İletişim

İsim – Soyisim Görev Dahili
Prof. Dr. İsmail Hakkı MİRİCİ Dekan
Doç. Dr. Yağmur ÇERKEZ Dekan Yardımcısı 5391
Doç. Dr. Umut AKÇIL Dekan Yardımcısı 5391