Dersler

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
YEÖ 101 Halk (yetişkin) Eğitimine Giriş 3 0 3
YEÖ 103 Kitle İletişimi 3 0 3
YEÖ 105 Kırsal Gelişme ve Toplum Kalkınması 3 0 3
TUR109 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2
BİL 111 Bilgisayar I 2 2 3
ENG 113 Yabancı Dil I 3 0 3
AİT 115 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2
Toplam 18 2 19

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
YEÖ 102 Halk(yetişkin) Eğitiminin Tarihsel Gelişimi 3 0 3
YEÖ104 Yetişkin Psikolojisi 3 0 3
SOS 106 Sosyoloji 2 0 2
TUR 110 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 2
BİL 112 Bilgisayar II 2 2 3
ENG 114 Yabancı Dil II 3 0 3
AİT 116 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2
Toplam 17 2 18

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
YEÖ 201 Yetişkinlerde Öğrenme Kuramları 3 0 3
YEÖ 203 Yetişkin Öğrenmesinde İletişim 3 0 3
CEIT 205 Bilgisayar Ortamında Grafik Tasarımı 2 2 3
CEIT 207 E-öğrenme Uygulamaları 2 2 3
HUK 209 Temel Hukuk 2 0 2
ARY 211 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2
EDS 213 Öğretim Ilke ve Yöntemleri 3 0 3
Toplam 17 4 19

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
YEÖ 202 Yetişkin Eğitimi İlke ve Yöntemleri 3 0 3
YEÖ 204 Ana Baba Eğitimi 3 0 3
GK 206 Öğretim Tasarımı 3 0 3
YEÖ 208 Toplumsal Değişme ve Halk Eğitimi 3 0 3
YEÖ 210 Grup Dinamiği 3 0 3
EDS 212 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3
YEÖ 214 Kitle İletişim Araçları ve Halk Eğitimi 3 0 3
Toplam 20 2 21

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
YEÖ 301 Yetişkin Eğitiminde Program Planlama 3 0 3
YEÖ 303 Halkla İlişkiler:Toplumu Tanıma ve Bilgilendirme 3 0 3
YEÖ 305 Çalışan Çocuklar ve Eğitimi 3 0 3
SBÖ 307 İnsan Hakları ve Demokrasi 2 0 2
YEÖ 309 Halk Eğitimde Örgüt ve Yönetim 3 0 3
GK 311 Uzaktan Eğitim ve Yetişkin Eğitimi 3 0 3
THU 313 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2
EDS 315 Sınıf Yönetimi 2 0 2
Toplam 20 2 21

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
YEÖ 302 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim 3 0 3
YEÖ 304 Avrupa Birliği ve Yaşam Boyu Öğrenme Politikaları 3 0 3
YEÖ 306 İşyerinde Öğrenme ve Değişme 3 0 3
YEÖ 308 Çağdaş Yetişkin Eğitimcileri 3 0 3
YEÖ 310 Müze Pedagojisi 3 0 3
EDS 312 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3
GK 314 Bilgisayar Destekli Eğitim Uygulamaları 3 0 3
EDS 316 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 3
Toplam 23 2 24

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
YEÖ 401 Yetişkin Eğitiminde Proje Geliş. I 3 0 3
YEÖ 403 Yaşlanma ve Yaşlıların Eğitimi 3 2 3
GK 405 Çevrimiçi Öğrenme Uygulamaları 3 0 3
EDS 407 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 3
YEÖ 409 Okuma Yazma ve Yetişkinlerin Temel Eğitimi 3 0 3
EDS 411 Yetişkin Eğitimi Deneyimi 1 4 3
Toplam 15 8 18

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
YEÖ 402 Yetişkin Eğitiminde Proje Glş. II 3 0 3
YEÖ 404 Yetişkin Eğitimi Alan Uygl. 2 4 4
GK 406 Toplantı Organizasyonu ve Yönetimi 2 2 3
EDS 408 Rehberlik 3 0 3
EDS 410 İnsan Kaynakları Eğitimi 2 2 3
Toplam 12 8 16