Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü

Also available in: English, العربية

Amaç
Okullarda görev yapacak olan üstün zekalılar öğretmenlerini yetiştirmek,
Örgün eğitimle yeni tanışan ilköğrenim birinci kademe üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin kırıklığa uğramadan ihtiyaçları olan eğitimi alabilmeleri için, onların özelliklerine uygun eğitim ve öğretimi yürütebilecek sınıf öğretmenleri yetiştirmek,
Bilgilerini üretken ve yaratıcı bir şekilde kullanabilen, eleştirel düşünebilen, kendini tanıyan, toplumsal sorumluluklarının bilincinde olan, diğerleriyle iletişim kurabilen ve sosyal uyum gösterebilen, yani öğrencilerini tüm yönleriyle geliştirebilecek öğretmenler yetiştirmek,

Yukarıda belirtilen nitelikte öğrenciler yetiştirmek için, bizzat öğretmen adaylarının da tüm yönleriyle gelişimini sağlayacak şekilde dersleri işlemek ve içeriği oluşturmak,

Öğretmen adaylarının bu alandaki öğrenimini 4 yıla yayarak, onları öğrendiklerini uygulayabilecek bir düzeye getirmek ve üstünlüğün ve yetenekli olmanın bünyesi ile üstün ve yetenekli çocukların ve onların öğretmenlerinin eğitimine ilişkin araştırma yapmak ve yayınlamaktır.

Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölüm öğretim elemanları ve öğrencileriyle birlikte, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında öncelikle KKTC Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel okulların üstün zekalı öğrenciler ile ilgili ihtiyaçlarına ilişkin raporlar hazırlanacaktır.
Açılması önerilen program, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeleri yakından takip ederek, insan gelişimi açısından kişisel, eğitsel, mesleki gelişimini sürekli olarak izleyebilmek; amaç, süreç ve kazanımlarına ilişkin gerçekçi değerlendirmelerde bulunmak ve sürekli gelişim için belirleyeceği kişisel hedefler doğrultusunda ilerleyebilmeyi, benimsetecektir. Ayrıca bu program, teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek, alanındaki yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans, çalıştay gibi mesleki etkinlikler yoluyla takip edebilmek, kazanımlarını diğer meslektaşlarıyla paylaşabilmek, Üstün Zekalılar Öğretmenliği alanında bilimsel çalışmalar gerçekleştirecektir.

Hedef
Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümünün temel hedefi bilimsel araştırmalar önderliğinde
Açılması önerilen program, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeleri yakından takip ederek, insan gelişimi açısından kişisel, eğitsel, mesleki gelişimini sürekli olarak izleyebilmek; amaç, süreç ve kazanımlarına ilişkin gerçekçi değerlendirmelerde bulunmak ve sürekli gelişim için belirleyeceği kişisel hedefler doğrultusunda ilerleyebilmeyi, benimsetecektir. Ayrıca bu program, teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek, alanındaki yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans, çalıştay gibi mesleki etkinlikler yoluyla takip edebilmek, kazanımlarını diğer meslektaşlarıyla paylaşabilmek, Üstün Zekalılar Öğretmenliği alanında bilimsel çalışmalar gerçekleştirecektir.

Bu bağlamda, 69 dersten oluşan Üstün Zekalılar Öğretmenliği Lisans Programı alana uygun temel derslere, alana uygun eğitime, alan içi ve alan dışı seçmeli derslere ayrılmıştır.