Dersler

Ortodonti Bilim Dalı Lisans Ders Konuları

3. Sınıf Ortodonti Ders Proğramı

Ders Açıklama
Ortodontinin tanımı Ortodontinin büyüme ve gelişim ile ilişkisi Ortodonti ne demektir? Ortodontik
malokluzyon ve tedavi açısından büyüme ve gelişim neden önemlidir.
Embriyoloji Embriyoloji
Kemik yapısı ve oluşumu Yapısı ve oluşumu
Kemiğe ait büyüme merkezleri ve yerlerinin faaliyetleri Büyüme yeri tanımı
Büyüme ve gelişim terminolojisi ve temel prensipleri, Fonksiyonel Matriks Teorisi Yer değiştirme yeniden şekillenme tanımı
Moss’un fonksiyonel matriks teorisinin örneklerle tanımı
Kafa kaidesi ve kubbesi prenatal-postnatal Kafa kaidesi ve kubbesinin prenatal ve
 postnatal dönemlerde büyüme ve gelişiminin incelenmesi
Mandibula, prenatal-postnatal Mandibulanın prenatal ve postnatal dönemlerde büyüme ve gelişiminin incelenmesi
Maksilla, prenatal-postnatal Maksillanın prenatal ve postnatal
dönemlerde büyüme ve gelişiminin incelenmesi
Dental arkların büyümesi ve gelişimi Süt dişlen-meden daimi dişlenmeye geçiş Nötral okluzyonun oluşmasında ve kesici
dişlerin sürmeleri sırasında önemli rol
oynayan faktörler
Kraniofasial kompleksin bir bütün olarak değerlendirilmesi Kraniofasial komplekste yer alan çene ve yüz kemiklerinin büyüme ve gelişimlerinin birlikte incelenmesi
Normal kavramı, fonksiyonel anatomi Çene yüz sisteminde normal kavramı
Normal kavramı, fonksiyonel anatomi Normal, anatomi, fonksiyon
İskeletsel anomaliler (sagittal, vertikal, yatay yönler) İskeletsel Kl I, II, III’ün tanımı ve özellikleri, dentoalveolar kompanzasyon