE650 Çocuk ve adolesanlarda sistemik, genetik, periodontal hastalıklar ve oral patolojiler. 1 1 0 1
DPE654 Toplum ağız diş sağlığı ve koruyucu hekimlik uygulamaları. 1 2 0 2
DPE655 Fiziksel ve kraniofasiyal büyüme ve gelişim. 1 1 0 1
DPE659 Pedodontide doktora eğitimine başlarken temel prensipler. 1 1 0 1
TOPLAM KREDİ 11 0 11
Kod Ders Adı S T U K
DPE604 Süt ve genç daimi dişlerde pulpa tedavileri ve endodontik işlemler, travmatik yaralanmalar, tedavileri ve yara iyileşmesi. 3 3 0 3
DPE606 Pedodontide oklüzal rehberlik. 3 3 2 4
DPE666 Moleküler biyoloji ve genetik 3 1 0 1
DPE667 Moleküler biyoloji ve genetik (Pratik) 3 0 2 1
DPE668 Acil yardım ve kardiopulmoner resussitasyon. 3 1 0 1
DPE669 Acil yardım ve kardiopulmoner resussitasyon.(Pratik) 3 0 2 1
DPE665 Süt dişlerinin endodontik tedavilerinde pulpanın immünolojik cevabı ve bu konuda yapılan araştırmaların değerlendirilmesi. 3 1 0 1
TOPLAM KREDİ 9 6 12

Bahar Dönemi 2

Kod Ders Adı S T U K
DPE602 Süt ve genç sürekli dişlerde diş çürüğünün gelişimi,korunma yöntemleri ve dental enfeksiyon tedavileri. 2 4 0 4
DPE605 Süt ve genç daimi dişlerde konservatif tedaviler, geleneksel ve adeziv restorasyon teknikleri. 2 3 0 3
DPE662 Süt ve daimi diş gelişimi ve anomalileri. 2 1 0 1
DPE663 Pedodonti ve etik. 2 1 0 1
DPE651 Pedodontide ilaç kullanımı. 2 1 0 1
DPE652 Bilimsel araştırma tasarımı, istatistiksel yöntemler, analiz ve yorum. 2 2 0 2
TOPLAM KREDİ 12 0 12
Kod Ders Adı S T U K
DPE607 Engelli çocuk ve adölesan hastada tedavi planlaması,koruyucu uygulamalar ve tedavi yaklaşımları. 4 3 0 3
DPE653 Pedodontide ileri restorasyon teknikleri ve çocuk protezleri. 4 1 0 1
DPE656 Çocuk istismarı ve aile içi şiddet. 4 1 0 1
DPE657 Çocuk ve Adolesanlarda konuşma patolojileri. 4 1 0 1
DPE658 Çocuk ve Adolesanlarda oral tümörler. 4 1 0 1
DPE660 Dudak-damak yarığı ve tedavileri. 4 1 0 1
DPE664 Pedodontide minör oral cerrahi 4 1 0 1
TOPLAM KREDİ 9 0 9