Bölüm Başkan Mesajı

Kuruluş
Yakın Doğu Üniversitesinin Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde Zihin Engelliler Öğretmenliği bölümü 2012 yılında kurulmuştur. Yeni açılan Zihin Engelliler Öğretmenliği bölümü lisans derslerinde; alan dersleri, meslek dersleri (eğitim bilimine giriş, öğretmenlik uygulamaları) ve seçmeli dersler yer almaktadır.

Misyon ve Vizyon

  • Öğrencilere, zihin engelliler öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi ve beceriler kazandırmak,
  • Zihin Engelliler alanında bilgi üreten ve uygulayan, sürekli kendini geliştiren, eğitim ve öğretim ile ilgili sorunlara bilimsel çözümler üreten öğretmenler yetiştirilmek,
  • Özel Eğitim kurumlarında görev yapacak olan zihin engelliler öğretmenlerini yetiştirmek,
  • Eğitim-öğretim hizmetlerinde zihin engelliler öğretmenliği bilgilerini planlayan, tasarlayan, uygulayan ve değerlendirebilen zihin engelliler öğretmenlerini yetiştirme,
  • Zihin Engelliler eğitimi alanına ilişkin araştırma ve projeler hazırlamak,
  • Zihin Engelliler eğitimi disiplin alanına yönelik bilimsel toplantılar düzenlemektir.