Dersler

  • Alana Uygun Temel Dersler
  • Alana Uygun Dersler
  • Alan içi Seçmeli Dersler
DERS KODU DERS ADI KREDİ AKTS DERS SAATİ LAB UYGULAMA ÖĞRENME OTURUMLARI
BP D O
1. YIL / 1. DÖNEM ZEO 101 Özel Eğitim 4 7 4 2 0 2 3 1 1
TUR 103 Türkçe 1: Yazılı Anlatım 2 2 2 2 0 1 0 0 1
ING 101 Yabancı Dil 1 3 3 3 3 0 0 1 1 1
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2 2 2 0 0 1 0 1
BİL 101 Bilgisayar 1 3 4 3 2 1 1 1 1 1
AEF 107 Psikolojiye Giriş 3 4 3 3 0 1 1 1 1
AEF 101 Eğitim Bilimine Giriş 3 4 3 3 0 1 1 1 1
1. YIL / 2. DÖNEM ZEO 102 Zihinsel Engelliler ve Eğitimi 3 6 3 3 0 2 1 1 1
TUR 102 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 2 2 2 0 1 0 0 1
ING 102 Yabancı Dil II 3 3 3 3 0 0 1 1 1
AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 2 2 2 0 0 1 0 1
BİL 102 Bilgisayar II 3 4 3 2 1 1 1 1 1
ZEO 112 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 2 4 2 2 0 1 1 1 1
AEF 114 Bireysel Farklar ve Psikoloji Yaklaşımları 3 5 3 3 0 2 1 1 1
AEF 102 Eğitim Psikolojisi 3 4 3 3 0 1 1 1 1
2. YIL / 1. DÖNEM ZEO 201 Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi 2 4 2 2 0 1 1 1 1
ZEO 203 Erken Çocuklukta Özel Eğitim 3 4 3 3 0 1 1 1 1
ZEO 205 Uygulamalı Davranış Analizi 4 6 4 4 0 2 2 1 1
SAB 207 Seçmeli 1 3 5 3 3 0 2 1 1 1
SGK 209 Seçmeli 1 2 4 2 2 0 1 1 1 1
AEF 211 Eğitsel-Davranışsal Ölçme Değerlendirme 4 5 4 4 0 1 1 1 1
AEF 201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 4 3 3 0 1 1 1 1
2. YIL / 2. DÖNEM ZEO 202 Zihin Engellilere Beceri ve Kavram Öğretimi 3 4 3 3 0 1 1 1 1
ZEO 204 Zihin Engellilere Matematik Öğretimi 4 5 4 4 0 1 2 1 1
ZEO 206 Zihin Engellilere Resim İş Öğretimi 2 3 2 2 0 0 1 1 1
ZEO 208 Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri 2 3 2 2 0 1 1 1 0
ZEO 210 Hayat Bilgisi Ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 3 5 3 3 0 1 2 1 1
ZEO 212 Zihin Engellilere İletişim Becerilerinin Kazandırılması 3 5 3 3 0 1 2 1 1
SAB Seçmeli 2 3 5 3 3 0
ZEO 216 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları 2 3 2 2 0 1 1 1 0
3. YIL / 1. DÖNEM ZEO 301 Okuma Yazma Öğretimi 3 5 3 3 0 0 2 2 1
ZEO303 Zihin Engellilere Günlük Yaşam ve Sosyal Beceri Öğretimi 4 5 4 4 0 2 2 1 1
ZEO 305 Zihin Engellilere Oyun ve Şarkı Öğretimi 3 4 3 2 1 1 1 1 1
SAB Seçmeli 3 3 3 3 3 0 0 1 1 1
AEF 309 Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları ve Öğretimin Bireyselleştirilmesi 2 3 2 2 0 0 2 0 1
AEF 303 Sınıf Yönetimi 2 4 2 2 0 1 1 1 1
AEF 213 Rehberlik 3 3 3 3 0 1 0 2 1
3. YIL / 2. DÖNEM ZEO 302 Fen Bilgisi Öğretimi 3 4 3 3 0 1 1 1 1
ZEO 304 Aile Eğitimi ve Rehberliği 3 4 3 0 0 1 1 1 1
SAB Seçmeli 4 3 5 3 3 0 0 2 2 1
SAB class=”course-1″Seçmeli 5 3 5 3 3 0 0 2 2 1
AEF 210 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 3 2 2 0 1 1 1 1
AEF 306 Topluma Hizmet Uygulamaları 2 2 2 1 2 0 1 1 1
SGK Seçmeli 2 2 4 2 2 0 1 1 1 1
AEF 304 Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uygulamaları 3 3 3 1 4 0 2 2 2
4. YIL / 1. DÖNEM ZEO 401 Zihin Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı I 3 6 3 3 0 1 2 1 2
AEF 105 Yasalar ve Özel Eğitim 2 3 2 2 0 1 0 1 1
EDS 405 Zihin Engellilerde Öğretmenlik Uygulaması I 6 20 6 1 5 5 5 5 5
4. YIL / 2. DÖNEM ZEO 402 Zihin Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı II 3 6 3 3 0 1 2 1 2
AEF 402 Türk Eğitim sistemi ve Okul Yönetimi 2 4 2 2 0 1 1 1 1
EDS 406 Zihin Engellilerde Öğretmenlik Uygulaması II 6 20 6 1 5 5 5 5 5

PÇ: Problem Çözme  BP: Bilgi Pekiştirici     D: Düzeltici   Ö: Öğretici

tercih robotu