Türkçe Öğretmenliği Bölümü

Amaç
Türkçe Öğretmenliği Bölümünün misyonu çağın bilgi toplumuna uygun, bulunduğu çevreye kolaylıkla uyum sağlayabilen, yaratıcı, düşünen, eleştiren, kendini geliştirebilen ve düşüncelerini ifade edebilen bireyleri yetiştirebilecek düzey ve kapasitede öğretmen/eğitimciler ve bu öğretmen/eğitimcilerin yetişmesine katkıda bulunacak olan eğitimciler, araştırmacılar yetiştirmektir. Türkçe Öğretmenliği Bölümünün vizyonu, evrensel değer ve kalite anlayışı ile eğitim veren, bilimsel araştırma ve yayınları ile önde gelen, ayrıca mezun ettiği öğrencileri ile Türkçenin eğitim ve öğretimine hizmet verecek nitelikli elemanlar yetiştiren bir bölüm olarak tanınmaktır.

Hedef
Türkçe Öğretmenliği Bölümünün temel hedefi bilimsel araştırmalar önderliğinde,

  • evrensel değerlere sahip,
  • çoğulcu ve eleştirel düşünebilen,
  • araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş,
  • çağdaş öğretim yöntemlerini uygulama yetisi olan,
  • Türk diline, Türkçe öğretmenliği ve Türk edebiyatı alanlarına hâkim öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Bu bağlamda, 59 dersten oluşan Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı’nın %58’i alana uygun temel derslere, %19’u alana uygun eğitime, %23’ü ise alan içi ve alan dışı seçmeli derslere ayrılmıştır.

Türkçe Öğretmenliği Bölümü