Yetişkin Eğitimi Öğretmenliği Bölümü

Also available in: English, العربية

Yetişkin Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nün Amaçları;

  1. Öğrencilere, yetişkin eğitimi öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi ve becerileri kazandırmak,
  2. Yaşam boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi alanında bilgi üreten ve uygulayan, sürekli kendini geliştiren, eğitim ve öğretim ile ilgili sorunlara bilimsel çözümler üreten öğretmenler yetiştirmek,
  3. Eğitim-öğretim hizmetlerinde yetişkin eğitimi öğretmenliği bilgilerini planlayan, tasarlayan, uygulayan ve değerlendirebilen yetişkin eğitimi öğretmenlerini yetiştirme,
  4. Yaşam boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi alanına ilişkin araştırma ve projeler hazırlamak,
  5. Yaşam boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi disiplin alanına yönelik bilimsel toplantılar düzenlemektir.