Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Also available in: English

Kuruluş
Anabilim Dalımızda, 3., 4. ve 5. sınıflara teorik ve klinik uygulamalar ile yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. Anabilim Dalımızın iki kliniği vardır. Oral Diagnoz Kliniğinde 4 adet ünitle hastanın klinik muayenesi yapılmakta, Radyoloji Kliniğinde ise radyografik incelemeleri gerçekleştirilmektedir. Radyoloji Kliniğinde 2 adet dental röntgen cihazı, 1 adet dijital panoramik görüntüleme cihazı ve 2 adet dijital görüntüleme cihazı (fosfor plak ve CCD), 1 adet dental volumetrik tomografi cihazı, 1 adet Medart Vistron CT enjeksiyon sistemi, Medikal mönitör ve çeşitli bilgisayar yazılımları, fakültemize başvuran hastaların radyografik incelemeleri için ve akademik çalışmalarda kullanılmaktadır.

Amaçlar
Hastaların teşhis ve tedavi planlamasını yapabilecek, gerekli olan radyoloji tekniklerini uygulayacak ve yorumlayabilecek, bu alanlarda araştırma tasarlayacak, yürütecek ve sonuçlarını yorumlayabilecek; bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış uzmanlar yetiştirmek.

Hedefler
1.Bilgi: Hastalardan anamnez alma, Extra-oral ve intra-oral muayene yapabilme, radyasyon, radyasyon zararları ve radyasyondan korunma ile bilgiler edinme.İntra ve extra oral radyografi tekniklerini öğrenme ve radyografları değerlendirebilme. Kaliteli radyograf elde edilmesini sağlayacak şartları hazırlama.Hastanın sistemik bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi. Ağrı mekanizması, vital bulgular hakkında bilgi edinme. Maksiller sinüs tükürük bezleri, eklem patolojileri ve radyolojileri hakkında bilgi edinme. Laboratuar tetkikleri, tanı ve tedavi planlaması hakkında bilgi edinme. İmplant uygulaması ve sonrasında radyografik değerlendirmeleri yapabilme. Kemikteki radyoopak, radyolusent ve yumuşak dokuyu ilgilendiren lezyonlar hakkında bilgi edinme. 2.Beceri: Radyograf elde edilirken gerekli olan röntgen cihazlarını ve otomatik banyo cihazlarını kullanabilme. Araştırmalarda kullanılan yöntemleri uygun şekilde uygulama yürütme. 3.Tutum: Araştırmalarda etik değerlere uyma. Bilimsel yöntemlerin gücünü anlama, benimseme. Hasta haklarına uyma. İnsan ilişkilerinde doğru, dürüst, tutarlı davranışlar sergileme. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve mesleki uygulamalardaki değişimlere cevap vermek için, sürekli yeni bilgilere ulaşma alışkanlığı edinme, yaşam boyu kendi kendine öğrenmenin önemini kavrama.

Misyon
Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalının misyonu, doktora öncesi ve sonrası diş hekimliği öğrencilerinin eğitimi, yardımcı sağlık personeli, yurtdışı öğrenci değişim programı ile gelen öğrencilere, diş hekimlerine oral diagnoz ve radyoloji ile ilgilenen diğer sağlık elemanlarına ile ilgili eğitimi vermek; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hastaların ağız sağlığını daha üst seviyeye taşımaktır.

Visyon
Anabilim Dalımız kendi alanımızdaki keşifleri, teknolojik ilerlemeleri takip, geliştirme ve öncülük etmeyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına oral patoloji konusunda hizmeti ilke edinmiştir.