Doktora

Doktora Dersleri

Zorunlu Dersler
Güz Dönemi

Kod Ders Adı T U K
DEN601 İn Vitro ve İn Vivo Smear İncelemeleri 3 0 3
DEN602 Pulpa ve Hastalıklarının Sınıflandırılması 3 0 3
DEN603 Kanal Dolgu Teknikleri ve Prognozları 3 0 3
DEN604 Travmatik Yaralanmalar ve Tedavileri 3 0 3
DEN605 Retreatment Yöntemleri Ve Prognozu 3 0 3
DEN606 Tek Seans Kanal Tedavileri 3 0 3
DEN607 Akut Alevlenmeler ve Tedavileri 3 0 3
TOPLAM KREDİ 21

Seçmeli Dersler
Bahar Dönemi

Kod Ders Adı T U K
DEN608 Endodontik Tedavi Sonrası Üst Yapı Uygulamaları 1 0 1
DEN609 Spesifik Kanal Genişletme Yöntemleri 2 0 2
DEN610 İnternal Ve External Kök Rezonpsiyonları 1 0 1
DEN611 Endodontide giriş kaviteleri preparasyonu ve kök kanal anotomileri 2 0 2
DEN612 Endodontik Komplikasyonlar ve Çözümleri 2 0 2
DEN613 Kök Kanal Boyu Tespit Yöntemleri 1 0 1
DEN614 Kök Kanal Dolgu Maddelerinin Sitotoksik Etkileri 2 0 2
DEN615 Endodontik Mikrobiyoloji 1 0 1
DEN616 Retrograd Dolgu Maddeleri 1 0 1
DEN617 Endodontide Lazer 0 1
DEN618 Kanal Tedavisinde Kullanılan Medikamanlar 2 0 2
DEN619 Endodontik Tedavi Sırasında Çapraz Enfeksiyonlar 0 1
DEN620 Endodontik Cerrahi 1 0 1
DEN621 Endodontik Tedavide Perforasyonlar
ve Tedavileri
2 0 2
DEN622 Endodontide Kullanılan Kanal Aletleri 2 0 2
DEN623 Endodontik Tedavide Başarısızlık 2 0 2
DEN624 Endodonti alanındaki son teknolojik gelişmeler 2 0 2
DEN625 Kronik Apikal Lezyonlu Dişlerin Endodontik Tedavileri 2 0 2
DEN626 Anomaliler ve Endodonti İlişkileri 2 0 2
DEN627 Ortodontik Tedaviler ve Endodonti İlişkileri 1 0 1
DEN628 Endodontik Açıdan Önemli Sistematik Hastalıklar 2 0 2
DEN629 Endodontide Kullanılan Dijital Radyografi Teknikleri 1 0 1
DEN630 Geriatrik Endodonti 2 0 2
DEN631 Endodontide Teşhis Ve Tedavi Planlaması 2 0 2
DEN632 Vital Pulpa Tedavileri (Kuafaj, Amputasyon) 2 0 2
DEN633 Kök Kanallarının Dezenfeksiyonu 2 0 2
DEN634 Isı Ve Işık İle Uygulanan Bleaching Tekniği Ve Prognozu 2 0 2
DEN635 Konvansiyonel Kanal Preparasyon Teknikleri 2 0 2
DEN636 Endodontik Mikroskop 2 0 2
DEN637 Kanal Tedavisi Sonrası Periapikal Doku İyileşmeleri 2 0 2
DEN638 Kök Kanal Patları 2 0 2
DEN639 Kanal Tedavilerinde Kullanılan İrrigasyon Solüsyonları 2 0 2
DEN640 Biyoistatistik 1 0 1
DEN641 Araştırma metodları 1 0 1
DEN642 Ergonomi 1 0 1