Bölüm Başkan Mesajı

Kuruluş
Yakın Doğu Üniversitesinin Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümü 2012 yılında kurulmuştur. Yeni açılan Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümü lisans derslerinde; alan dersleri, meslek dersleri (eğitim bilimine giriş, öğretmenlik uygulamaları) ve seçmeli dersler yer almaktadır.

Misyon ve Vizyon

  • Öğrencilere, üstün zekalılar öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi ve beceriler kazandırmak,
  • Üstün zekalılar eğitimi alanında bilgi üreten ve uygulayan, sürekli kendini geliştiren, eğitim ve öğretim ile ilgili sorunlara bilimsel çözümler üreten öğretmenler yetiştirilmek,
  • Özel Eğitim kurumlarında görev yapacak olan üstün zekalılar öğretmenlerini yetiştirmek,
  • Eğitim-öğretim hizmetlerinde üstün zekalılaröğretmenliği bilgilerini planlayan, tasarlayan, uygulayan ve değerlendirebilen üstün zekalılar öğretmenlerini yetiştirme,
  • Üstün zekalılar eğitimi alanına ilişkin araştırma ve projeler hazırlamak,
  • Üstün zekalılar eğitimi disiplin alanına yönelik bilimsel toplantılar düzenlemektir.