Dersler

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
TTO 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2 3 4
EDS 101 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3
TUR101 Türk Dili I 2 0 2
ENG101 İngilizce I 3 0 3
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2
MAT101 Matematik I 3 0 3
TT0 103 Temel Tasarım I 2 2 3
Toplam 17 3 20

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
TTO 102 Teknik Resim 2 2 3
EDS 102 Gelişim ve Öğrenme 3 0 3
TUR102 Türk Dili II 2 0 2
ENG102 İngilizce II 3 0 3
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2
MAT102 Matematik II 3 0 3
TT0 104 Temel Tasarım II 1 3 3
TT0 105 Grafik Sanatlar Teknolojisi 2 2 3
Toplam 17 4 22

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
TTO 201 Bilgisayar Destekli Tasarım I 2 2 3
TTO 207 Programlama Dilleri I 3 2 4
TTO205 Bilgisayar Destekli Animasyon I 2 2 3
TTO251 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3
BDT209 Grafik Tasarımı 0 4 2
ENG 203 Mesleki İnglizce I 3 0 3
EDS 253 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3
Toplam 15 6 21

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
BDT202 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2 2 3
TTO 208 Programlama Dilleri II 3 2 4
TTO206 Bilgisayar Destekli Animasyon II 2 2 3
TTO204 Eğitimde Sosyal Medya Yönetimi 2 2 3
TTO252 Öğretim Tasarımı 2 2 3
ENG 204 Mesleki İnglizce II 3 0 3
Seçmeli I (Alan) 3 0 3
Toplam 17 5 22

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
TTO357 Uzaktan Eğitim 2 2 3
TTO353 Web Tasarımı 2 2 3
EDS355 Sınıf Yönetimi 2 0 2
EDS357 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 3
EDS331 Yetişkin Eğitimi 2 0 2
TTO362 Multimedya ve Reklamcılık 3 1 4
TTO354 İnternet Programcılığı Tasarımı 3 2 4
Toplam 16 5 21

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
TTO359 ÇokluOrtam Tasarımı ve Üretimi 2 2 3
TTO 358 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 2 2 3
TTO338 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 3
TTO360 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2
EDS 356 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2
TTO355 Eğitsel Mobil Uygulama Tasarımı 3 2 4
Seçmeli II (Alan) 3 0 3
Toplam 15 5 20

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
TTO461 Proje Tasarlama ve Geliştirme– I 2 2 3
TTO465 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri 2 2 3
EDS 461 Okul Deneyimi 1 4 3
Sistem Analizi ve Tasarımı 2 3 4
Seçmeli III (Alan) 3 0 3
Seçmeli I (Genel Kültür) 2 0 2
Toplam 12 6 18

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI T U K
TTO 462 Proje Tasarlama ve Geliştirme– II 2 2 3
EDS 408 Rehberlik 3 0 3
EDS 462 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5
Seçmeli IV (Alan) 2 2 3
Seçmeli II (Genel Kültür) 2 0 2
Toplam 11 5 16
Genel Toplam Teorik Uygulama Kredi
120 39 160

SEÇMELİ DERSLER

Alan Bilgisi

KODU DERSİN ADI T U K
TTO261 Çizim Tekniği 2 2 3
TTO262 Görselleştirme I 3 0 3
TTO267 Eğitsel Amaçlı Web Sayfası Tasarımı 2 2 3
TTO268 Eğitsel Çocuk Oyunları Tasarımı 1 3 3
TTO340 Etkileşimli Materyal Tasarımı I 2 2 3
TTO341 Etkileşimli Materyal Tasarımı II 2 2 3
TTO 329 Ders Yönetim Sistemleri 2 2 3
TTO418 Eğitim Yazılımları Tasarımları, Geliştirilmesi ve Değerlendirmesi 2 2 4
TTO419 Grafik ve Tasarımda Hazır Kütüphane Kullanımı 2 2 3

Öğretmenlik Meslek Bilgisi

KODU DERSİN ADI T U K
EDS 223 Özel Eğitim 3 0 3
EDS 225 Eğitim Sisteminde Sorunlar, Eğilimler ve Gelişmeler 3 0 3
EDS 227 Eğitim Sosyolojisi 3 0 3
EDS 329 Karşılaştırmalı Eğitim 2 2 3
EDS 263 Eğitim Ekonomisi 3 0 3
EDS 443 Eğitimde Yeni Yönelimler 3 0 3

Genel Kültür

KODU DERSİN ADI T U K
TTO 469 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 2 2 2
TTO 470 Çevre ve Doğa Eğitimi 2 2 3
TTO 471 Toplum ve Eğitim 3 0 3
TTO 472 Toplam Kalite Yönetimi 2 2 3
TTO 422 Eğitim Felsefesi 3 0 3
TTO 474 Toplum ve Bilgi Yönetimi 3 0 3
TTO 475 Etkili İletişim 3 0 3
TTO 476 İşletme Yönetimi 3 0 3
TTO 477 Uzlaşım Eğitimi 3 0 3

Ders İçerikleri

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

TTO 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (2-3-4)
Temel terimler ve kavramlar, İşletim sistemleri giriş (Windows), Kelime işlemciler (Word), Veri ve grafik işlemi (Excel), Sunu hazırlama (Power Point), Veri iletişimi ve bilgi ağları kullanma, İnternete giriş, E-posta, Tartışma grupları, Forumlar, FTP, Web ve bilgi tarama sistemleri, İnternetle bilgi yayma, Web ‘de yayınlama, HTML ‘ye giriş.

EDS101 Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3)
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

TUR 101 Türk Dili I (2-0-2)
Dersin içeriğini: Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller vesınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçe’deki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçe’deki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

ENG 101 Yabancı Dil I (3-0-3)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

MAT 101 Matematik I (3-0-3)
Doğal sayılar kümesi, tamsayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi, gerçel sayılar kümesi ve özellikleri. İkinci dereceden denklem ve eşitsizlikler, doğrunun analitik incelenmesi, çemberin analitik incelenmesi ve ilgili uygulamalar. Fonksiyon kavramı, polinomlar, rasyonel fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve bunların terslerinden oluşan elemanter fonksiyonlar. Fonksiyonların grafikleri. Tümevarım ilkesi, toplam ve çarpım sembolü özellikleri, dizi veserilerle ilgili temel kavramlar. Karmaşık sayılar ve özellikleri.

TTO 103 Temel Tasarım (2-2-3)
Tasarımın tanımı, Tasarım ilkeleri ve temel kavramlar, Tasarımda çizgi, renk, dolgu kavramları, Tasarımda görsellik, Tasarımda işlevsellik, Görsel algılama, Tasarım sanat ilişkisi.

Bahar Dönemi

TTO 102 Teknik Resim (2-2-3)
Temel teknik resim bilgileri, Çizim araçlarının tanımı, Çizgi tiplerinin tanımı, Teknik yazı ve özellikleri, Parçalara ait üç görünüşün çizilmesi, İki görünüşten üçüncü görünüşün elde dilmesi, Kesit alma, Ölçülendirme, Üç boyutlu çizimler, Perspektif resimler ve çeşitleri.

EDS102 Gelişim ve Öğrenme (3-0-3)
Gelişimle İlgili Temel Kavramlar: Gelişim, Büyüme, Olgunlaşma; Gelişim İlkeleri ve Ödevleri; Gelişimin Boyutları: Fiziksel, Bilişsel, Psikolojik, Sosyal, Ahlaki; Kişilik Gelişimi Kuramları: Psikoseksüel gelişim kuramı, Psikososyal gelişim kuramı; Öğrenme Psikolojisinin Temel Kavramları; Öğrenmede Davranışçı Kuramlar: Klasik koşullama, Edimsel koşullama, Sosyal öğrenme kuramı; Öğrenmede Bilişsel Kuramlar: Algı, Hafıza, Dikkat; Öğrenme Stilleri ve Stratejileri; Öğrenme Sürecinde Bireysel Farklılıklar; Öğretim Sürecinde Bireysel Farklılıkların Önemi.

TUR 102 Türk Dili II (2-0-2)
Dersin içeriğini: Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçe’deki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçe’deki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

ENG 102 Yabancı Dil II (3-0-3)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2)
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

MAT102 Matematik II (3-0-3)
Riemann toplamları ve belirli integralin tanımı, antitürev ve genel antitürev, integral hesabın temel teoremi, belirsiz integralin tanımı, integral alma teknikleri (değişken değiştirme, kısmi integrasyon, trigonometrik eşitliklerden yararlanma, trigonometrik ve hiperbolik değişken değiştirme, basit kesirlere ayırma) sayısal integrasyon (orta nokta yöntemi, yamuklar yöntemi ve Simpson yöntemi), genelleştirilmiş integraller, integralin bazı uygulamaları (eğriler arasında kalan alan, dönel yüzeylerin hacimleri ve yüzey alanları, eğri uzunlukları).Lineer cebir, matris ve uygulamaları.

TTO104 Temel Tasarım II (1-3-3)
Bu derslerde öğrenciler, görsel ve kavramsal alanda çok değişik kaynaklardan, model ve düşüncelerden yola çıkarak temel tasarım projeleri üzerinde çalışırlar. Dersin bir amacı da, öğrencilerin tasarım ve çizgisel anlatım yeteneklerini kendi eğilimleri doğrultusunda geliştirmektir. Bu çalışmalarda hedef alınan nokta, Grafik Tasarımda kalite öğelerini kavramak ve bu yolla öğrencilerin görme/algılama düzeylerini geliştirmektir.

TTO105 Grafik Sanatlar Teknolojisi (2-2-3)
Grafik Tasarımda kalite öğelerini kavramak ve bu yolla öğrencilerin görme/algılama düzeylerini geliştirmektir. Oluşturulacak farklı projelerde, haber fotoğrafları, yazı karakterleri, basılı ilanlar, illüstrasyonlar kullanılır.

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

TTO 201 Bilgisayar Destekli Tasarım II (2-2-3)
İleri seviye CAD (Unigraphics, Pro Engineer veya Ideas v.b.) yazılımlarının genel tanımı, Bu programlardan bir tanesinin öğretilmesi ve Auto CAD Programında 3D çizim, Pratikte modelleme esaslarının programlar üzerinde anlatılması..

TTO 207 Programlama Dilleri I (3-2-4)
Algoritmaya giriş, akış şemaları ile problem çözme, çalışma zamanı ve kompleksite kavramları, sıralama algoritmaları, özyineleme ve ikili ağaç gösterimleri, indirgeme bağlantıları, veri yapılarında ikili arama teknikleri, matrisler ve matrisler üzerine işlemler. Programlama dillerinde temel kavramlar: Atom, nesne, ifade, deyim, bildirim, tanımlama, sabit kavramları ve uygulamaları. Sayı sistemleri, fonksiyonlar, başlık dosyalarının kullanımı. Faaliyet alanı ve ömür. Global ve local (yerel) değişkenler. Operatörler: Aritmetik, mantıksal, karşılaştırma, gösterici (Pointer), bitsel ve diğer operatörler. Kontrol deyimleri (if, if/else) ve iç içe kullanımları. Döngü deyimleri (while, do/while, for); Sonsuz döngü kavramı ve kullanım alanları; İç içe döngüler. Programlama dilinde verimlilik ve okunabilirlik. Programlama dilinin standart fonksiyonları ve bu fonksiyonların oluşturulması. Tür dönüşümleri. Rasgele sayı üretimi ve kullanım alanları. Diziler ve dizilerle ilgili algoritmalar. Dosya işlemleri.

TTO 205: Bilgisayar Destekli Animasyon I (2-2-3)
Bilgisayarda animasyon esaslarına giriş, Matematiksel temeller, 3D Studio Max yazılımının öğretilmesi, Basit animasyon dizayn ve uygulamalarına giriş.

TTO251: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2-2-3)
Öğretim analizi, amaçların sınıflandırılması, amaç analizi, öğrenen analizi, içeriği planlama, alıştırmaları ve geribildirimi planlama, değerlendirmeyi planlama, iki boyutlu görsel öğrenme-öğretme araçları, klasik eğitim teknolojileri, modern eğitim teknolojileri, öğretim materyali seçim prosedürü, materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleri, tasarım öğeleri, ders materyali geliştirme yönetimleri, alanla ilgili geliştirilen materyaller, görsel, işitsel ve görsel-işitsel materyallerin geliştirilmesi, öğretim materyallerinin ders ortamında kullanım örnekleri.

TTO: 209 Grafik Tasarımı (0-4-2)
Grafik tasarımının esasları, Grafik tasarımında kullanılan teknikler, Grafik Tasarım programı (Corel Draw) kullanma kabiliyetini geliştirme, Afiş ve logo tasarımının esasları ve bilinen bir grafik programı yardımı ile bunların yapılması.

EDS253: Öğretim İlke ve Yöntemleri (3-0-3)
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

Bahar Dönemi

TTO 202: Bilgisayar Destekli Tasarım II(2-2-3)
III: yarıyılda Bilgisayar Destekli Tasarım I dersinde öğretilen yazılımın kullanım yeteneğinin artırılması, İleri modelleme tekniklerinin gösterilmesi, Programın üst seviyede kullanımı.

TTO208 Programalama Dilleri II (3-2-4)
Görsel ortam ve net ortamında programlamanın kuralları, C# gibi bir görsel yazılımın tasarım ve uygulaması, C# programının genel yapısı, veri türleri, değişkenler, standart işlemler, alt programlar, seçim komutları, döngüler, veri tabanı, kullanıcı tanımlı veri türleri.

TTO206 Bilgisayar Destekli Animasyon II (2-2-3)
3D Studio Max yazılımının ileri seviyede öğretilmesi, Programla animasyon hazırlanması

TO204 Eğitimde Sosyal Medya Yönetimi (2-2-3)
Sosyal Medya Yönetimi günümüzün modern işletmesinin temel süreçlerinden biri haline gelmiştir. Bu süreçte, üretim, pazarlama, satış, eğitim, insan kaynakları kendini yeniden tanımlar hale gelmiştir.

TTO252 Öğretim Tasarımı (2-2-3)
Öğretim ortamı, öğrenci, içerik ve örgüt (organizasyon) analizi, eğitim amaçlarının belirlenmesi, öğretimsel hedeflerin yazımı, öğretim teorileri ve stratejileri, hedeflere, içeriğe ve ortama uygun öğretim materyali seçimi ve geliştirilmesi, öğretimin tasarımı, öğretim tasarımı teorileri kullanarak öğretimin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi.

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

TTO357: Uzaktan Eğitim (2-2-3)
Uzaktan eğitime giriş, uzaktan eğitimin kullandığı öğretim ortamları, uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler: TV, Video, Radyo ve Yazılı materyaller. Bu teknolojilerin planlanmasında, hazırlanmasında ve uygulamasında kullanılan teknik ve yöntemler. Uzaktan eğitim ile ilgili temel kavramlar, radyo ile öğretimin yapısı ve işleyişi, Video ve film katalogları, eğitsel televizyonun tarihi gelişimi ve yapılmış araştırmalar, çocuk TV programları ve önemi, yetişkin TV programları ve önemi, açık lise programlarının analizi, açık üniversite programlarının analizi, internet okulları ve sanal sınıflar, iletişim ve enformasyon teknolojilerinin uzaktan eğitim süreci görüş açısıyla yorumlanması, uzaktan eğitimde uydu teknolojileri.

TTO 353: Web Tasarımı (2-2-3)
Web tasarımı amaç ve özellikleri, HTML komutları, Front Page ile tasarım, Java script uygulamaları.

EDS355: Sınıf Yönetimi (2-0-2)
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

EDS 357 Özel Öğretim Yöntemleri I (2-2-3)
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

EDS 342 Yetişkin Eğitimi (3-0-3)
Yetişkinlerde öğrenme öğretme süreci ile ilgili temel kavramlar, yetişkin eğitimi etkinlikerini planlama, programlama, yürütme ve değerlendirme süreçerinin temel ilkeleri, yetişkin eğitiminde kullanılabilecek yöntem ve teknolojilerin kullanımı, yetişkinlerde eğitici-yetişkin ilişkileri, örnek yetişkin programlarının hazırlanması.

TTO362 Multimedya ve Reklamcılık (3-1-4)
İnteraktif eğitim araçlarının üretiminde kullanılan (Macromedia Director v.b.) programlarından birinin öğretilmesi, Ses ve görüntü işleme yazılımlarının kullanımı.

TTO354 İnternet Programcılığı Tasarımı (3-2-4)
İnternet temel kavramları, tasarım planlama ve web tasarımına giriş, web sitesi hazırlamada dinamik sayfa tasarımını anlayabilme ve CGI dilleri, JavaScript, istemci/sunucu mimarisi, sunucu için gerekli programları kurabilme ve ayarlayabilme, ASP.NET ve kontrolleri, proje geliştirme.

Bahar Dönemi

TTO 359 Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi (2-2-3)
PC ortamında kullanılan yazarlık sistemlerinin tanıtılması, ders yazılımı hazırlama aşamaları ve yazılımlara göre planlanması, ekran tasarımı ilkeleri, kullanılacak resim, ses, film vb. malzemelerin düzenlenmesi için kullanılan yazılımlar, yazılımda canlandırma ve hareketlerin kullanılması, yazılımlara resim, film, animasyon vb. bileşenlerin eklenmesi, ses ve gerçek zamanlı filmlerin eklenmesi, kullanıcı etkileşimi, geri bildirim teknikleri, çoklu ortam yazılımlarında kullanıcı dolaşımı (navigasyon), ekran tasarımı ve düzenlemesi, çoklu ortam yazılımlarının paketlenmesi, yayınlanması, çoklu ortam uygulamaları hazırlanması, çoklu ortam uygulamalarının değerlendirilmesi.

TTO 358 Veri Tabanları Yönetim Sistemleri (2-2-3)
Bu dersin amacı, öğrencilere veritabanı tasarımı süreci hakkında bilgi vermek, ihtiyaçları belirleyerek bir veritabanı tasarlayabilmek, tasarı için gerekli araçların kullanımı öğrenmek ve veritabanı üzerinde ihtiyaca uygun SQL sorgularını geliştirmektir.

TTO 338 Özel Öğretim Yöntemleri II (2-2-3)
Mikro Öğretim uygulamaları (Bilgisayar dersi Öğretim Programından seçilecek konularda öğrencilerin, sınıfta plan hazırlayıp, ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders sunmaları ve sunuların öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi). Alana özgü uygulamalar (uzaktan kontrol sistemleri, laboratuar çalışmaları v.b.). Bilgisayar Laboratuvar ortamlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, bilgisayar eğitiminde ölçme ve değerlendirme: portfolyo uygulamaları, performans testleri, gözlem formları vb. Öğretmenlik yeterlikleri.

TTO 360 Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2-2)
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

EDS356 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2)
Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

TTO335 Egitsel Mobil Uygulama Tasarımı (3-2-4)
Mobil işletim sistemleri için tekil veya çoğul uygulama geliştirme, mobil uygulama platformlarını tanır, mobil uygulama geliştirebilmek için gerekli donanım ve yazılımları seçebilir, mobil uygulama platformu için gerekli yazılımları kurar, mobil Uygulama Ortamını etkin olarak kullanabilir, Geliştirme dili ile görsel arayüzler tasarlar.

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

TTO461 Proje Tasarlama ve Geliştirme I (2-2-3)
Program proje ilişkisi, projeye duyulan ihtiyaç, projelerin özellikleri, proje yönetimi, proje yönetimi özellikleri ve faydaları, proje yönetimi süreci, proje planlaması ve planlama aşamaları (Başlangıç, Planlama, Uygulama, Kontrol ve Kapanış), planlamanın önemi, kapsam, bütçe ve zaman planlaması ve dengesi, farklı planlama yaklaşımları, maliyet tahmin yöntemleri, farklı planlama araçları, proje sürecinde ekiplerin hazırlanması. Projenin planlaması ve yürütülmesinde kullanılan MS-Project programı, örnek projelerin proje planlama yaklaşımları dikkate alınarak MS-Project ile geliştirilmesi.
TTO465 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri (2-2-3)
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

EDS 461 Okul Deneyimi (1-4-3)
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

TTO467 Sistem Analizi ve Tasarımı (2-3-4)
Sistem Paradigmasındaki değişim, genel sistem kuramı, sistem yaklaşımı, sistem analizi,sistem tasarımı, sistemik problemler, sistemlerin modellenmesi, Sistem analizi ve tasarım süreci, Sistem analizi çalışmasının temel aşamaları. Sistem mühendisliği,Dinamik Sistemlerin Yapısı ve davranışı, Sistem Hayat Döngüsü (sistem ömür çevrimi), Sistem analizi çalışmasında kullanılan yöntem ve araçlar. Sistem analizi uygulamalarından örnekler.

Bahar Dönemi

TTO 462 Proje Tasarlama ve Geliştirme II (2-2-3)
Araştırma önerisinin gözden geçirilmesi; konuyla ilgili alanyazının sistematik biçimde taranması; çalışmada kullanılacak örneklemin seçilmesi; veri toplama araçlarının geliştirilmesi; gerekli izin ve desteğin sağlanması; uygulama koşullarının düzenlenmesi; kapsamlı eylem planının hazırlanması; verilerin toplanması; uygun istatistiksel teknikleri kullanarak çözümlemelerin yapılması; elde edilen bulguların sunulması/yorumlanması; sonuçların özetlenmesi; yargılara ulaşılması; alanyazın bağlamında tartışma yapılması; yeni araştırma ve uygulama önerilerinin geliştirilmesi..

EDS408 Rehberlik (3-0-3)
Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

EDS462 Öğretmenlik Uygulaması (2-6-5)
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.