Teknoloji Tasarım Öğretmenliği Bölümü

Also available in: English, العربية

Teknoloji Tasarım Öğretmenliği Bölümü’nün amaçları;

  1. Hızla gelişen bilgi teknolojilerinin okullarda kullanılmasını ve öğretimin en etkili biçimde yapılması için gerekli olan materyallerin geliştirilmesini sağlamak,
  2. Öğrencilere, bilgisayar, tasarım ve animasyonlar hakkında sahip olması gereken temel bilgi ve becerileri kazandırmak,
  3. Mobil öğrenme kavramı ve günümüzde kullanılan mobil öğrenme teknolojilerinin kullanılması. Mobil öğrenme içeriği geliştirilmesi ve uygulamaların değerlendirilmesi yönünde eleman yetiştirmek,
  4. Her türlü Grafik Tasarım uygulamasını çağın gerektirdiği ekipmanlar ile yapabilen eleman yetiştirmek,
  5. Kurumlarda kullanılacak eğitim teknolojisi ürünlerinin etkili ve verimli kullanımı için metod geliştirmek, öğretim yazılımı hazırlamak ve bu yazılımlarının eğitimsel niteliğini geliştirici eleman yetiştirmek,
  6. Konular ile ilgili yazılım ve donanımlara hâkim, iki boyutlu ve üç boyutlu görsel ürünler ortaya çıkarabilen, metin yazımı ve reklâmcılık becerileri kazanmış, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirmek,

Açılması önerilen program, Teknoloji ve Tasarım alanındaki uygulamalar ve gelişmeleri yakından takip edecektir. Ayrıca bu program, teknolojik ve uluslararası gelişmeleri de yakından takip ederek, teknoloji ve tasarım alanında uygulamalı çalışmalar gerçekleştirecektir.

Bu program Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu’nun, Eğitim Fakültelerinde ihtiyaç duyulan alanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyaç projeksiyon çalışmaları sonucunda belirlediği 18.04.2013 tarihli TC YÖK genel kurul kararı çerçevesinde Eğitim Fakültelerinde Teknoloji Tasarımı Öğretmenliği Bölümü açılması önerilmiştir. Teknoloji Tasarımı Öğretmenliği Bölümü Lisans programının öğretim dili diğer programlarda olduğu gibi Türkçedir.

Önerilen program YDÜ’ de Atatürk Eğitim Fakültesine bağlı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü ile işbirliği halinde yürütülecektir. Meslek Bilgisi ile ilgili dersler Eğitim Bilimleri Bölüm öğretim elemanları tarafından verilecektir.

Önerilen program, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü programlarını zayıflatmayacaktır. Aksine, programlar arasında işbirliği sağlanacaktır. Ayrıca, belirtilen programların amaçları ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünün amaçları farklıdır.

Programı yürütecek olan öğretim elemanlarının kaliteli olması da bu programı güçlü kılmaktadır.

Programdan mezun olanlar Teknoloji Tasarım Öğretmeni ünvanı taşıyacaktır.

Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 8 dönem boyunca toplam 54 ders, 160 kredi koşulunu tamamlamaları gerekir.