Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü

Also available in: English, العربية

Amaç
Zihin engelli bireylerin özellikleri konusunda bilgi sahibi olan, onların bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim verebilecek, Türk eğitim sistemi ve özel eğitim yönetmelikleri konusunda yetkin ve bu doğrultuda çalışabilecek öğretmenler yetiştirmektir Bu doğrultuda, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Bölümü, öğrencilerinin nitelikli bir öğretmen ve araştırmacı olabilmeleri için kendilerine gereken, alana özel genelbilgi ve yaklaşımları öğretmeyi, bunun yanında yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseterek mezuniyetten sonra da sahip oldukları yeterlilik ve bilgileri güncellemeyi hedefleyecek bireyler yetiştirmeyide kendine görev edinmiştir.

Hedef
Zihinsel Engelliler öğretmenliği bölümünün temel hedefi bilimsel araştırmalar önderliğinde

  • evrensel değerlere sahip,
  • çoğulcu ve eleştirel düşünebilen,
  • araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş,
  • çağdaş öğretim yöntemlerini uygulama yetisi olan,
  • özel gereksinimli bireylerin eğitimi ve toplumsal yaşama katılımları için evrensel nitelikte bilgi üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal ve mesleki değerlere saygılı öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Bu bağlamda, 58 dersten oluşan Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı’nın %57’si alana uygun temel derslere, %33’ü alana uygun eğitime, %10’u ise alan içi ve alan dışı seçmeli derslere ayrılmıştır.