Pedodonti Anabilim Dalı

Also available in: English

Kuruluş
Yakın Doğu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, 1 Ekim 2007 tarihinde, Yakın Doğu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nin işbirliğiyle kurulmuştur. Anabilim Dalımızda, öğrencilerimize ve Kıbrıs halkına en ileri çağdaş eğitim ve bilimsel araştırma hizmeti sunarken, Anabilim Dalı kliniğinde bebek, çocuk ve adölesanların yanı sıra, özel ilgi gerektiren çocuklara ağız diş sağlığı hizmeti sunulmaktadır. Pedodonti Anabilim Dalımızda bedensel ve zihinsel engelli çocuklara da davranış kontrolü ve bilinçli sedasyon ile koruyucu ve konservatif tedaviler sunulmaktadır. Anabilim dalımız konusunda uzmanlaşmış, deneyimli akademisyen ve hekimler ile çalışma hayatına devam etmektedir.

Misyon
Anabilim Dalımızın misyonu, öğrencilerimizin; çocukların dental ihtiyaçlarını karşılayabilecek deneyime sahip diş hekimleri olarak yetişmelerini sağlamak, bilimsel araştırmalar yaparak Pedodonti branşının gelişimine katkıda bulunmak ve bebek, çocuk ve adölesanların yanında özel ilgi gerektiren çocuklara da temel ve kapsamlı koruyucu ve tedavi edici ağız sağlığı hizmeti sunmaktır.

Bölümümüz toplum sağlığına katkıda bulunmayı kendine ilke edinmiştir. Anabilim Dalımızın temel hedeflerinin başında, koruyucu yaklaşımların yanında çocukların ve ailelerinin eğitimini de içeren toplum ağız sağlığı uygulamalarının önemini özümsemiş diş hekimleri yetiştirmek gelmektedir.

Vizyon
Pedodonti Anabilim Dalı, Yakın Doğu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesinde ve diğer Pedodonti Anabilim Dalları arasında eğitim programları, klinik servisler ve bilimsel araştırmalar yönünden kalite ve yeniliklerin merkezi haline gelecektir.

Takım çalışması ile alanımızdaki en yeni teknolojileri eğitim ve klinik hizmetlerde kullanarak, öğrencilerimiz ve hastalarımızın beklentilerini sürekli aşma çabası içerisinde olacağız.