Endodonti

Also available in: English

Kuruluş
2007-2008 Eğitim-öğretim yılında 1 Profesör 1 Uzman ve 1 Araştırma Görevlisi kadrosu ile kurulmuştur.
En yeni ve modern tekniklerle donatılmış olan bilim dalımızda öğrencilere 3. sınıfta pratik ve teorik, 4. sınıfta teorik ve klinik, 5. sınıfta klinik eğitimi verilecektir. Kliniğimize gelen hastalara en modern tedavi yöntemleri uygulanarak hizmet verilecektir.
Lisans ve lisansüstü öğrencilere komplike vakalar karşısında hangi tür uygulamalar yapmaları gerektiği öğretilerek, bu gibi vakalarla karşı karşıya kaldıklarında güvenli klinik çalışma yapma becerisi kazandırılacaktır. Ayrıca son yapılan araştırmaların ışığı altında bilimsel çalışmalar yürütülecektir. Doktora ve yüksek lisans öğrencilerine eğitim verilicektir.

Misyon
Evrensel ve etik değerlere sahip, çağdaş bilgi ve teknikleri özümsemiş, yeniliklere açık, toplumun endodontik sorunlarının teşhis ve tedavisinde yetkin diş hekimi ve uzman yetiştiren, endodontik sorunları bilimsel düzeyde saptayan, yenilikçi ve paylaşımcı bir ekip çalışması ile toplumun ağız ve diş sağlığı için hizmet veren bir bilim dalıdır.

Vizyon
Tüm unsurlarıyla çağdaş gereksinim ve öngörüler doğrultusunda, en üst düzeyde endodontik eğitim ve öğretim programları düzenlemek, bunları sürekli güncellemek, çağdaş düzeyde tutmak, araştırmaya dayalı öğrenmeyi amaçlayan yöntemler uygulamak, bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri yaratmak, eğitim,öğretim ve araştırmada disiplinler arası yaklaşımları öne çıkarmak,bunları geniş katılımlı programlar olarak yaşatmak ve uygulamak,topluma eğitim ve klinik hizmetler konusunda destek olmaktır.