Ortodonti Anabilim Dalı

Also available in: English

Kuruluş
Yakın Doğu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, 1 Ekim 2007 tarihinde, Yakın Doğu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi arasında yapılan protokol gereği, Prof. Dr. Hakan GÖGEN başkanlığında, Dr. Diş Hek. Beste KAMİLOĞLU, Dr. Diş Hek. Öykü DALCI ve Diş Hek. Gizem ALTUĞ ve Diş Hek. Levent VAHDETTİN’den oluşan kadro ile kurulmuştur. Amacımız diş hekimliği öğrencilerine bir ortodonti vizyonu kazandırırken, doktora öğrencilerimizin de hem klinik hem de bilimsel olarak kapsamlı bir ortodonti eğitimi almalarını sağlamaktır. Ayrıca kliniğimize başvuran her türlü ortodontik probleme sahip hastalarımıza da en iyi tedavi imkanını sunmaktır. Anabilim dalımız hem teknolojik hem de bilimsel olarak yenilikleri takip eden çağdaş bir bölümdür.

Misyon
Anabilim Dalımızın misyonu, diş hekimliği fakültesini bitiren öğrencilerimizin, muayene ettikleri vakalardaki ortodontik problemleri teşhis edip, hastalarını bilgilendirebilecek ve gerektiğinde koruyucu, önleyici ve basit ortodontik müdahalelerde bulunabilecek temel ortodontik bilgileri edinmelerini sağlamaktır. Ortodonti doktorası yapan öğrencilerin de, her türlü ortodontik probleme en iyi şekilde müdahale etmelerini sağlayacak klinik yetkinliğe ulaşmalarının yanı sıra, ortodontinin biyolojik temellerini en iyi şekilde öğrenerek, bilimsel olarak da mükemmel yetişmelerini sağlamak ve araştırmalarda aktif olarak görev almalarını sağlamaktır. Tüm yaş gruplarından olan hastalarımıza en son bilimsel gelişmeler ışığında, çağdaş ve kapsamlı tedavi olanağı sunmak, zamanında ve gerekli şekilde tedavilerini gerçekleştirmek ve multidisipliner yaklaşımlarla erişkin hastalarda da optimum tedavi sonuçlarına ulaşmaktır. Bunun yanı sıra bilimsel araştırmalarla Ortodonti branşının gelişimine katkıda bulunmak ve bilimsel alanda fakültemizin adını duyurmaktır.

Vizyon
Ortodonti Anabilim Dalı, verilen yükseklisans ve doktora eğitiminin seviyesi, yapılan araştırmaların kapsamı ve hastalara sunulan tedavi hizmetlerinin kalitesi ile alanında öncü bir bölüm haline gelecektir. Her geçen gün artan teknolojik ve bilimsel yenilikleri zamanında takip eden ve yenilikleri verilen eğitim, araştırma ve hastalara sunulan hizmete yansıtan çağdaş ve yenilikçi bir bölüm olacaktır.